Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarLocalitateFonduri UE proiectTotal valoare proiectStadiu proiect
Stadiu proiect
Stadiu proiect
Stadiu proiect
Transfer de cunostinte in domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate in boli neurodegenerative - semnatura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic si terapieINSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABES"Bucuresti7,276,617.008,698,445.00In implementare
Senzori pentru detectare a deformarii, temperaturii si agentilor chimici folosing aceeasi fibra optica-FOSLABNanoPro Start MC SRLBucuresti7,275,911.088,853,813.00In implementare
CREAREA UNUI NUCLEU DE COMPETENŢĂ DE ÎNALT NIVEL ÎN DOMENIUL CREŞTERII EFICIENŢEI DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE ŞI A AUTONOMIEI ENERGETICE PRIN UTILIZAREA COMBINATĂ A RESURSELORINOE 2000 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICABucuresti4,813,318.305,735,282.21In implementare
Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din BiomasăUniversitatea POLITEHNICA din BucurestiBucuresti7,271,436.058,974,850.18In implementare
Sistem de predictie bazat pe integrare multi-omics pentru prioritizarea interventiilor gerontologiceInstitutul de BiochimieBucuresti7,179,559.558,524,757.50In implementare
Tehnici neconventionale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice si nonchimiceUniversitatea POLITEHNICA BucurestiBucuresti6,464,942.708,165,821.41In implementare
Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire / Eco-Nano-Technologies to Develop a Module Based on Nanowires with Double Functionality, EcoNanoWiresUniversitatea POLITEHNICA BucurestiBucuresti3,916,031.664,667,650.00In implementare
Sistem inteligent pentru realizarea ofertelor pe piaţa angro de energie electrică (SMARTRADE)Academia de Studii Economice din BucurestiBucuresti4,361,927.645,170,712.50In implementare
VALORIFICAREA SUSTENABILĂ A DEȘEURILOR DE PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE CU VALOARE ADAUGATĂUNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTIBucuresti7,275,344.409,250,426.00In implementare
Imbunatatirea competitivitatii institutionale in domeniul diabetului de tip 1 prin dezvoltarea unui concept inovator de imunoterapie cu celule stromale mezenchimaleInstitutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu"Bucuresti7,254,108.008,630,843.20In implementare
Dezvoltarea de tehnologii de patch-clamp automatizat pentru testarea riscului pro-aritmogen al medicamentelorUniversitatea din BucurestiBucuresti4,123,419.674,887,904.00In implementare
Dezvoltare unei metodolologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neruochimic și neurocognitiv-METUniversitatea de Artă Teatrală și Cinematografică IL CARAGIALE BucureștiBucuresti7,267,690.218,636,928.24In implementare
Terapia pacientilor cu diabet zaharat cu celule autologe obtinute prin transdiferentierea celulelor hepatice Dia-CureUniversitatea Titu MAiorescuBucuresti7,276,617.008,642,500.00In implementare
Stabilirea Profilului Molecular al Neoplasmelor Mieloproliferative și al Leucemiei Acute Mieloide pentru Designul unor Strategii de Diagnostic Precoce, Prognostic și TratamentINSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE „ ȘTEFAN S. NICOLAU”Bucuresti7,276,617.008,672,500.00In implementare
BIOSENZOR INOVATIV PE BAZĂ DE GRAFENĂ ȊN VEDEREA TESTĂRII
POTENȚIALULUI OSTEOGENIC; ȊNTELEGEREA AVANSATĂ A PERFORMANȚELOR
CELULELOR STEM PENTRU MEDICINĂ REGENERATIVĂBIOSENZOR INOVATIV PE BAZĂ DE GRAFENĂ ȊN VEDEREA TESTĂRII
