Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiar: Lider parteneriat/ParteneriLocalitate implementare proiectFonduri UE proiectTotal valoare proiectStadiu proiect
AT acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de verificare cereri de rambursare - introducerea datelor în SMISOIR BUC ILFOVBucuresti640,422.72756,000.00FINALIZAT
Achiziție de servicii și echipament de curățenie birouri pentru OIR POSDRU Regiunea București IlfovOIR BUC ILFOVBucuresti36,833.1843,489.20FINALIZAT
Sprijin pentru MFE in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele pentru anul 2016MDRAPFE - DMPBucuresti57,544.5067,943.21FINALIZAT
Servicii pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 - 2020MDRAPFE - DMPBucuresti40,321.6047,608.00FINALIZAT
Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilniceMDRAPFE - DMPBucuresti91,495.87108,029.84FINALIZAT
Achiziția consumabilelor pentru multifuncționalele si imprimantele aflate in gestiunea DG PCU 2016MDRAPFE - DMPBucuresti108,058.52127,585.48FINALIZAT
Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU 2014-2020 și închiderea POSDRU 2007-2013 prin achiziționarea unui software extensie de date și analizăMDRAPFE - DMPBucuresti10,163.4012,000.00FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016 de OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV pentru personalul implicat în gestionarea POCU si POSDRUOIR BUC ILFOVBucuresti4,196,995.674,955,423.19FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2017- martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU Regiunea București IlfovOIR BUC ILFOVBucuresti1,235,278.161,458,501.87FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2016-martie 2017 pentru personalul Organismului Intermediar Ministerul Muncii si Justiției Sociale implicat in gestionarea POCU si POSDRUOI MMJSBucuresti2,884,106.133,405,285.00FINALIZAT
Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru RomiMDRAPFE - UPECSBucuresti319,005.53376,652.14FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada aprilie 2017 – decembrie 2017 pentru personalul OI Ministerul Muncii și Justiției Sociale implicat în gestionarea POCU şi închiderea POSDRUOI MMJSBucuresti1,572,153.481,856,253.00FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2018 – martie 2018 pentru personalul Organismului Intermediar - Ministerul Muncii și Justiției Sociale implicat în gestionarea POCU şi închiderea POSDRUOI MMJSBucuresti559,430.80660,524.00FINALIZAT
AT acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari - servicii de asigurare personal birou helpdeskOIR BUC ILFOVBucuresti1,024,470.721,209,600.00IN IMPLEMENTARE
Implementarea Planului de Evaluare a POCU 2014-2020MFE - DGAPEBucuresti23,454,098.5027,692,424.00IN IMPLEMENTARE
Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București IlfovOIR BUC ILFOVBucuresti100,788.03119,001.16IN IMPLEMENTARE
Servicii organizare evenimente in vederea gestionarii si implementării cu succes a Programului Operațional Capital UmanMDRAPFE - DMPBucuresti3,339,504.373,942,977.00IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada decembrie 2015 - decembrie 2021 pentru personalul MFE implicat în gestionarea POCU și POSDRUMFE - DERUBucuresti41,139,639.3148,573,870.13IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru evaluarea solicitărilor de finanțare POCU (AP1-6)MDRAPFE - DMPBucuresti23,885,162.5128,201,384.39IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru MFE prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCUMDRAPFE - DMPBucuresti176,843.16208,800.00IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru MFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismeleMDRAPFE - DMPBucuresti193,803.52228,825.22IN IMPLEMENTARE
Închirierea unui spațiu într-un imobil / clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea București IlfovOIR BUC ILFOVBucuresti3,377,896.333,988,306.67IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile saleOIR BUC ILFOVBucuresti40,877,582.6548,264,457.94IN IMPLEMENTARE
Asistență tehnică programatică acordată de Banca Mondială pentru buna implementare POCU 2014-2020MDRAP - DMPBucuresti39,719,414.1246,896,999.97IN IMPLEMENTARE
