Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ACĂŢARIAsfaltarea drumului comunal DC 43 Gaiesti - Suveica, comuna Acățari, judeţul Mureş2,489,999.83PNDL I
APOLDFinalizare lucrări de reabilitare şcoala generală Șaeș, nr. 164, comuna Apold, judeţul Mureş114,599.43PNDL I
BĂLAReabilitarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Băla, nr. 138, comuna Bala, judeţul Mureş429,628.54PNDL I
BĂLAReţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Băla, comuna Băla, judeţul Mureş1,326,476.65PNDL I
BĂLĂUŞERIDC 48 Chendru - Dumitreni, 1+000-4+180, 3,18km, comuna Bălăușeri, judeţul Mureş1,311,000.00PNDL I
BĂLĂUȘERIModernizare DC 61 Bălăușeri-Agrișteu-Senereuș, Km 4+300-9+360, comuna Bălăușeri, judeţul Mureş2,810,968.46PNDL I
BANDExtinderea sistemului de alimentare cu apă comuna Band, judeţul Mureş988,289.28PNDL I
BANDLucrări de construcție pod armat peste pârâul Comlod în localitatea Band, județul Mureș305,798.45PNDL I
BANDReabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Band, județul Mureș511,665.49PNDL II
BERENIModernizare drumuri comunale DC28 km 0+145-4+675 Bereni- Mărculeni, DC29 km 0+000-1+320 Bereni-Bira, DC35 km 0+000-0+340, DC33A km 0+000-1+330, DJ135 Eremieni, comuna Bereni3,807,460.77PNDL I
CEUAȘU DE CÎMPIEModernizare drum comunal DC 144 Săbed (DN15E) - Bozed , comuna Ceuașu de Cîmpie, judeţul Mureş1,810,485.83PNDL I
CHEȚANIAsfaltare drum comunal DC96 Chețani-Grindeni. județul Mureș1,247,614.17PNDL I
CHIBEDCanalizare menajeră şi staţia de epurare în Comuna Chibed, Jud. Mureş523,683.39PNDL I
CUCIConstruire pasarelă pietonală peste râul Mureş, în localitatea Dătăşeni, comuna Cuci, judeţul Mureş579,412.00PNDL I
EREMITUModernizare drum comunal DC 13 Km 0+000-4+850 (DJ 153-Câmpu Cetăţii), comuna Eremitu, judeţul Mureş3,637,385.38PNDL I
FÎNTÎNELEReabilitare grădiniță cu program normal sat Roua, comuna Fîntînele, județul Mureș575,000.00PNDL II
FÎNTÎNELEReabilitare școală primară nr. 3, sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș550,000.00PNDL II
GĂNEȘTIReabilitare și modernizare strada Gorga în localitatea Seuca, comuna Gănești, județul Mureș1,011,975.56PNDL I
GHEORGHE DOJAAmenajare bază sportivă în comuna Gheorghe Doja, judeţul Mureş151,000.00PNDL I
GLODENIModernizare drum comunal DC 147, Km 0+000-2+142 (DJ 153B -Păcureni), comuna Glodeni, judeţul Mureş753,779.05PNDL I
GURGHIUAlimentare cu apă potabilă în satele Orșova Pădure, Orșova, Comori și Gurghiu, comuna Gurghiu, județul Mureș694,219.10PNDL I
IDECIU DE JOSPietruire străzi pe raza comunei Ideciu de Jos450,343.00PNDL I
IERNUTAlimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor Sălcud, Sf. Gheorghe, canalizare ape uzate menajere și construcție stație de epurare în localitățile Sălcud, Sf. Gheorghe și Cipău , oraș Iernut, judeţul Mureş664,209.42PNDL I
LIVEZENIExtinderea rețelei de alimentare cu apă Faza I, comuna Livezeni, judeţul Mureş480,395.68PNDL I
LUDUŞModernizare strada Avram Iancu și strada Florilor din orașul Luduș, județul Mureș909,784.17PNDL I
LUDUŞModernizare strada Policlinicii și strada Pieței, oraș Luduș, judeţul Mureş1,144,727.33PNDL I
LUDUŞModernizare străzi prin metode alternative, oraș Luduș, judeţul Mureş11,460,010.24PNDL I