POTENȚIALULUI OSTEOGENIC; ȊNTELEGEREA AVANSATĂ A PERFORMANȚELOR
CELULELOR STEM PENTRU MEDICINĂ REGENERATIVĂBIOSENZOR INOVATIV PE BAZĂ DE GRAFENĂ ȊN VEDEREA TESTĂRII
POTENȚIALULUI OSTEOGENIC; ȊNTELEGEREA AVANSATĂ A PERFORMANȚELOR
CELULELOR STEM PENTRU MEDICINĂ REGENERATIVĂ
Universitatea Politehnica din BucurestiBucuresti6,829,832.728,138,385.50In implementare
Sisteme avansate de separare pentru valorificarea bioresurselorUniversitatea Politehnica din BucurestiBucuresti7,275,808.919,343,321.00In implementare
Interpretarea Automata a Imaginilor si Secventelor Video utilizand Procesarea Limbajului NaturalAUTONOMOUS SYSTEMS SRLBucuresti3,476,634.485,568,245.10In implementare
Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate - INTELBIOMEDINCD in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes"Bucuresti10,555,280.3015,106,436.00In implementare
Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things (NETIO)Universitatea POLITEHNICA BucurestiBucuresti11,300,107.0015,901,500.00In implementare
Promovarea, Identificarea si Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunostinte in Domeniul Ecologiei IndustrialeInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOINDBucuresti11,299,450.8915,507,960.86In implementare
Tehnologii curate de procesare și/sau valorificare materiale cu potențial combustibilUniversitatea Politehnica din BucurestiBucuresti8,676,741.6413,407,500.00In implementare
Valorificarea expertizei in cercetarea agro-alimentara prin transfer de cunostinte catre mediul economic in vederea obtinerii de produse alimentare sigure si optimizate nutritionalInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA BucureștiBucuresti10,226,199.5813,898,923.00In implementare
Procese si sisteme operationale pentru tratarea si valorificarea materiala si energetica a deseurilorUniversitatea Politehnica din BucurestiBucuresti7,188,199.2010,666,000.00In implementare
TRANSFER RAPID DE CUNOȘTINȚE ȘI SPRIJIN TEHNICO-ȘTIINȚIFIC ÎN REALIZAREA DE PRODUSE ȘI TEHNOLOGII COMPETITIVE ÎN ÎNTREPRINDERI SPECIFICE DOMENIULUI BIOECONOMIE ȘI PRODUCERII DE BIORESURSEINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞIBucuresti7,941,600.5016,027,541.00In implementare
Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENTInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si PetrochimieBucuresti11,173,116.3216,191,145.00In implementare
PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR DIN DOMENIUL "INDUSTRIA AUTO ȘI COMPONENTE" ȘI CREȘTERII SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI - KTAutoCompInstitutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii-INCDMTM Buc.Bucuresti5,251,337.007,311,000.00In implementare
Centru de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu - CDMSINSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETĂRI PENTRU COMUNICATII - INSCCBucuresti3,767,400.005,468,125.00In implementare
Sistem modular integrat si tehnologie pentru ecranare electromagnetica a incintelor in gama 100kHz-18GHz SITEMINCDIE ICPE-CABucuresti6,934,632.259,070,631.00In implementare
Dezvoltarea de soluţii inovative pentru produse şi tehnologii noi, cerute de piaţă, prin valorificarea expertizei in domeniul materialelor avansate şi transferul de cunoştinţe către mediul privatINSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTIBucuresti10,484,213.7413,635,000.00In implementare
ECO-NANOTEHNOLOGII DE DEPOLUAREA APELOR ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILORUniversitatea POLITEHNICA BucurestiBucuresti10,787,531.3014,771,250.00In implementare
Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calitatii materialelor in sanatate, energie si mediu – Centrul pentru Soluții INOVAtoare de Fabricație a Biomaterialelor Inteligente si Suprafețelor BIOMEDicale (INOVABIOMED)Universitatea Politehnica din BucurestiBucuresti53,409,188.6571,831,990.19In implementare
Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitateAcademia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” OtopeniBucuresti43,056,000.1458,482,263.27In implementare
CENTRU DE CERCETARE SISTEME MECATRONICE INTELIGENTE DE SECURIZARE OBIECTIVE SI INTERVENTIE Acronim:CERMISOInstitutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii - INCDMTM BucurestiBucuresti8,625,168.8010,793,461.00In implementare
Dispozitiv pentru accelerarea recuperarii kinetoterapeuticeKINETO TECH REHAB SRLBucuresti567,648.00967,446.00In implementare
Platforma inteligenta de analiza a datelor de mari dimensiuni si de distribuție a mesajelor in puncte de interesBEAM INNOVATION SRL (solicitant initial la depunere: VULPE RĂZVAN-ALEXANDRU)Bucuresti663,316.321,258,796.35In implementare
Procese inovative pentru aplicatii TIC in domeniul financiar - INOVATICOCEAN CREDIT IFN SABucuresti668,777.561,048,835.73In implementare
Lansarea pe piață a unui sistem inovativ pentru testarea aplicațiilor destinate dispozitivelor dotate cu ecran tactil - MATTRINF ENGINEERING RESEARCH SRLBucuresti651,893.57958,957.75In implementare
”Vizioparalelograful si tehnica Extruziei computerizate de ghidaj -metode inovative de diagnoza si tratament ale edentatiei”INDEX LINE SYSTEMS SRLBucuresti666,234.911,028,118.28In implementare
Obținerea de produse alimentare sigure sub aspectul satisfacerii exigențelor metabolice și a potențialului bioeconomicARBO BIOSISTEM SRLBucuresti671,536.801,104,997.63In implementare
Linie pilot de 300mm pentru dispozitive Smart Power şi Power Discre5293000tes - R3- Power UPUniversitatea Politehnică BucureştiBucuresti4,232,000.005,293,000.00In implementare
RoRCraft CompActInstitutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Aerospaţială "ELIE CARAFOLI" - INCAS BucureştiBucuresti7,198,834.569,022,543.20In implementare
README – APLICAȚIE INTERACTIVĂ, INOVATIVĂ, DE EVALUARE A LIZIBILITĂȚII TEXTELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A STILULUI DE REDACTARECOGNOS BUSINESS CONSULTING SRLBucuresti 2,814,714.83 4,606,414.98 In implementare
MARKSENSE - PLATFORMĂ INFORMATICĂ DE ANALIZĂ ÎN TIMP REAL A FLUXURILOR DE PERSOANE BAZATĂ PE ALGORITMI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI PRELUCRARE INTELIGENTĂ DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI ȘI MEDIUL GUVERNAMENTALOPEN GOV SRLBucuresti 3,145,876.94 5,688,082.33 In implementare
S.I.R.O – SOLUTIE INOVATIVA DE RECRUTARE ONLINESTRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRLBucuresti 3,096,018.79 5,147,684.14 In implementare
Dezvoltare aplicatiei software inovative “Treasure Open Source Software – TOSS”BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (ALLEVO) SRLBucuresti 2,754,696.14 6,805,370.35 In implementare
OmniDJ - Platforma de streaming colaborativ cu servicii la cerereKNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRLBucuresti 1,114,600.80 1,926,857.55 In implementare
CREAREA UNEI PLATFORME CLOUD PENTRU APLICATII SOFTWAREQ-BIS CONSULT SRLBucuresti 2,069,074.40 4,103,713.36 In implementare
DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME PENTRU CREAREA VIZUALA DE SITE-URI BAZATE PE WORDPRESSEXTEND STUDIO SRLBucuresti 2,115,826.50 3,709,668.22 In implementare
