Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AGAPIAConsolidare și modernizare școala gimnazială M. Eminescu, sat Filioara, com. Agapia445,103.00PNDL I
AGAPIAModernizare drumuri comunale si satesti, L=6,393 km, comuna Agapia, judetul Neamt5,935,111.91PNDL II
ALEXANDRU CEL BUNModernizare DC 132 DN 15 - Vaduri - Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamţ3,482,326.00PNDL I
ALEXANDRU CEL BUNModernizare strada Caişilor și strada Zarzărilor, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamţ1,838,190.60PNDL I
BAHNAConstruire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Izvoare, com. Bahna, jud. Neamț920,772.93PNDL II
BAHNAConstruire pod pe DC98 (în zona Sat Aramești) în comuna Bahna, județul Neamț, obiect II376,167.70PNDL II
BĂLŢĂTEŞTIModernizare drumuri în localitatea Bălţăteşti, amenajare şi sistematizare verticală parcare la Şcoala cu clasele I-VIII Bălţăteşti, comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ494,985.92PNDL I
BĂLŢĂTEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Bălțătești, județul Neamț6,448,967.00PNDL II
BICAZU ARDELEANModernizare drum sătesc Tepeseni, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ1,988,300.00PNDL I
BICAZU ARDELEANConstruire pod Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț408,626.00PNDL II
BIRAReabilitare școală cu clasele I-VIII-corp C, sat Bîra, comuna Bîra, județul Neamț1,285,580.00PNDL II
BODEŞTIReabilitare scoala gimnaziala, cu clasele I-VIII, comuna Bodesti, judetul Neamt850,000.00PNDL II
BOGHICEAConstruire gradinita cu program normal in satul Slobozia, comuna Boghicea1,695,364.00PNDL II
BOGHICEAInfiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Boghicea, judetul Neamt10,523,125.00PNDL II
BOGHICEAReabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala Boghicea, judetul Neamt2,573,915.00PNDL II
BORCAÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate, în satele Borca şi Soci, comuna Borca, judeţul Neamţ6,669,502.00PNDL I
BORCAConstruire dispensar uman doctor Radu Manea în comuna Borca, județul Neamț1,446,537.00PNDL II
BORLEȘTIModernizare grădiniță cu program normal nr. 3, sat Ruseni, comuna Borlești350,000.00PNDL I
BOTEŞTIModernizare drumuri în satele Boteşti, Barticeşti şi Nisiporeşti comuna Boteşti, judeţul Neamţ, obiect 1-drum comunal DC 47 km 1+500-3+285, obiect 2- drum sătesc L= 885 m în sat Barticeşti, obiect 3-drum sătescL=1.880 m în sat Nisiporeşti, comuna Boteşti, judeţul Neamţ4,339,696.00PNDL I
BOTEȘTIÎnfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Botești, sat Botești,sat Nisiporești, sat Barticești, judeţul Neamţ10,216,219.00PNDL I
BRUSTURIModernizare școală gimnazială Ierimia Irimescu din comuna Brusturi, județul Neamț549,872.00PNDL II
CEAHLĂUÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara, comuna Ceahlău, județul Neamț8,976,682.00PNDL II
CÎNDEŞTIImbunatatirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea strazii Bisericii, strazii Pe Vale, strazii Scolii si a drumului comunal DC203 din satele Cindesti si Barcanesti, comuna Cindesti, judetul Neamt5,819,100.00PNDL II
CÎNDEȘTIReabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bărcănești, localitatea Bărcănești, comuna Cîndești, județul Neamț965,400.00PNDL I
CÎNDEȘTIReabilitarea și modernizarea școlii primare Vădurele din localitatea Vădurele, comuna Cîndești, județul Neamț887,280.00PNDL I
COSTIŞAExtindere, recompartimentare și construire clădire garaj și utilități sediu primărie, comuna Costișa, judeţul Neamț813,709.26PNDL I
COSTIŞAÎnfiinţare reţea de canalizare în satele Costişa şi Mănoaia, comuna Costişa, judeţul Neamţ4,469,106.00PNDL I
COSTIŞAÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă, în satele Costişa, Mănoaia şi Dorneşti, comuna Costişa, judeţul Neamţ4,335,774.99PNDL I
COSTIŞAModernizare străzi în comuna Costișa, județul Neamț10,217,814.00PNDL II
CRĂCĂOANIAsfaltare drum comunal Crăcăoani-Mitocul Bălan de la km 7+150- pana la 12+6505,782,736.35PNDL II
DĂMUCModernizarea infrastructurii rutiere in comuna Damuc, judetul Neamt: DC205, strada Scursurii, strada Huisurez4,906,882.00PNDL II
DĂMUCReabilitare, modernizare si dotare dispensar uman com. Damuc, sat Damuc, jud. Neamt470,336.00PNDL II
DOBRENIModernizare DC 147 și drumuri locale în lungime de 3,65 KM în comuna Dobreni, Judeţul Neamț4,114,706.00PNDL I
DOCHIACanalizare cu staţie de epurare în comuna Dochia, judeţul Neamţ3,163,000.00PNDL I
DOCHIAReabilitare și extindere școala gimnazială nr. 11,197,675.05PNDL II
DRĂGĂNEŞTIAlimentare cu apă potabilă, comuna Drăgăneşti, judeţul Neamţ3,305,000.00PNDL I
DRĂGĂNEŞTIConstruire dispensar uman in comuna Draganesti, judetul Neamt1,446,537.00PNDL II
DRĂGĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Drăgănești, județul Neamț7,442,931.00PNDL II
DRAGOMIREŞTIModernizare drum comunal DC 34 15D -Ghigoieşti-Dragomireşti km 0+000 - 7+641, comuna Dragomirești, județul Neamț1,173,507.00PNDL I
DULCEŞTIModernizare drumuri de interes local in comuna Dulcesti, judetul Neamț8,348,710.00PNDL II
DUMBRAVA ROŞIEReabilitare si modernizare drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Rosie, judeţul Neamţ3,676,037.00PNDL II
FĂRCAŞAModernizare drum comunal DC 154 Stejaru km 0+000 - 3+200, comuna Farcaşa, judeţul Neamţ1,844,180.00PNDL I
FĂUREIModernizare drumuri comunale DS 597 şi DS186 în comuna Făurei, judeţul Neamţ1,445,375.93PNDL I
GÂDINŢIModernizare de drumuri de interes local în comuna Gâdinţi.judeţul Neamţ4,865,395.00PNDL II
GHERĂEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Gherăești, județul Neamț5,429,716.00PNDL II
GHINDĂOANIAlimentarea cu apă potabilă a localităţii Ghindăoani, comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ2,829,380.00PNDL I
GHINDĂOANIModernizare străzi în comuna Ghindăoani, județul Neamț3,903,306.00PNDL II
GÎRCINAÎnființarea rețelei de alimentare cu apă a satului Almaș, comuna Gîrcina, județul Neamț4,211,130.00PNDL I
GIROVLucrări în continuare şi rămase de executat la obiectivul reţea de canalizare cu staţie de epurare în sat Girov, comuna Girov, judeţul Neamţ552,883.00PNDL I
GIROVModernizare drumuri de interes local în comuna Girov, județul Neamț8,317,971.00PNDL II
HANGUModernizare drumuri DC 146, km 3+600-5+700 și DC 149 km 2+650-4+000 în comuna Hangu, județul Neamț7,992,461.58PNDL II
HORIAConstruire dispensar medical, sat Cotu-Vames, comuna Horia, jud. Neamt503,230.00PNDL II
ICUŞEŞTIModernizare drumuri comunale și sătești în comuna Icușești, județul Neamț5,698,674.00PNDL II
ICUȘEȘTIConstruire școală în sat Icusești, comuna Icusești, județul Neamț2,782,785.00PNDL I
ICUȘEȘTIReabilitare școală primară Bătrânești, comuna Icușești, județul Neamț550,000.00PNDL I
ICUȘEȘTIReabilitare școală primară Spiridonești, comuna Icușești, județul Neamț450,000.00PNDL I
ICUȘEȘTIReabilitare și modernizare școală primară Mesteacăn, comuna Icușești, județul Neamț388,577.00PNDL I
ICUȘEȘTIReabilitare și modernizare școală primară Rocna, comuna Icușești, județul Neamț438,507.00PNDL I
ION CREANGĂModernizare reţea de drumuri stradale în comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ4,546,311.00PNDL I
