Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AGAPIAContinuarea lucrărilor de execuţie Staţie de epurare ape uzate menajere, comuna Agapia, judeţul Neamţ526,731.84PNDL I
AGAPIAModernizare drum local din DC168- Filioara, L=1,230 km, comuna Agapia, judeţul Neamţ992,126.37PNDL I
AGAPIAModernizare drum local din DN15E -Văratec, L=1,070km, comuna Agapia, judeţul Neamţ883,621.10PNDL I
BAHNAModernizare drumuri săteşti în comuna Bahna, sat Izvoare, judeţul Neamţ, drum DS 298 continuare cu DS 272 - L tot=0,962 km,comuna Bahna, județul Neamț1,461,860.08PNDL I
BĂLŢĂTEŞTIModernizare drumuri comunale şi săteşti comuna Bălţăteşti L=3,560 km, județul Neamț2,784,186.79PNDL I
BICAZ CHEIModernizare drum de interes local Gherman, comuna Bicaz-Chei, judeţul Neamţ2,773,849.76PNDL I
BICAZ CHEIAlimentare cu apă potabilă sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ4,232,603.94PNDL I
BICAZ CHEIReabilitare și modernizare școală gimnazială nr. 2 Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei, județul Neamț87,159.00PNDL I
BIRAModernizare străzi în comuna Bira, judeţul Neamţ4,190,860.21PNDL I
BÎRGĂUANIModernizare dispensar uman, comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ582,526.72PNDL I
BÎRGĂUANIModernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Bîrgăuani judeţul Neamţ, obiect 1-Modernizare drum comunal DC 36 km 0+000-0+895 (din DJ 155I km 41+200 în sat Bîrgăuani) L= 895 m, obiect 2-modernizare drum vicinal în sat Bîrgăoani (din DC 36 km 0+625 în DJ 155I km 40 +350) L= 256 m, obiect 3-modernizare drum comunal DC31 km 0+000-2+020 Talpa-Chilia (din DJ155I km 35+100 în limita cu comuna Dragomireşti) L=2020 m, obiect 4 - modernizare drum comunal DC 113A km 0+000-km 1+381 (din DN15D km 23+470 în sat Vlădiceni) L=1.381 m, comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ3,710,451.79PNDL I
BODEŞTIModernizare la Şcoala cu clasele I-IV Bodeştii de Sus, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ639,213.76PNDL I
BODEŞTIModernizare la Şcoala cu clasele I-VIII Bodeştii de Jos, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ535,475.91PNDL I
BODEŞTIPod peste râul Cracău în sat Oslobeni, zona Biserica, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ2,036,872.17PNDL I
BODEŞTIModernizare drumuri locale, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ5,406,558.53PNDL I
BOGHICEAModernizare drumuri comunale și sătești, comuna Boghicea, județul Neamț7,306,199.07PNDL I
BORCAModernizare DC 156 din DN 17B - Borca, comuna Borca, judeţul Neamţ2,312,775.80PNDL I
BORCAModernizare DC 196 din DN 17B-Borca-Soci, comuna Borca, judeţul Neamţ1,587,141.14PNDL I
BORCAModernizare DC 197 din DN 17B - Borca - Sabasa, comuna Borca, judeţul Neamţ760,568.05PNDL I
BORLEŞTIModernizare drum vicinal Borlești - Poiana Mărului, km 0+000 - 3+133 comuna Borlești, judeţul Neamț1,224,364.83PNDL I
BORLEŞTIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni şi Borleşti, comuna Borleşti, judeţul Neamţ5,109,385.30PNDL I
BORLEȘTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Ștefan cel Mare din localitatea Mastacăn, comuna Borlești, județul Neamț525,000.00PNDL I
BOTEŞTIConstruire atelier Școala racord la utilități și împrejmuire la Liceul Tehnologic Nisiporești, comuna Boteşti, judeţul Neamţ 411,925.19PNDL I
