Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarLocalitateValoarea UE a proiectului (LEI)Total valoare proiectStadiu proiect
Management performant la nivelul Primăriei MangaliaMunicipiul MangaliaMangalia264,951.15311,707.24 în implementare
Cresterea capacitatii administrative a Municipiului Constanta prin implementarea de masuri in
domeniul anticoruptiei
Municipiul ConstantaConstanța249,012.35292,955.70 în implementare
Smart CTMunicipiul ConstantaConstanța3,075,713.523,618,486.48 în implementare
Cresterea capacitaþii administrative a Municipiului Constanþa prin introducerea si menþinerea
sistemului de management al calitaþii ISO 9001
Municipiul ConstantaConstanta359,480.02422,917.67 în implementare
„Creșterea capacității ONG-urilor de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați”Asociația Regională Pentru Dezvoltare SocialăConstanța815,316.89990,614.16în implementare