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 127 limită jud. Harghita - Bicazu Ardelean – Bicaz Chei – Dămuc - Limită jud. Harghita, km 10+400-16+5632,438,278.72PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 155 B Bodești - Urecheni - Drăgăneşti, km. 39+400 - 45+400, județul Neamț3,041,249.00PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 155B Bodești - Urecheni - Drăgănești, km 9+500-11+500; 17+000-19+250, județul Neamț4,659,998.05PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 155I Tîrgu Neamţ-Bîrgăuani-Români-Siliştea km. 28+871-31+000, județul Neamț1,426,460.13PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 155I Tîrgu Neamț-Tupilați-Bîrgăuani-Români-Siliștea km 36+500-39+7032,019,266.38PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzești km 0+000-8+5954,345,510.00PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 157H Girov – Dochia – Itrinești km 2+800-9+0001,413,983.16PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 159B Izvoare-Bahna km. 0+000-2+9421,161,260.95PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢModernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+1402,178,819.38PNDL II
JUDEŢUL NEAMŢReabilitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615”16,020,334.00PNDL II
JUDEȚUL NEAMȚ PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚModernizare DJ 157A Dulceşti - Talpa km 0+000 - 12+000, judeţul Neamţ9,861,297.33PNDL I
JUDEȚUL NEAMȚ PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚModernizare DJ155B Bodeşti - Urecheni km 0+000 - 6+000, judeţul Neamţ7,802,380.00PNDL I
JUDEȚUL NEAMȚ PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚModernizarea DJ 157A Dulceşti - Talpa km 12+000 - 19+960, judeţul Neamţ5,319,960.00PNDL I
MOLDOVENIModernizare drumuri locale în comuna Moldoveni, judeţul Neamţ4,119,040.66PNDL I
NEGREŞTIÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate menajere în satul Negreşti, comuna Negreşti, judeţul Neamţ9,194,115.00PNDL I
NEGREŞTIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Negreşti, comuna Negreşti, judeţul Neamţ8,773,655.00PNDL I
NEGREŞTIModernizare drumuri comunale: DC 147, DC Dumitru Almaş şi DC Coşeri - comuna Negreşti, judeţul Neamţ7,080,777.00PNDL I
NEGREŞTIModernizare drumuri locale în comuna Negreşti, judeţul Neamţ4,491,366.00PNDL II
NEGREȘTIBază sportivă, comuna Negreşti, judeţul Neamţ538,000.00PNDL I
ONICENIInfiintare sistem de alimentare cu apa in satele Solca si Pietrosu, comuna Oniceni, jud. Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satele Oniceni, Valea Enei, Linsesti si Lunca, comuna Oniceni, judetul Neamt10,484,699.00PNDL II
PÂNCEŞTIModernizare drumuri comunale DC 68 şi DC 68A L=4,500km, în comuna Pânceşti, judeţul Neamţ3,711,866.00PNDL I
PÂNCEŞTIConstruirea unui dispensar uman in sat Pancesti, com. Pancesti, jud. Neamt521,220.00PNDL II
PÂNCEŞTIÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare a apei uzate, înființare sistem de alimentare cu apă în satul Pâncești, comuna Pâncești, județul Neamț11,373,874.00PNDL II
PÂNCEȘTIModernizare școală gimnazială Vlad Dănulescu, comuna Pâncești, județul Neamț708,770.00PNDL I
PĂSTRĂVENIÎnfiinţare sistem de canalizare şi staţie epurare în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ5,340,033.00PNDL I
PĂSTRĂVENIModernizare drumuri comunale DC 19 şi DC 21 şi drumuri vicinale Păstrăveni, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ6,199,429.00PNDL I
PĂSTRĂVENIReabilitarea, modernizare și extindere poduri în comuna Păstrăveni, județul Neamț779,436.00PNDL II
PETRICANIReabilitare școală gimnazială nr. 1, sat Țolici, comuna Petricani809,792.00PNDL I
PIATRA NEAMŢModernizare DC 40 Cartier Dărmăneşti - Sarata Dobreni, sectoarele 2 şi 3 km 1+600 - 4+580, din Municipiul Piatra Neamţ,judeţul Neamţ3,974,000.00PNDL I
