Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarValoarea UE a proiectului (LEI)Total valoare proiectStadiu proiect
Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul VranceaUAT Judetul Vrancea31,407,765.3647,485,565.06in implementare
Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a, POIMCOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA VRANCEA800,346,459.801,117,716,665.21in implementare
Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara Natura 2000 ROSCI0228 SindrilitaOCOLUL SILVIC NARUJA3,130,634.474,280,628.28în implementare
Elaborarea planului de management pentru situl de importanþa comunitara
ROSCI0018 Caldarile Zabalei împreuna cu aria naturala protejata 2810. Caldarile Zabalei-Zârna Mica-Raoaza
Ocolul Silvic NaARUJA2,854,787.133,902,006.43in implementare
Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie-Dealu Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul BozuASOCIATIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITATII BIOLOGICE2,583,022.633,038,850.15in implementare
Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI 0097 – Lacul Negru si rezervatia naturala 2.813 Lacul Negru - Cheile Narujei I"OCOLUL SILVIC NARUJA"2,086,012.592,854,829.64in implementare
Managementul adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada MișinaOCOLUL SILVIC NARUJA3,025,226.293,559,089.75in implementare
Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformarii la legislaþia de mediu si cresterii eficienþei MUNICIPIUL FOCSANI50,168,425.8670,030,293.09in implementare