BOZIENILucrări de refacere şi modernizare drumuri comunale DC 81 de la km 10+450 la km 13+000-satele Iucşa şi Bozieni-strada Şcolii (ce face parte din DC 72) şi intravilanul satului Iucşa, de la km 0+000 la km 1+426, comuna Bozieni, judeţul Neamţ2,484,510.15PNDL I
BOZIENIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă şi reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în satele Bozieni şi Iucşa, comuna Bozieni, judeţul Neamţ10,107,577.17PNDL I
BRUSTURIModernizare drum comunal DC1 Târzia- Groși şi reţea de drumuri vicinale comuna Brusturi, judeţul Neamţ5,142,717.37PNDL I
CEAHLĂUReabilitare drum comunal DC 150 Ceahlău - Debarcader, km 0+000-1+550, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ1,112,418.38PNDL I
CÎNDEŞTIModernizare drumuri comunale în comuna Cîndeşti, județul Neamț5,124,580.17PNDL I
CORDUNModernizare drum comunal DC51 Simioneşti-Gherăieşti km 4+285-6+065, comuna Cordun, judeţul Neamţ1,296,073.07PNDL I
CORDUNModernizare străzi, comuna Cordun, judeţul Neamţ2,682,822.83PNDL I
CORDUNÎnfiinţare sistem de canalizare, comuna Cordun, judeţul Neamţ4,445,480.40PNDL I
COSTIŞAExtindere școală generală cu clasele. I - VIII Costișa, comuna Costişa, judeţul Neamţ1,378,250.22PNDL I
CRĂCĂOANIModernizare DC 165 Magazia - Cracăul Negru km 0+000 - 2+050 şi DC 164 Crăcăoani - Magazia - Mitocul Bălan km 5+000 - 7+150, comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ3,620,948.00PNDL I
DĂMUCModernizare drumuri săteşti, comuna Dămuc, județul Neamț4,045,185.71PNDL I
DOLJEŞTIExtindere canalizare, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ10,694,173.85PNDL I
DOLJEŞTIExtindere reţea alimentare cu apă, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ1,937,237.79PNDL I
DOLJEŞTIModernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ4,490,760.44PNDL I
DULCEŞTIModernizare drumuri comunale în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ5,992,433.20PNDL I
FĂRCAŞAÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în satele Farcaşa şi Frumosu, comuna Farcaşa, județul Neamţ7,443,093.42PNDL I
GÂDINȚIModernizare drumuri în comuna Gâdinți, judeţul Neamţ3,645,896.63PNDL I
GHERĂEŞTIModernizare Str. Moldovei- sat Gherăeşti, Str. Moldovei- Sat Gherăeștii Noi, str. Viorelelor- sat Tețcani, comuna Gherăeşti, județul Neamț1,555,710.33PNDL I
GHERĂEŞTIModernizare strada Cobzaru 1.900 m şi strada Nucilor 664 m în comuna Gherăieşti, judeţul Neamţ1,557,547.09PNDL I
GHINDĂOANIModernizare drum comunal DC 174 şi strada Nechiteşti, comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ3,164,764.10PNDL I
GIROVExtindere sistem de alimentare cu apă sat Turturești, comuna Girov, judeţul Neamţ5,051,977.91PNDL I
GRINŢIEŞExtindere reţea alimentare cu apă, comuna Grinţieş, județul Neamț 1,080,184.40PNDL I
GRINŢIEŞModernizare DC 152 Grinţieş - Cabana Păltiniş, comuna Grinţieş, județul Neamț 6,271,422.15PNDL I
GRUMĂZEŞTIConstruire primărie D+P+1E+M, comuna Grumăzești, județul Neamț2,799,292.40PNDL I
GRUMĂZEŞTIModernizare DC 13 Grumăzeşti - Curechiştea km 0+000 - 4+906, comuna Grumăzești, judeţul Neamţ710,416.19PNDL I
HANGUModernizare drum comunal DC 146 și DC 149, comuna Hangu, județul Neamț7,193,062.06PNDL I