TempRent – platforma evolutivă de micro-tranzacționare4E SOFTWARE SRLBucuresti 1,227,120.00 2,097,522.00 In implementare
DEZVOLTARE PRIN INOVARE LA SENIOR SOFTWARE AGENCY SRLSENIOR SOFTWARE AGENCY SRLBucuresti 1,587,334.92 3,445,731.82 In implementare
Studio Scope: Dezvoltare produs inovativ de tip Configure Price and QuotingINGENIO SOFTWARE SABucuresti 2,242,185.00 4,885,534.65 In implementare
SOLUȚIE PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALĂ A SOLUȚIILOR TIC ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ PRIN DEZVOLTAREA PRODUSELOR INFORMATICE DYNAMIC DOX© CLOUD ȘI DYNAMIC DOX© MOBILEESSENSYS SOFTWARE SRLBucuresti 1,624,958.86 3,221,652.80 In implementare
SISTEM INFORMATIC INOVATIV DE TIP COMANDA SI CONTROL C2I (Command, Control & Intelligence)I-TOM SOLUTIONS SRLBucuresti 2,532,573.26 4,557,762.94 In implementare
SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAŢIEI ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAŢIISAFETECH INNOVATIONS SRLBucuresti 1,410,126.65 2,574,967.79 In implementare
SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, INOVATIV SI SECURIZAT DE EXAMINARE AUXOLOGICA, URMARIRE A PACIENTULUI SI GENERARE A DIAGRAMELOR DE CRESTERE PENTRU POPULATIA DIN ROMANIARADCOM SRLBucuresti 2,091,764.00 3,644,570.10 In implementare
LIVEHR – PLATFORMA DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANEAVANT CONSULTING SRLBucuresti 2,098,872.28 4,532,994.95 In implementare
„INTEGRAREA PE VERTICALA A IP3D PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE – CABINA VIRTUALA - PRIN ACTIVITATI DE CDI „IPRINT 3D DESIGN CONSULTING SRLBucuresti 782,706.84 1,291,038.00 In implementare
„CRESTEREA COMPETITIVITATII SC YALOS SOFTWARE LABS SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE INOVATOARE”YALOS SOFTWARE LABS SRLBucuresti 2,452,875.57 3,823,797.23 In implementare
Sistem Informatic Inovativ Factura InteligentaBUSINESSVIEW SOFTWARE SRLBucuresti 2,432,346.30 3,875,804.78 In implementare
Sistem informatic integrat pentru colectarea si procesarea de date anonime in interiorul spatiilor comercialeMOUNT SOFTWARE SRLBucuresti 898,360.23 1,649,654.65 In implementare
Inovare prin conectareSENIOR PROGRAMMING SABucuresti 2,414,726.98 5,676,979.20 In implementare
AdSelect – Platforma de Management pentru publicitate stradalaINGENIOS.RO SRLBucuresti 3,065,803.18 4,849,709.50 In implementare
HR fara hartieHR SINCRON SRLBucuresti 1,952,796.24 4,232,805.15 In implementare
COOPID – SISTEM COOPERATIV DE MANAGEMENT AL IDENTITATII DIGITALETGS SOFTWARE SRLBucuresti 2,939,783.60 4,825,730.48 In implementare
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM BUSINESS INTELLIGENCE PENTRU LANTURI FARMACEUTICECOGNISTUDIO SRLBucuresti 1,939,595.35 3,493,765.65 In implementare
DEZVOLTAREA APLICATIEI SMART HUT- SOLUTIE SOFTWARE-HARDWARE CARE INTEGREAZA ECHIPAMENTE PENTRU FACILITAREA MANAGEMENTULUI CLADIRILORNETLINX SYSTEMS SRLBucuresti 1,185,166.06 2,451,588.36 In implementare
MyTechJob – PLATFORMA INOVATIVA CU LOCURI DE MUNCAALERON TRAINING CENTER SRLBucuresti 1,323,168.00 3,145,760.70 In implementare
SOLUTIE TIC INOVATIVA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A MARKETIZATOR FRIENDS SRLOMNICONVERT SRL fosta MARKETIZATOR FRIENDS SRLBucuresti 1,855,368.68 3,557,577.52 In implementare
Dezvoltarea unei solutii inovative de business discovery pentru cresterea competitivitatii si profitabilitatii companiilorUNIT VISION SRLBucuresti 602,276.25 1,328,651.19 In implementare
SITAC – SISTEM INOVATIV DE TESTARE ADAPTIVĂ COMPUTERIZATĂSOFT BUSINESS UNION SRLBucuresti 2,892,483.23 5,652,872.79 In implementare
