Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ANINOASAModernizare străzi în comuna Aninoasa, județul Dâmbovița4,402,784.00PNDL II
ANINOASAReabilitare termică școala Aninoasa P+ 1 E și amenajări interioare617,313.00PNDL II
BĂLENILiceul Tehnologic Udrea Baleanu comuna Baleni1,082,730.00PNDL I
BĂLENILiceul tehnologic Udrea Băleanu, comuna Băleni-etapa a-II-a495,110.00PNDL II
BĂLENIRealizare dispensar medical în comuna Băleni, sat Băleni-Români, judeţul Dâmboviţa1,610,350.00PNDL II
BĂRBULEŢUÎnfiinţare reţea apă comuna Bărbuleţu12,255,164.00PNDL I
BĂRBULEŢUAsfaltare drumuri locale în comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa6,195,556.00PNDL II
BĂRBULEŢUModernizare clădire fost sediu primărie-dispensar în satul Bărbuleţu, comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa312,173.44PNDL II
BĂRBULEŢUModernizare Şcoala în satul Bărbuleţu, comuna Bărbulețu, judeţul Dâmboviţa1,374,652.00PNDL II
BĂRBULEŢUModernizare Şcoala în satul Gura Bărbuleţului, comuna Bărbulețu, judeţul Dâmboviţa1,136,100.00PNDL II
BĂRBULEȚUReabilitare primărie Bărbulețu județul Dâmbovița975,635.00PNDL I
BEZDEADExtindere și modernizare a rețelei de apă potabilă în comuna Bezdead, județul Dâmbovița5,957,834.00PNDL II
BILCIUREŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Bilciurești, Județul Dâmbovița4,368,048.00PNDL II
BRĂNEŞTIReabilitare drumuri locale prin asigurarea sistemului de scurgere a apelor pluviale în comuna Brăneşti, județul Dâmboviţa428,052.60PNDL II
BRANIŞTEAConstruire dispensar uman în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița624,000.00PNDL II
BRANIŞTEAConstruire grădiniță cu program prelungit cu 3 săli de grupă în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița1,843,200.00PNDL II
BRANIȘTEAConstruire școală cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița4,828,850.10PNDL I
BREZOAELEModernizare şi asfaltare drum comunal DC 152 în comuna Brezoaele, județul Dâmboviţa km 5+000-7+700 în lungime de 2,7 km2,235,269.00PNDL II
BUCIUMENIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Buciumeni, comuna Buciumeni, județul Dâmbovita4,222,682.00PNDL II
BUCIUMENIModernizare drumuri locale în satul Dealu Mare, comuna Buciumeni, județul Dâmbovița584,044.97PNDL II
BUCŞANIReabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal Bucşani, comuna Bucşani, jud. Dâmbovița1,489,163.62PNDL II
BUCŞANIReabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal Hăbeni, comuna Bucşani, județul Dâmbovița777,210.42PNDL II
BUCŞANIReabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal Racoviţa, comuna Bucşani, jud. Dâmbovița654,037.09PNDL II
BUCȘANIModernizare drumuri de interes local pe o lungime de 3 km, an III, comuna Bucșani, județul Dâmbovița1,935,102.39PNDL I
BUTIMANUReabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna Butimanu, judeţul Dâmboviţa778,325.00PNDL II
CÂNDEŞTIReabilitare clădire dispensar Dragodănești603,993.00PNDL II
CÂNDEŞTIReabilitare clădire dispensar uman Cândești Vale621,412.00PNDL II
CÂNDEŞTIReabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Cândești Vale, comuna Cândești, județul Dâmbovița6,479,783.10PNDL II
CÂNDEŞTIRețea de canalizare și stație de epurare, comuna Cândești, judeţul Dâmboviţa7,501,783.54PNDL II
CIOCĂNEŞTIServiciile de proiectare şi lucrările de modernizare drum comunal care face legătura între următoarele sate ale comunei Ciocăneşti: Decindea, Turciţi, Urziceanca, Vizureşti, Crețu în lungime de 25 km19,323,891.73PNDL I
CIOCĂNEŞTIDispensar uman în comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa798,616.00PNDL II
COBIAConstruire pod peste pârâul Cobiuța, sat Capșuna, comuna Cobia, jud. Dambovița1,267,688.00PNDL II
COBIAModernizare şi reabilitare drumuri comunale şi de interes local în comuna Cobia, jud. Dâmboviţa6,505,288.00PNDL II
COBIAModernizare, extindere şi dotare grădiniţă Gherghiţeşti, comuna Cobia, jud. Dâmboviţa1,214,087.00PNDL II
COBIAPod pe DC112, Blidari-Bumbuia Km 5+400 peste Valea Foii, comuna Cobia, judeţul Dâmboviţa518,020.00PNDL II
COJASCAExtindere reţea de canalizare DJ 711 şi străzile La Biserică şi La C.A.P. sat Cojasca, comuna Cojasca, judeţul Dâmboviţa2,129,227.00PNDL II
