Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADUNAŢIConstruire Sediu Primărie în comuna Adunați, județul Prahova1,837,813.00PNDL II
ADUNAŢIExtindere și modernizare drumuri în comuna Adunați1,696,027.00PNDL II
AZUGAReabilitarea și modernizarea rețelei de străzi a orașului Azuga-Etapa II10,854,020.00PNDL II
BĂICOIGrădiniță cu program normal nr. 1, Băicoi, județul Prahova204,680.00PNDL II
BĂICOIModernizare și reabilitare Școală cu clasele I-VIII, Țintea, Corp C 1 și C 2, oraș Băicoi, jud. Prahova2,213,685.00PNDL II
BĂICOIModernizare și reabilitare Școală Generală nr. 2, str. Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova1,441,734.00PNDL II
BĂICOIModernizare și reabilitare Școală Gimnazială Liliești, str. Progresuului, nr. 2, oraș Băicoi, județul Prahova278,222.00PNDL II
BĂICOIReabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova1,862,372.00PNDL II
BĂNEŞTIModernizare și extindere iluminat public în comuna Bănești771,895.89PNDL II
BERCENIRealizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlătești, Dâmbu și Cătunu, cu stație de epurare în satul Cătunul și satul Moara Nouă cu stație de epurare separată22,211,144.00PNDL II
BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEAModernizare drumuri de interes local în comuna Boldești Grădiștea, județul Prahova7,333,946.00PNDL II
BOLDEŞTI-SCĂENIExtindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova17,821,243.00PNDL I
BUŞTENIColegiul Ion Kalinderu - echipamente IT222,000.00PNDL II
BUŞTENIDotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Nestor Urechia, Orașul Bușteni165,000.00PNDL II
BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor2,586,782.73PNDL II
BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului590,590.00PNDL II
BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Costilei4,499,106.00PNDL II
CEPTURAReabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale "Nichita Stănescu" din comuna Ceptura, județul Prahova5,000,000.00PNDL II
CERAŞUExtindere rețea de alimentare cu apă și branșamente în comuna Cerașu, județul Prahova4,200,832.00PNDL II
CERAŞUMansardare și împrejmuire grădiniță Cerașu în comuna Cerașu, județul Prahova1,201,680.00PNDL II
CERAŞUModernizare și compartimentare mansardă Liceul Tehnologic în comuna Cerașu, județul Prahova1,154,813.00PNDL II
CIORANIÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciorani, județul Prahova20,192,832.00PNDL II
COCORĂŞTII MISLIIInfrastructură rutieră DC 133 km 0+900-2+200, județul Prahova898,997.00PNDL II
COLCEAGExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Colceag, județul Prahova12,169,371.00PNDL II
DRĂGĂNEŞTIGospodărie de apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău și Tufani în comuna Drăgănești, județul Prahova și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Drăgănești, Meri și Hătcărău, în comuna Drăgănești, județul Prahova10,325,831.11PNDL II
DRAJNAÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, jud. Prahova8,496,658.00PNDL II
DRAJNAModernizare și extindere rețea canalizare și stație epurare în satul Drajna de Jos, comuna Drajna, județul Prahova11,094,131.81PNDL II
DUMBRĂVEŞTIÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în Comuna Dumbravești, județul Prahova12,366,669.61PNDL II
FULGAÎnființare rețea de canalizare în sistem centralizat în comuna Fulga, județul Prahova, satele: Fulga de Jos și Fulga de Sus15,006,390.00PNDL II
GHERGHIȚAAlimentare cu apă în comuna Gherghița2,728,000.00PNDL I
GORGOTAExtindere rețele de canalizare în comuna Gorgota, județul Prahova6,581,048.00PNDL II
GORNET-CRICOVReabilitare și modernizare școală cu clasele I-VIII în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova875,289.00PNDL II
GURA VITIOAREIÎnființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova4,316,368.00PNDL II
IORDĂCHEANUÎnființare sistem de canalizare menajeră în comuna Iordăcheanu, județul Prahova7,452,230.00PNDL II
IZVOARELEModernizare drumuri de interes local în comuna Izvoarele10,714,492.12PNDL II
JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAReabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+62011,262,141.00PNDL II
LAPOŞAlimentare apă în comuna Lapos5,621,710.00PNDL I
LIPĂNEŞTIÎnființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Lipănești1,371,607.00PNDL II
MĂGURELEÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Măgurele, județul Prahova13,401,913.00PNDL II
MĂGURENIModernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova17,035,870.00PNDL II
MĂNECIUExtindere Școala Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, județul Prahova1,618,216.74PNDL II
MĂNECIUExtindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Măneciu, județul Prahova5,858,824.00PNDL II
MĂNEŞTIRealizare sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în comuna Mănești, județul Prahova12,988,639.00PNDL II
MIZILModernizare străzi din pământ în orașul Mizil, jud. Prahova12,177,250.00PNDL II
OLARIExecuție trotuare, șanțuri și podețe, în comuna Olari, județul Prahova8,808,927.00PNDL II
PĂULEŞTICanalizare menajeră sat Găgeni comuna Paulești județul Prahova14,229,523.00PNDL II
PĂULEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare Grădiniță, sat Paulești, comuna Paulești, județul Prahova2,053,280.00PNDL II
PLOPULucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Plopu, județul Prahova533,531.50PNDL II
PODENII NOIÎnființare Grădiniță cu program prelungit în satul Mehedința, comuna Podenii Noi1,572,144.00PNDL II
PODENII NOIÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Podenii Noi, județul Prahova16,115,105.00PNDL II
POIENARII BURCHIIModernizare drumuri locale în sat Ologeni și Tatarai3,682,602.00PNDL II
PREDEAL SĂRARIReabilitare drumuri comunale și locale în comuna Predeal Sărari1,900,000.00PNDL I
PROVIŢA DE JOSDotarea cu mobilier școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Provița de Jos, județul Prahova210,000.00PNDL II
PUCHENII MARIModernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova16,709,077.00PNDL II
SĂLCIILEReabilitare și extindere Școală, realizare sală de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile5,720,320.00PNDL II
SÂNGERUExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Sângeru, județul Prahova1,775,939.00PNDL II
ŞOIMARIConstruire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M și DS 2414 (zona Ionescu), lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova1,121,626.48PNDL II
ŞOIMARIExtindere și reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Lopatnița, comuna Șoimari388,548.00PNDL II
ŞOTRILEReabilitare și modernizare Școală Generală, comuna Șotrile, județul Prahova953,603.00PNDL II
STARCHIOJDModernizare drumuri comunale Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea comuna Starchiojd, județul Prahova9,650,139.00PNDL II
STARCHIOJDRețele canalizare menajeră și stație epurare, comuna Starchiojd, județul Prahova9,036,150.00PNDL II
SURANIModernizare drumuri de interes local: DS 768 (Bracacea), DS 4626 (Florea Stanciu), DS 4567 (Duma)1,006,258.00PNDL II
TALEAModernizare drumuri de interes local în comuna Talea, județul Prahova5,337,853.00PNDL II
TEIŞANIExtindere rețea canalizare ape uzate în comuna Teișani, jud. Prahova6,554,449.00PNDL II
TINOSUÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satele Tinosu, Pisculești și Predești, comuna Tinosu, județul Prahova12,109,490.91PNDL II
VADU SĂPATRețea de canalizare menajeră, comuna Vadu Săpat6,948,180.00PNDL I
VÂLCĂNEŞTIModernizare școală gimnazială, comuna Vâlcănești-corp clădire școală generală veche560,970.00PNDL II
VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitare și modernizare dispensar în comuna Valea Călugărească, județul Prahova2,428,078.00PNDL II
VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitare, modernizare și dotare grădiniță în comuna Valea Călugărească, județul Prahova2,621,998.00PNDL II
VĂLENII DE MUNTEExtindere clădire Pediatrie-Spital orășenesc Vălenii de Munte1,000,000.00PNDL II
VĂLENII DE MUNTEExtindere corp clădire P+1E cu funcțiunea de Școală Gimnazială Vălenii de Munte2,350,000.00PNDL II