SISTEM INOVATIV INTEGRAT TIC PENTRU CONTROLUL SI MONITORIZAREA IN TIMP REAL A CALITATII ENERGIEI ELECTRICE SI A PIERDERILOR PE LINIILE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE DIN SISTEMUL ENERGETIC NATIONALNOVA INDUSTRIAL SABucuresti 3,003,435.74 4,562,068.67 In implementare
PLATFORMA INOVATIVA BAZATA PE TEHNOLOGII DE REALITATE VIRTUALA SI AUGMENTATĂ PENTRU TRATAREA FOBIILORNOVUSTECH SERVICES SRLBucuresti 2,470,998.30 3,815,137.50 In implementare
CloudBoxMAGUAY COMPUTERS SRLBucuresti 2,847,889.59 4,696,454.50 In implementare
SERVICII INOVATIVE PENTRU PUBLICAREA, EDITAREA, CONSULTAREA ŞI GESTIUNEA ONLINE A MANUALELOR ŞCOLAREASCENDIA SA ( fosta ASCENDIA DESIGN SRL)Bucuresti 1,802,336.06 2,891,448.58 In implementare
ANSAMBLU DE INDICI IMOBILIARI STRUCTURAŢI PENTRU PIAŢA ROMÂNEASCĂ ACRONIM: RMIRUN IT SOLUTIONS SRLBucuresti 1,781,188.80 2,726,785.40 In implementare
ZIDOX – PLATFORMĂ INOVATIVĂ DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANEZITEC COM SRLBucuresti 1,330,068.38 4,495,753.67 In implementare
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII COMPANIILOR ROMÂNEŞTI PRIN DEZVOLTAREA DE CĂTRE OMEGA TRUST A UNEI NOI PLATFORME INOVATIVE DE AUTO-TESTARE SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII CIBERNETICEOMEGA TRUST SRLBucuresti 1,481,379.12 2,310,209.62 In implementare
CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI INSTALAŢII MOBILE DE OBŢINERE A ENERGIEI REGENERABILE EOLIENEInstitutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare-COMOTIBucuresti4,235,185.505,540,750.00In implementare
NOI TEHNOLOGII ŞI PRODUSE PENTRU SĂNĂTATEINSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICĂ - ICCF BUCURESTIBucuresti11,142,125.6916,019,298.00In implementare
Tehnologie inovativă de stocare a energiei in sistem CAES prin utilizarea de compresoare și expandere cu șurubINSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTIBucuresti3,791,678.805,393,500.00In implementare
Metode inovative de valorificare a resurselor naturale si de imbunatatire a eficientei nutritionale a fito-produselor-contributii la cresterea competitivitatii micilor intreprinderiInstitutul National de Cercetare-dezvoltare pentru Stiinte Biologice BucurestiBucuresti6,216,333.079,015,935.00In implementare
MOtor Rachetă cu Ajutaj Liber și Impuls Specific Superior pentru lansatorul orbital românesc NERVA (MORALISS-NERVA)Universitatea POLITEHNICA BucurestiBucuresti11,302,200.0016,945,910.00In implementare
TRANSFER DE CUNOŞTINŢE CĂTRE MEDIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL ENERGIE AVÂND LA BAZĂ EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ A ICPE- CAInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CABucuresti11,302,200.0017,049,512.00In implementare
Tehnologii eco-inovative de valorificare a deseurilor de biomasaINCD pentru Optoelectronica INOE 2000 - IHPBucuresti4,829,349.697,551,957.00In implementare
Echipament performant pentru acționarea vanelor din rețeaua de distribuție și transport a gazelor combustibileInstitutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare-COMOTIBucuresti6,243,209.709,026,250.00In implementare
DEZVOLTAREA CAPITALULUI INTELECTUAL PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR AVANSATE - IMPACT ASUPRA CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI VOLUMULUI PRODUCȚIEI ÎN ÎNTREPRINDERIInstitutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CABucuresti11,178,828.5314,862,900.00In implementare