PIATRA-NEAMŢModernizare strada Mărțișor118,458.00PNDL II
PIATRA-NEAMŢPod peste pârâul Cuejdi, strada Erou Rusu, municipiul Piatra-Neamț963,415.00PNDL II
PODOLENIReabilitare grădiniță cu program normal, nr. 3, comuna Podoleni, județul Neamț388,472.00PNDL I
POIANA TEIULUIModernizare DC 153 Dreptu - Pr. Dreptu, comuna Poiana Teiului, județul Neamț7,907,591.00PNDL I
POIANA TEIULUIModernizare drumuri de interes local in comuna Poiana Teiului, judetul Neamt4,845,389.69PNDL II
POIENARIExtindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate menajere, comuna Poienari, jud. Neamț10,546,417.00PNDL II
RĂUCEŞTICostruire pod b.a. Cucoșeni, comuna Răucești, județul Neamț544,209.75PNDL II
RĂUCEŞTIReabilitare,modernizare și extindere clădire Liceul tehnologic Oglinzi în comuna Răucești, județul Neamț1,479,447.61PNDL II
RĂZBOIENIModernizare drumuri comunale DC 25 (L=1,36km) şi DC 195 (L=1,66km) în comuna Războieni, judeţul Neamţ2,392,134.72PNDL I
RĂZBOIENIModernizare drumuri locale în comuna Războieni, județul Neamț4,990,107.00PNDL II
REDIUEficientizare și modernizare sistem de iluminat public în comuna Rediu, județul Neamț514,006.10PNDL II
ROMANAmenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2(E85) cu strada Plopilor, km.333+755, Roman, jud. Neamt1,410,403.86PNDL I
ROMANCanalizare menajera str. N.Balcescu si I.L. Caragiale si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamt2,115,439.33PNDL II
ROMÂNIÎnfiinţare sistem de canalizare menajeră şi staţii de epurare, comuna Români, judeţul Neamţ9,286,100.00PNDL I
ROMÂNIModernizare drumuri în comuna Români, judeţul Neamţ4,836,352.41PNDL I
ROMÂNISisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei, comuna Români, judeţul Neamţ3,111,170.00PNDL I
ROZNOVConstruire grădiniță cu program prelungit în orașul Roznov, județul Neamț1,304,571.00PNDL II
SĂBĂOANIConstruire dispensar uman, sat Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamț1,976,854.00PNDL II
SAGNAModernizare drumuri comunale și sătești, comuna Sagna, județul Neamț4,829,984.00PNDL II
SECUIENIReabilitare și modernizare școala gimnazială Secuieni, structura Butnărești, comuna Secuieni, județul Neamț2,563,462.30PNDL I
SECUIENIReabilitare DC87, Secuieni-Butnaresti, km 0+000.00-km 3+664, comuna Secuieni, judetul Neamt2,164,497.00PNDL II
STĂNIŢAModernizare drumuri de interes local în comuna Stănița, județul Neamț8,428,970.00PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREModernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt8,572,773.00PNDL II
ȘTEFAN CEL MAREAlimentare cu apă potabilă, sat Ghigoieşti, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ1,997,000.00PNDL I
ȘTEFAN CEL MAREModernizare școala primară Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare, județ Neamț238,395.00PNDL I
TARCĂUGrădiniță cu program normal, localitatea Tarcău, comuna Tarcău, județul Neamț1,477,984.18PNDL II
TARCĂUReabilitare și modernizare școală Straja, comuna Tarcău, județul Neamț417,700.00PNDL II
TAŞCAConstruire pod peste pârâul Hamzoia comuna Tașca, județul Neamț579,110.00PNDL II
ŢIBUCANIModernizare străzi rurale în comuna Țibucani, județul Neamț3,726,240.00PNDL II
ȚIBUCANIConstrucția bază sportivă, model tip I în comuna Țibucani, judeţul Neamţ177,000.00PNDL I
ȚIBUCANIÎnfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Ţibucani, judeţul Neamţ6,335,986.00PNDL I
ȚIBUCANIÎnfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în comuna Ţibucani, judeţul Neamţ7,071,121.00PNDL I
TIMIŞEŞTIConstruire gradinita cu program prelungit in comuna Timisesti, judetul Neamt2,087,064.00PNDL II
TIMIŞEŞTIReabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Timisesti, judetul Neamt2,930,195.00PNDL II
TIMIȘEȘTIExtindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă, în comuna Timişeşti, judeţul Neamţ5,000,000.00PNDL I
TIMIȘEȘTIExtindere şi modernizare sistem de canalizare şi epurare a apei uzate, în comuna Timişeşti, judeţul Neamţ5,000,000.00PNDL I
TÎRGU NEAMŢConstruire corp central Școala gimnazială nr.3, Humulești, oraș Târgul Neamț, judeţul Neamţ1,642,396.87PNDL I
TÎRGU NEAMŢExtindere sistem de canalizare oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ5,809,252.00PNDL I
TÎRGU NEAMŢExtindere, modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ839,483.30PNDL I
TÎRGU NEAMŢModernizare DC 7, Oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ2,676,485.00PNDL I
TÎRGU NEAMŢModernizarea str. Daciei şi Vânătorului, oras Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ1,405,160.00PNDL I
TÎRGU NEAMŢReabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ3,338,664.00PNDL I
TÎRGU NEAMŢReabilitare și modernizare a 3 corpuri de clădiri Colegiul Tehnic Ion Creangă, Tîrgul Neamț, judeţul Neamţ1,769,943.00PNDL I
TÎRGU NEAMŢRealizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ2,811,960.00PNDL I
TÎRGU NEAMŢRealizare și modernizare platformă de gunoi, oraș Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ805,833.00PNDL I
TRIFEŞTIModernizare drumuri comunale DC 91, DC 92 și DC 93 în localitatea Miron Costin, comuna Trifeşti, judeţul Neamţ5,672,329.00PNDL I
TRIFEȘTIReabilitare școala primară, comuna Trifești-corp A, județul Neamț850,000.00PNDL I
TRIFEȘTIReabilitare școala primară, comuna Trifești-corp B, județul Neamț800,000.00PNDL I
TUPILAŢIModernizare reţea de drumuri săteşti comuna Tupilaţi L=2,520 km, judeţul Neamţ3,118,642.00PNDL I
TUPILAŢIModernizare drumuri de interes local in comuna Tupilati, judetul Neamt5,619,313.00PNDL II
URECHENIModernizare drumuri comunale și sătești din satele Urecheni și Ingărești comuna Urecheni, jud. Neamț6,659,361.00PNDL II
VALEA URSULUIReabilitare școală gimnazială Chilii, sat Chilii, comuna Valea Ursului, județul Neamț512,993.00PNDL I
VALEA URSULUIReabilitare școală primară Bucium, sat Bucium, comuna Valea Ursului, județul Neamț512,993.00PNDL I
VALEA URSULUIReabilitare școală primară Giurgeni, sat Giurgeni, comuna Valea Ursului, județul Neamț614,992.00PNDL I
VALEA URSULUIModernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ursului, județul Neamț4,787,039.00PNDL II
VĂLENIModernizare drumuri comunale DC 180 şi DC 181 în comuna Văleni, judeţul Neamţ4,576,782.00PNDL I
VĂLENIReabilitare școală gimnazială, comuna Văleni, județul Neamț788,579.00PNDL I
VĂLENIContinuare lucrări la școala cu clasele I-VIII, sat Văleni, comuna Văleni, județul Neamț2,920,356.54PNDL II
VĂLENIInfiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate in satul valeni, comuna Valeni, judetul Neamt10,495,207.00PNDL II
VÂNĂTORI-NEAMŢDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița S.A.M. cu program prelungit și școala cu clasele I-VIII Drehuța subordonate Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Neculau, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț404,471.75PNDL II
VÂNĂTORI-NEAMŢLucrări de construcții și instalații privind securitatea la incendiu la seminarul teologic ortodox Veniamin Costachi, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vînători-Neamț,jud. Neamț352,031.00PNDL II
VÂNĂTORI-NEAMŢPoduri din beton armat, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț2,982,919.00PNDL II
VÂNĂTORI-NEAMŢRealizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț399,177.00PNDL II