HORIAModernizare străzi în comuna Horia, judeţul Neamţ7,947,870.16PNDL I
HORIAModernizare străzi, comuna Horia, judeţul Neamţ1,952,587.94PNDL I
ICUŞEŞTIModernizare DC 83 Icuşeşti - Băluşeşti, comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ2,701,591.00PNDL I
ICUŞEŞTIModernizare drumuri în comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ2,606,446.97PNDL I
ION CREANGĂAlimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare în comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ9,546,235.10PNDL I
JUDEȚUL NEAMȚ PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚModernizare DJ 155G Bodeşti - Cârligi km 7+400 - 13+600, judeţul Neamţ3,737,687.11PNDL I
JUDEȚUL NEAMȚ PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚModernizarea DJ 156C Tazlău - Casa de Copii km 2+335 - 5+426, judeţul Neamţ1,313,000.68PNDL I
JUDEȚUL NEAMȚ PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚModernizarea DJ 157J Podoleni - Negriteşti - DJ 157 km 3+400 - 12+446, judeţul Neamţ2,272,661.44PNDL I
ONICENIModernizare drum comunal DC 75 (km 3+500 - km 4+500) și strada Pompierului în comuna Oniceni, județul Neamț1,453,389.98PNDL I
PĂSTRĂVENIExtindere alimentare cu apă în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ77,476.39PNDL I
PĂSTRĂVENIExtindere sediu Primărie,comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ509,702.17PNDL I
PETRICANIModernizare drum comunal Rotunda, sat Ţolici, comuna Petricani, judeţul Neamţ3,314,169.47PNDL I
PIATRA ŞOIMULUIModernizare DC127 Piatra Şoimului - Poieni km 2+200 - 4+400, comuna Piatra Şoimului, judeţul Neamţ3,872,278.84PNDL I
PÎNGĂRAŢIModernizare drumuri de interes local Preluca km 0+000-0+893, Stejaru km 0+000-1+830, comuna Pîngărați, județul Neamț2,004,522.00PNDL I
PÎNGĂRAŢIModernizare străzi comuna Pîngăraţi DS 1282 strada Primărie-km0+0 km 1+520 şi DS 1283 - Poliţie km 0+250, județul Neamț1,611,491.02PNDL I
PÎNGĂRAŢIModernizare drum comunal DC 143 km 0+000 - 2+300 DN 15 -Pîngărăcior, comuna Pîngărați, județul Neamț1,757,158.00PNDL I
PIPIRIGModernizare drum comunal DC 159 Pipirig - Dolia km 0+734 - 9+300, comuna Pipirig, judeţul Neamţ3,653,402.14PNDL I
PIPIRIGModernizare drumuri comunale DC 158 Pluton 0.020 - 2,00 km şi strada Slatinei, din Comuna Pipirig, judeţul Neamţ6,380,865.32PNDL I
PODOLENIModernizare străzi în comuna Podoleni, județul Neamț4,846,958.78PNDL I
POIENARIInfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare, în satul Poienari, comuna Poienari, judeţul Neamţ şi Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, în satul Poienari, comuna Poienari judeţul Neamţ5,277,046.19PNDL I
POIENARIÎmbrăcăminte beton de ciment DC 200, comuna Poienari, Județul Neamț810,836.38PNDL I
REDIUÎnființare sistem de alimentare cu apă, în comuna Rediu, Județul Neamț4,082,514.20PNDL I
ROMANModernizare arteră Roman Est, DJ 207A - str. Plopilor- DN 2, oraş Roman, jud. Neamţ5,311,039.73PNDL I
ROMÂNISchimbare destinație din Școala generală în spații medicale, comuna Români, judeţul Neamţ514,271.86PNDL I
ROZNOVModernizare DC 108 Roznov-Slobozia-Câmp Fermă L=3,450km, oraş Roznov, judeţul Neamţ3,339,245.39PNDL I
SĂBĂOANIConstrucție grădiniță S+P+1 în comuna Săbăoani, judeţul Neamţ534,010.19PNDL I
