Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ACĂŢARIConstruire grădiniță cu program prelungit și școală generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari, județul Mureș3,040,388.00PNDL II
BĂGACIUConstrucție şcoală gimnazială comuna Băgaciu, judeţul Mureş5,147,610.00PNDL I
BANDReabilitare și modernizare drum comunal DC132 din comuna Band, județul Mureș8,976,486.00PNDL II
BANDCanalizare şi staţie de epurare în comuna Band, judeţul Mureş1,092,000.00PNDL I
BICHIŞReabilitare și modernizare rețele de drumuri în comuna Bichiș, județul Mureș15,320,000.00PNDL II
BRÎNCOVENEŞTIAlimentare cu apă etapa II, în satele Idicel şi Idicel Pădure, comuna Brîncovenești, judeţul Mureş4,259,010.00PNDL I
CHEŢANIInfiintarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Grindeni, comuna Chețani, județul Mureș3,723,232.00PNDL II
CHEŢANIÎmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Chețani, județul Mureș6,635,787.48PNDL II
CHEŢANICanalizare şi staţie de epurare în Comuna Cheţani, judeţul Mureş2,044,622.97PNDL I
CHIBEDConstruire dispensar medical multifuncțional în comuna Chibed, județul Mureș1,334,689.00PNDL II
COROISÎNMĂRTINPod nou peste pârâul Seleuș în satul Șoimuș, comuna Coroisînmartin972,725.00PNDL II
COROISÎNMĂRTINModernizarea drumului comunal DC 63 şi a străzilor din localitatea Şoimuş, comuna Coroisînmărtin, judeţul Mureş6,242,760.00PNDL I
CRĂIEŞTIAsfaltare DC150 Sat Milășel, comuna Crăiești, județul Mureș1,184,831.46PNDL II
CRISTEŞTIGrădiniţă cu program prelungit loc. Cristeşti, com. Cristeşti, jud. Mureș1,633,026.00PNDL II
CUCERDEAModernizarea drumului comunal DC84, intersecție DN14A Șeulia de Mureș Bord, comuna Cucerdea3,007,042.08PNDL I
DANEȘModernizarea străzilor din localitățile Daneș, Criș, Seleuș si reactualizare DC 57 din comuna Daneș, județul Mureș2,195,499.00PNDL I
EREMITUExtindere de apă potabilă, construire rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Eremitu, județul Mureș-etapa 210,201,921.00PNDL II
EREMITUReabilitarea clădirii dispensarului medical din comuna Eremitu, județul Mureș674,190.00PNDL II
FÂNTÂNELEExtinderea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare în satul Viforoasa, comuna Fântânele7,784,171.61PNDL I
FÎNTÎNELEModernizare iluminat public sat Bordoșoiu, comuna Fîntînele, județul Mureș576,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEModernizare iluminat public sat Călimănești, comuna Fîntînele, județul Mureș575,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEModernizare iluminat public sat Cibu, comuna Fîntînele, județul Mureș576,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEModernizare iluminat public sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș575,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEModernizare iluminat public sat Roua, comuna Fîntînele, județul Mureș576,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEModernizare iluminat public sat Viforoasa, comuna Fîntînele, județul Mureș575,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEReabilitare dispensar medical uman sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș1,430,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEReabilitare grădiniță cu program normal și grădiniță cu program prelungit sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș1,430,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEReabilitare si extindere gradinita cu 2 sali de clasa pentru functionarea de scoala clasele I-IV in satul Viforoasa, comuna Fintinele, judetul Mures702,496.00PNDL II
FÎNTÎNELERealizarea rețelei de canalizare menajeră în satul Călimănești5,062,841.00PNDL II
