Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BISTRITA-NASAUD (schimba)
LECHINTA (schimba)


BISTRITA-NASAUD

LECHINTA

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Gradinita cu program prelungit in localitate Lechinta, comuna Lechinta1.334.381,13 leiPNDL 12016
Modernizare strazi in localitatea Lechinta, comuna Lechinta, judetul Bistrita - Nasaud3.575.819,69 leiPNDL 12016
Modernizare drum comunal DC 27A - comnuna Lechinta4.834.035,84 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Retea publica canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in localitatea S�ngeorzu Nou, comuna Lechinta5.825.000,00 leiPNDL 1
Construire si dotare local scoala 10 Sali de clasa si atelier scolar pentru instruire practica la Liceul tehnologic Lechinta, localitatea Lechinta, comuna Lechinta, judetul Bistrisa Nasaud5.435.000,00 leiPNDL 2
Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud7.248.907,00 leiPNDL 2
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA LECHINTA, JUDETUL BISTRITA NASAUD4.518.752,16 leiPNDR
CONSTRUIRE GRADINITE CU PROGRAM NORMAL2.269.204,96 leiPNDR
REABILITAREAM REVITALIZAREA SI PROMOVAREA IDENTITATII CULTURALE A BISERICII ORTODOXE SI A TURNULUI DIN LOCALITATEA SANGEORZU NOU, MONUMENT ISTORIC CATEGORIA B1.163.073,71 leiPNDR

INVESTITII IN CONTRACTARE

ObiectivSumaProgram
Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud1.624.921,20 leiPNDL 2

INVESTITII IMPLEMENTATE DE CNI

ObiectivSuma
sat Lechinta1.908.211,09 lei