LUNCA BRADULUIReabilitare rețea de alimentare cu apă în localitatea Lunca Bradului181,019.48PNDL I
MICAModernizare drumuri în comuna Mica DC 76 Abuș-Deaj-Haranglab km 0+000-5+000, judeţul Mureş1,529,922.55PNDL I
MIERCUREA NIRAJULUIUtilități, extindere și reabilitare la Școala cu clasele I-IV și grădinița din Sântana de Niraj, oraș Miercurea Nirajului, judeţul Mureş742,265.45PNDL I
PĂNETModernizarea drumului comunal DC 136 în comuna Pănet, judeţul Mureş1,703,190.17PNDL I
PĂNETModernizarea iluminatului public de pe raza comunei Pănet, jud. Mureș72,163.00PNDL II
REGHINAsfaltare str. Pietroasei și str. Pășunii din Municipiul Reghin, judeţul Mureş282,121.77PNDL I
REGHINExtinderea - Mansardarea clădiri noi - Ateliere Școală la "Liceul Tehnologic Ioan Bujor ", municipiul Reghin, judeţul Mureş499,211.66PNDL I
REGHINExtinderea reţelei de canalizare menajeră în Cartierul Apalina din municipiul Reghin, judeţul Mureş542,351.18PNDL I
REGHINReabilitarea casei de cultură Eugen Nicoară din Municipiul Reghin500,000.00PNDL I
RÎCIUModernizare străzi principale în localitatea Rîciu, județul Mureș3,178,000.00PNDL I
RUŞII MUNŢIAsfaltarea străzilor în localitatea Sebeş, comuna Ruşii Munţi, judeţul Mureş1,817,373.14PNDL I
SARMAŞUReţele de canalizare şi staţie epurare ape uzate pentru oraşul Sărmaşu şi localităţile componente, judeţul Mureş1,139,997.00PNDL I
SASCHIZConstruire pod Feselgoz, loc. Saschiz, județul Mureș461,016.18PNDL I
ŞĂULIAAlimentarea cu apă a zonei vestice a comunei Şăulia, judeţul Mureş2,788,987.37PNDL I
SÎNGEORGIU DE PĂDUREAlimentare, reabilitare reţele de apă potabilă şi canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în oraşul Sîngeorgiu de Pădure, Judeţul Mureş4,635,303.00PNDL I
SOLOVĂSTRUModernizare străzi interioare în Comuna Solovăstru, judeţul Mureş2,154,263.33PNDL I
STÎNCENIPietruirea drumului Mermezeu-Valea Duşii, Comuna Stînceni, județul Mureș740,146.70PNDL I
SUPLACReabilitare DC 70(Suplac) DJ 142 - Laslău Mare - Laslău Mic, comuna Suplac, judeţul Mureş1,277,193.00PNDL I
SUPLACAlimentare cu apă a localitaților Suplac și Idrifaia, județul Mureș3,597,817.00PNDL I
TÂRNĂVENIReabilitare/modernizare străzi municipiul Târnăveni, judeţul Mureş4,460,690.37PNDL I
TĂURENIBranșamente de apă potabilă și racorduri pentru apa uzată în comuna Tăureni, județul Mureș1,132,589.00PNDL II
UNGHENIRacorduri de canalizare în localitatea Morești, orașul Ungheni, județul Mureș-Segment Morești399,568.00PNDL II
UNGHENIModernizarea părții carosabile, trotuare, părcări și rețea de canalizare pluvială în zona blocuri Gară, oraș Ungheni, judeţul Mureş1,732,154.10PNDL I
UNGHENIRacorduri de canalizare în localitatea Cerghid, orașul Ungheni, județul Mureș-segment Cerghid299,157.00PNDL II
VĂRGATAConstruirea unui pod şi trei punţi pietonale peste Niraj în comuna Vărgata, judeţul Mureş248,482.31PNDL I
VOIVODENIModernizare drumuri secundare în localitatea Voivodeni, comuna Voivodeni, județul Mureș480,329.23PNDL I
ZAGĂRModernizare străzi principale în localitatea Seleuș, comuna Zagăr, județul Mureș949,618.81PNDL II
ZAU DE CÎMPIEReabilitare, asfaltare și modernizare DC 113 Zau de Câmpie - Bărboşi, comuna Zau de Câmpie, judeţul Mureş2,165,064.55PNDL I