SĂBĂOANIModernizare prin asfaltare strada Muncii în sat Săbăoani, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ1,179,139.08PNDL I
SĂBĂOANIModernizare prin asfaltare strada Păcii, stada Luceafărului şi strada Muncii, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ713,384.86PNDL I
SAGNACovor asfaltic pe drum comunal DC 65 km 0+000 - 4+355 şi drum vicinal km 0+000 - 0+819, în sat Vulpăşeşti, comuna Sagna şi Modernizare drumuri în comuna Sagna, judeţul Neamţ7,855,880.12PNDL I
SAGNAReabilitare grădiniță cu program normal, sat Luțca, comuna Sagna, județul Neamț352,308.42PNDL I
STĂNIŢAModernizare rețele de drumuri DC 63 Stănița Todireni, comuna Stănița, judeţul Neamţ4,132,351.05PNDL I
TĂMĂȘENIRețea stradală comuna Tămășeni, judeţul Neamţ5,922,565.91PNDL I
TARCĂUModernizare drum comunal DC 135 Tarcău - Cazaci - Braţeş - Schitu Tarcău - Ardeluţa km. 16+300 - 23+300, comuna Tarcău, judeţul Neamţ5,569,211.98PNDL I
TARCĂUModernizare, reabilitare drum comunal DC 135 Tarcău - Cazaci - Braţeş - Schitu Tarcău - Ardeluţa, de la km. 0+000 la km 16+300, comuna Tarcău, judeţul Neamţ18,960,769.48PNDL I
ȚIBUCANIModernizare DC 23 (DJ 155N) Ţibucani - Schit Ţibucani (km 0+000 - 4+840), comuna Ţibucani, judeţul Neamţ1,196,811.38PNDL I
ȚIBUCANIModernizare infrastructură drumuri comunale sat Davideni, comuna Ţibucani, judeţul Neamţ4,076,370.32PNDL I
TÎRGU NEAMŢModernizare str. Nemţişor şi Horia Cloşca şi Crişan, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ1,669,382.95PNDL I
TÎRGU NEAMŢModernizare str. Castanilor, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, 4,488 km3,639,025.96PNDL I
TÎRGU NEAMŢConstruire corp școală cu 3 săli de clasă la școala gimnazială Grigore Ghica-Vodă din oraș Tîrgul Neamț, judeţul Neamţ613,769.13PNDL I
TÎRGU NEAMŢModernizare str. Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri şi Veterani, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ1,754,271.47PNDL I
TÎRGU NEAMŢReabilitare străzi în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ7,263,617.93PNDL I
TUPILAŢIModernizare drum comunal DC 182 Totoieşti-Arămoaia km 0+000-2+300, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ2,633,996.18PNDL I
URECHENIModernizare DS str. Biserica Veche Urecheni, comuna Urecheni, județul Neamț1,944,029.85PNDL I
VALEA URSULUIModernizare drum comunal DC 84 km 0+000 - 4+500, sat Chilii, comuna Valea Ursului, județul Neamţ2,779,806.00PNDL I
VALEA URSULUIModernizare drum comunal DC 78 şi drum vicinal în sat Muncelu de Jos, comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ şi Modernizare drum comunal DC 77 în localitatea Giurgeni, comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ6,747,150.52PNDL I
VÎNĂTORI- NEAMȚConstruire sediu primarie, comuna Vînători- Neamț, judeţul Neamţ1,591,551.28PNDL I
VÎNĂTORI- NEAMȚModernizare grădiniță sat Lunca, comuna Vânători Neamț,judeţul Neamţ56,572.01PNDL I
VÎNĂTORI- NEAMȚModernizare grădiniță sat Nemtişor, comuna Vânători Neamț,judeţul Neamţ62,744.79PNDL I
VÎNĂTORI- NEAMȚModernizare şcoală Drehuţa, sat Vânători Neamț, comuna Vânători Neamț, judeţul Neamţ80,070.30PNDL I
VÎNĂTORI- NEAMȚGrădiniță S.A.M. Comuna Vînători Neamț, judeţul Neamţ1,449,129.26PNDL I