GĂLEŞTIExtinderea și reabilitarea școlii gimnaziale Szentivani Mihaly Gălești, județul Mureș4,006,846.00PNDL II
GĂLEȘTIModernizarea DC 38 în comuna Gălești (intersecție DJ 135- Maiad-Sînvăsii- Gălești-Adrianu Mic- Adrianu Mare)8,913,123.00PNDL I
GĂNEŞTIÎmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș4,480,509.00PNDL II
GLODENIReabilitarea si extinderea scolii gimnaziale "Adorjani Karoly",comuna Glodeni, județul Mureș5,000,000.00PNDL II
GLODENIReabilitarea si mansardarea dispensarului medical din localitatea Glodeni, judetul Mures1,139,891.00PNDL II
GREBENIŞU DE CÂMPIEExtindere cu grupuri sanitare la școala generală 1(veche)463,742.00PNDL II
GREBENIŞU DE CÂMPIEExtindere cu grupuri sanitare la școala generală 2(noua)522,537.00PNDL II
HODACAsfaltare drum Dubiștea de Pădure-Hodac, județul Mureș km 0+000-1+577, L=1,577 KM1,743,865.00PNDL II
HODOȘAModernizare străzi și DC 19 în comuna Hodoșa4,082,444.00PNDL I
IBĂNEŞTIExtindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești2,303,192.00PNDL II
IBĂNEŞTIReabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin compartimentare și modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș632,219.38PNDL I
ICLĂNZELCanalizare menajeră şi staţie epurare Mădărăşeni, Iclănzel, Iclandu Mare, Căpuşu de Câmpie, comuna Iclănzel, judeţul Mureş2,963,000.00PNDL I
IDECIU DE JOSCanalizare menajeră în localităţile Ideciu de Jos şi Ideciu de Sus, comuna Ideciu de Jos, judeţul Mureş1,989,690.00PNDL I
IERNUTDotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator-școala gimnazială Iernut, județul Mureș677,690.00PNDL II
IERNUTModernizarea, respectiv dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și pentru sala de sport, în vederea menținerii autorizației sanitare de funcționare și pentru funcționarea în bune condiții a procesului educațional a Liceului Tehnologic Iernut324,560.00PNDL II
IERNUTSchimbare de destinație din grădiniță în școală, reabilitarea și reamenajări interioare în vederea obținerii autorizației de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional-Școala clasele 0-IV3,234,218.00PNDL II
JUDEŢUL MUREŞReabilitare drum județean DJ 151 Luduș-Sărmaș-limită județ Bistrița Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș1,982,129.05PNDL II
LIVEZENIExtindere sistem de alimentare cu apa in comuna Livezeni, județul Mureș1,608,682.60PNDL II
LUDUŞModernizare strada Mureșului și strada Crângului1,081,549.00PNDL II
LUNCA BRADULUIAsfaltare strada Fântânel și strada pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului, judetul Mures1,964,566.00PNDL II
MĂDĂRAȘModernizarea prin asfaltare a infrastructurii rutiere în comuna Mădăraș, județul Mureș5,132,833.87PNDL I
MĂGHERANIModernizarea drumului comunal DC 32 Magherani-Silea Nirajului km 0+000-4+5005,106,193.00PNDL II
MIERCUREA NIRAJULUIModernizare drum comunal DC24A Sardu Nirajului-Beu-Veta6,105,246.00PNDL II
MIERCUREA NIRAJULUIModernizare drum județean DJ 135 și DJ 135A în orașul Miercurea Nirajului,județul Mureș4,632,164.88PNDL I
MIERCUREA NIRAJULUIReconstruirea podurilor şi podeţelor de acces în satele aparţinătoare Oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş503,860.00PNDL I
MIERCUREA NIRAJULUISistem de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a persoanelor fizice şi juridice în oraşul Miercurea Nirajului,judeţul Mureş1,483,854.00PNDL I
MIHEŞU DE CÂMPIEModernizare strazi secundare în comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș2,705,906.00PNDL II
MIHEŞU DE CÂMPIEExtinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construcţia sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din satele Miheşu de Cîmpie şi Răzoare, comuna Miheșu de Câmpie, judeţul Mureş2,182,402.00PNDL I