Parteneriat pentru transferul de cunostibte si dezvoltarea riscurilor ocupationale care pot conduce la dezastre (PROC)Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru protectia muncii INCDPM Alexandru Darabonţ - BucurestiBucuresti9,863,262.509,863,262.50In implementare
Elaborarea de tehnologii eficiente energetic în aplicaţiile de nişă ale fabricaţiei subansamblelor mecanohidraulice la cerere şi mentenanţei echipamentelor hidraulice mobile - MENTEHINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000Bucuresti5,315,369.415,315,369.41In implementare
Parteneriatele pentru competitivitate în vederea transferului de cunoştinţe prin dezvoltarea unor modele computaţionale inovative pentru creşterea economică şi sustenabilitatea sectorului de afaceri din România ASECOMPACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTIBucuresti10,963,739.3010,963,739.30In implementare
#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A
plăţi / alocare
4.7551%Alocare totala (euro)Plăţi FEDR (euro)%
FEI 1 euro = 4.5265 lei#N/A1,582,770,034.00#N/A#N/A
#N/A952,571,099.00#N/A#N/A
#N/A630,198,935.00#N/A#N/A
Creșterea competitivității economice a SC SECURIFAI SRL prin realizarea sistemului software inovativ SecurifAI folosind tehnologii de inteligenta artificiala cu aplicare in domeniul securitatiiSECURIFAI SRLBucuresti670,497.84953,534.00Finalizat
STIMULAREA CERCETARII SI INOVARII IN CADRUL SC DIGITAL CRAFT SRL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI PROCES DE LUCRU DIGITAL DE CREATIE SI FABRICATIE A BIJUTERIILOR PERSONALIZATE DIGITAL CRAFT SRLBucuresti667,691.94985,134.20Finalizat
PlatfoRmă Inovativă pentru Aplicaţii M2M versatile - PRIAMMSYSWIN SOLUTIONS SRLBucuresti3,442,485.084,823,040.66Finalizat
HUB TEHNOLOGIC INOVATIV BAZAT PE MODELE SEMANTICE ȘI CALCULE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ - HUB-TECHRESEARCH TECHNOLOGY SRLBucuresti3,559,934.674,765,899.89Finalizat
Centru de Comunicatii cu clientii de tip Cloud ComputingBEIA CERCETARE SRLBucuresti3,286,000.004,350,200.00Finalizat
Corelarea datelor audio, video si text prin produsul informatic inovativ AllNewsPremia Software Solutions SRLBucuresti3,192,150.004,282,063.21Finalizat
Tehnologie inovativă GREEN şi sistem integrat pentru centru de date destinat Internetului Viitorului - TEGRECM247 EUROPE SRLBucuresti3,532,131.475,199,615.46Finalizat
SIstem inteligent multiparametru pentru MONitorizarea complexa si integrata a structurilor pentru evaluarea si reducerea riscului la dezastru - SIMONMONITRON SRLBucuresti3,378,169.604,760,569.16Finalizat
PLATFORMĂ STABILIZATĂ, CU SARCINI REGLABILE, PENTRU APARATURA OPTICĂ UTILIZATĂ ÎN ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE NAVALĂ ȘI TERESTRĂ - IMOTION IMC POSITIVE BUSINESS SOLUTIONS SRLBucuresti3,538,284.804,902,193.00Finalizat
DISPOZITIV PURTABIL INTELIGENT PENTRU ASISTAREA PERSOANELOR VARSTNICE IN LUPTA CU SINGURATATEA, MENTINEREA SANATATII FIZICE SI STIMULAREA CREATIVITATII - SENTIR ADVANCED SLISYS SRLBucuresti1,760,378.562,343,240.20Finalizat
Cercetarea, dezvoltarea si punerea in aplicare a unui serviciu semnificativ imbunatatit de testare a infertilitatii masculine - INFERTIMAGENOME & GENETICS SRLBucuresti666,410.321,079,430.25Finalizat
Dezvoltarea si productia de sisteme integrate portabile pentru citirea contoarelorCREATIVE ENGINEERING SOLUTIONS SRLBucuresti590,955.72941,338.72Finalizat
TEHNOLOGIE DE SINTEZA PENTRU RASINI POLIESTERICE PRIN VALORIFICAREA DE DESEURI UTILIZAND UN REACTOR CU STRAT CERAMIC EXTERIOR INCALZIT NECONVENTIONAL-RASCERTDAILY SOURCING & RESEARCH SRLBucuresti3,531,876.004,951,294.00Finalizat