Formarea profesionala a personalului MDRAPFE, responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE), pentru perioada 2014-2020MDRAPFE - DG MFRUABucuresti2,727,914.823,220,868.79IN IMPLEMENTARE
Asigurarea serviciilor pentru organizarea şi desfasurarea cursurilor de formare pentru membri, observatori si invitati ai CM POCUMFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNEBucuresti264,475.30312,267.90IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru MFE si MDRAPFE in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea necesarului de hartie A3 si A4 in vederea desfasurarii activitatii zilnice in conditii optimeMFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNEBucuresti55,054.9365,003.75IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru deplasarile personalului DG PECU, UPECS si a directiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCUMFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNEBucuresti2,650,552.543,129,526.58IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru MDRAPFE in gestionarea si implementarea POCU prin asigurarea necesarului de echipamente, rechizite si consumabile pentru echipamentele ITMFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNEBucuresti919,737.041,085,940.18IN IMPLEMENTARE
Imbunatatirea capacitatii DGPECU in gestionarea proiectelor finantate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractualMFE/DGPECUBucuresti4,610,748.375,443,944.00IN IMPLEMENTARE
Activitati de secretariat pentru OIR Bucuresti IlfovOIR BUC ILFOVBucuresti640,400.91756,126.00IN IMPLEMENTARE
Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020OIR BUC ILFOVBucuresti122,483.31144,616.93IN IMPLEMENTARE
Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigrameiOIR B-IBucuresti3,136,214.493,702,951.17IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru MFE – DGPECU în domeniul contractării proiectelor POCUMINISTERUL FONDURILOR EUROPENE/ DGPECUBucuresti2,260,451.962,668,932.00IN IMPLEMENTARE
Impreuna dezvoltam Sectorul 5Asociatia Grupul de Actiune Locala "Impreuna dezvoltam Sectorul 5"Bucuresti, Sectorul 5812,228.41902,476.01in implementare
Dezvoltam profesori - Dezvoltam viitorulL: PRIMARIA SECTOR 5/ P1: Great People Inside SRL/ P2: Casa Corpului Didactic IlfovBucuresti1,551,226.391,975,753.01in implementare
Fii C.O.O.L - Fii Competitiv-Organizat-Orientat-LucrativL: PRIMARIA SECTOR 5/ P1: Great People Inside SRLBucuresti7,277,231.229,316,209.82in implementare
Scoala, prietenul tau de azi si de mâineL: FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMANIEIBucuresti2,226,888.622,783,610.78in implementare
FRIENDS – Facilitarea Revitalizarii Integrate a Educatiei Necesare unei Dezvoltari SustenabileL: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3/ P1:SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI” Municipiul BucurestiBucuresti4,795,488.725,994,360.90in implementare
SCOALA MEA - Sprijinirea Creativitatii si Organizarea Altfel a Lectiilor prin Asigurarea de Masuri Educationale AdecvateL: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. NICOLAE"/ P1: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108
Bucuresti3,210,427.034,013,033.79in implementare
Scoala Generatii - Prevenirea abandonului scolar prin implicarea comunitatiiL: FUNDATIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMANIEIBucuresti2,722,841.473,403,551.84in implementare
MENS SANA – Masuri Educationale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor
Actuale
L: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. NICOLAE"/ P1: SCOALA GIMNAZIALA "IENACHITA VACARESCU"Bucuresti4,412,043.755,515,054.69in implementare
Stagii de practica in sectorul agricolL: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA București/P1 Agro Business Solutions SRLBucuresti1,861,299.372,216,040.60in implementare
PRACTICA IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR – PRAC-TICL: CONSILIUL NAŢIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA/ P1: MARKET SCOPE SRL
Bucuresti1,842,159.132,199,982.40in implementare
Educatia, o sansa pentru Valea Jiului!L: UNIVERSITATEA DIN PETROSANI/P1: SIVECO ROMANIABucuresti3,439,921.224,125,166.55in implementare