Gratuitatea serviciilor de transport interurban pentru persoanele cu dizabilităţi este un drept garantat de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale face un pas înainte în asigurarea acestui drept prin aprobarea modelului de Convenţie privind transportul persoanelor cu dizabilități pentru fiecare mod de transport.

Acelaşi bilet de călătorie gratuită poate fi utilizat astfel încât călătoria dus să poată fi efectuată cu un operator de transport interurban, iar călătoria întors cu alt operator de transport interurban.

Prin ordinul comun aprobat de ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale şi ministrul Transporturilor se încheie această etapă de implementare a „biletului unic” stabilindu-se modelul de convenţie pentru diferitele tipuri de transport (feroviar, rutier, naval), asigurându-se astfel un cadru procedural pentru decontul sumelor echivalente între direcţiile generale de asistenţă socială și protecția copilului şi operatorii de transport.

Cred într-o societate fără bariere pentru toate persoanele, iar acest ordin înlătură încă un obstacol, fie el birocratic, din calea exercitării depline a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, consideră dl. Marius Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale.

În prezent, 741.232 de persoane cu dizabilităţi, din care 689.364 de adulţi şi 51.868 de copii, beneficiază de gratuitate la transport interurban, acestea putând acum să utilizeze biletul unic pentru a călători cu diferitele mijloace de transport interurban.