NEAUAModernizare străzi în comuna Neaua, jud. Mureș9,328,955.00PNDL II
OGRAModernizare străzi si drumuri de acces in localitățile Giuluș și Lăscud13,207,543.44PNDL I
PĂSĂRENIÎmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare în comuna Păsăreni, județul Mureș5,347,225.00PNDL II
PĂSĂRENIReabilitare centru medical multifuncțional în localitatea Păsăreni, județul Mureș577,306.00PNDL II
PETELEAReţea de canalizare menajeră în comuna Petelea, jud. Mureş1,776,288.00PNDL I
RĂSTOLIŢAModernizare școală din loc. Răstolița, județul Mureș471,558.00PNDL II
RĂSTOLIŢAAlimentare cu apă potabilă comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş1,064,817.00PNDL I
REGHINModernizarea străzii Orizontului din municipiul Reghin, județul Mureș500,000.00PNDL I
RÎCIUModernizare drumuri comunale în comuna Rîciu, jud. Mureș DC 142B: (DJ 173) Valea Uliesului- Valea Sinmartinului km 0+350-7+5004,058,982.00PNDL II
SÂNGERModernizare drumuri comunale și străzi interioare în comuna Sânger, județul Mureș5,845,924.00PNDL II
SĂRĂŢENIÎmbunătățirea infrastructurii stradale prin asfaltare în localitatea Sărățeni, județul Mureș5,098,609.00PNDL II
SĂRMAŞUDotare grădiniță cu program normal, localitatea Sărmașu, județul Mureș117,810.00PNDL II
ŞĂULIAModernizarea drumului comunal DC101 Șăulia(DJ 151A)- Pădurea km 0+800-3+600, comuna Șăulia, județul Mureș2,134,845.00PNDL II
ŞĂULIAModernizarea unor străzi din localitatea Șăulia, comuna Șăulia, județul Mureș6,523,776.00PNDL II
ŞĂULIAReabilitare școală gimnazială cu clasele I-VIII Șăulia2,289,049.58PNDL II
SÎNGEORGIU DE MUREŞConstruire scara exterioara ptr. autorizare ISU la grădinița cu program prelungit din comuna Sîngeorgiu de Mureș196,350.01PNDL II
SÎNPAULModernizare drumuri locale în comuna Sînpaul6,336,672.08PNDL I
SÎNPETRU DE CÎMPIEConstruire sistem alimentare cu apă a comunei Sînpetru de Cîmpie, judeţul Mureş2,632,000.00PNDL I
SOVATAModernizarea străzilor Bisericii, Teilor și Liniștei din orașul Sovata, județul Mureș6,846,287.00PNDL I
STÎNCENILucrări de finisaje interioare şi exterioare la Şcoala Generală Stînceni274,827.33PNDL II
TÂRGU MUREŞDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Colegiul Agricol "Traian Săvulescu", Tîrgu Mureș129,962.28PNDL II
TÂRGU MUREŞDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic "Aurel Persu", Tîrgu Mureș201,984.29PNDL II
TÂRGU MUREŞReparație capitală pod peste rîul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. Mureș-strada Călărașilor19,439,362.00PNDL II
TÂRNĂVENIModernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma un municipiul Tîrnăveni, județul Mureș4,559,217.91PNDL II
TĂURENIModernizarea drumurilor comunale în comuna Tăureni,județul Mureș8,877,107.56PNDL II
TĂURENIModernizarea drumului comunal DC 118 din comuna Tăureni, județul Mureș4,344,358.00PNDL I
UNGHENIExtindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, orașul Ungheni, județul Mureș3,107,970.00PNDL II
VALEA LARGAAlimentare cu apă în comuna Valea Largă, județul Mureș, din sursa sistemului zonal Cluj2,189,021.00PNDL I
VALEA LARGĂAsfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Valea Largă, județul Mureș5,740,132.00PNDL II
VÂNĂTORIExecuţia lucrărilor de alimentarea cu apă potabilă a Comunei Vânători, judeţul Mureş2,272,646.00PNDL I
VĂRGATAConstruire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Vărgata, județul Mureș552,412.70PNDL II
VIIȘOARAAlimentarea cu apă a localității Viișoara , comuna Viişoara, judeţul Mureş2,875,135.28PNDL I
Modernizarea străzilor din orașul Sărmașu, județul Mureș3,409,070.00PNDL II