Angajamentul Guvernului privind investițiile urgente în infrastructura cu destinație culturală este puternic subliniat în cadrul Programului de guvernare 2017-2020, la Capitolul Cultură.

Cultura are nevoie de investiții, iar pentru a garanta buna finanțare a Culturii ca prioritate a actului de guvernare, bugetul său pentru investiții a fost majorat și va fi majorat anual la nivelul exigențelor ce se impun unui stat membru al Uniunii Europene.

Programul de investiții în cultură susține proiecte de investiții în infrastructura culturală și asigură acestora continuitate, atribut care i-a lipsit Culturii în ultimii 27 de ani. Guvernul și-a asumat, astfel, majorarea an de an a bugetului pentru investiţii în domeniul cultural cu peste 50%, astfel încât acesta să ajungă în anul 2020 la o valoare care să satisfacă de o manieră rezonabilă necesitățile domeniului.

Prin OUG nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, s-a aprobat alocarea de credite de angajament pentru perioada 2019 – 2026  în cuantum de 4,5 miliarde de Lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanţare multianuale.

Beneficiarii finanțărilor sunt: autorităţile administraţiei publice centrale, inclusiv Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi instituțiile aflate în subordinea acestora indiferent de sistemul de finanțare, ca și autorităţile administraţiei publice locale.