COMIŞANIExtindere sisteme de alimentare cu apă și canalizate în comuna Comișani, județul Dâmbovița4,105,676.00PNDL II
COMIȘANIReabilitare, modernizare și extindere școală gimnazială Lazuri, comuna Comișani, județul Dâmbovița1,847,184.00PNDL I
CONŢEŞTIModernizare străzi în Comuna Conțești, județul Dâmbovița2,104,969.00PNDL II
CORBII MARIConstruire unitate sanitară în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița3,007,016.35PNDL II
CORNĂŢELUAsfaltare și modernizare drumuri locale, comuna Cornăţelu, jud. Dâmboviţa2,618,300.00PNDL II
CORNĂŢELUReabilitare și extindere Școala Cornățelu cu clasele V - VIII483,151.90PNDL II
CORNEŞTIModernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna Corneşti8,806,972.70PNDL I
COSTEŞTII DIN VALEConstruire grădiniță cu două grupe, anexa și împrejmuire, sat Mărunțișu, comuna Costeștii din Vale, jud. Dâmbovița1,462,491.00PNDL II
COSTEŞTII DIN VALEÎnființare rețea canalizare în comuna Costeștii din Vale, jud. Dambovița6,357,651.82PNDL II
CRÎNGURILEReţea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crîngurile25,882,923.04PNDL I
DOICESTIExtindere si modernizare gradinita nr. 2, comuna Doicesti343,696.57PNDL I
DOICEŞTIConsolidare grădiniţa cu program normal nr. 2 Doiceşti, judeţul Dâmboviţa384,911.00PNDL II
DOICEŞTIReabilitare și extindere grădiniță cu program normal nr. 1 - Doicesti, județul Dâmbovița1,056,634.00PNDL II
DRAGODANAModernizare drumuri comunale, L= 8,300 km, comuna Dragodana, județul Dâmbovița5,539,936.00PNDL I
DRAGODANAModernizare drumuri comunale-9,974 km în comuna Dragodana, judeţul Dâmboviţa8,477,268.00PNDL II
DRAGOMIREŞTIModernizare străzi laterale în comuna Dragomirești, județul Dâmbovița6,660,406.56PNDL II
DRAGOMIREȘTIPod peste râul Dâmbovița în comuna Dragomirești, sat Ungureni, județul Dâmbovița2,575,006.11PNDL I
FIENIReabilitare str. Runcului, str. Târgului și str. Pădurari, oraș Fieni, județul Dâmbovița4,386,773.51PNDL I
FIENIBranşamente la reteaua de apă din Fieni etapa a II-a3,557,451.00PNDL II
FIENIExecuţie reţea de apă şi branşamente la retea în sat Berevoieşti, oraş Fieni2,483,154.00PNDL II
FINTAExtindere, reabilitare, modernizare, dotare şcoala generală sat Gheboaia, comuna Finta judeţul Dâmboviţa2,364,819.21PNDL II
FINTAModernizare drumuri de interes local în comuna Finta, judetul Dâmbovița8,045,260.00PNDL II
GĂEŞTIÎmbunătăţirea infrastructurii antepreşcolare prin construirea unei creşe în Oraşul Găeşti4,721,947.91PNDL II
GĂEŞTIÎmbunătăţirea infrastructurii educaţionale Grădiniţa cu program prelungit Inocenţa, oraş Găeşti4,697,627.00PNDL II
GĂEŞTIReabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale - Şcoala Gimnazială Radu cel Mare, Găeşti4,722,470.21PNDL II
GURA FOIIModernizare drum Valea Bumbuia, în comuna Gura Foii, jud. Dâmbovița429,885.00PNDL II
GURA FOIIModernizare drumuri în comuna Gura Foii, judeţul Dâmboviţa2,433,682.81PNDL II
GURA OCNIŢEIModernizare străzilor, rigolelor, şanţuri, trotuare în satele Gura Ocniţei, Săcuieni, Adânca4,590,560.00PNDL II
GURA ȘUŢIIModernizare drum - asfaltare, comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița4,313,112.84PNDL II
GURA ȘUȚIIRețea canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița10,416,790.00PNDL I
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAModernizare DJ 702 Limita judet Argeș Candești Deal-Cândești Vale4,777,009.56PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAModernizare DJ 702J Morteni -Limită județ Argeș1,637,206.00PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAModernizare DJ 710 Bezdead -Costișata -Limită județ Prahova1,321,816.39PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAPod pe DJ 711E km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu10,374,023.00PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAReabilitare DJ 601A Limită județ Giurgiu-Brezoaele- Slobozia Moară-Răcari8,733,413.00PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAReabilitare DJ 701 Odobești -Crovu -Ungureni -Corbii Mari7,024,041.00PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAReabilitare DJ 702D Dragomirești-Butoiu de Sus, km 11+970-17+65910,138,228.00PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAReabilitare si modernizare DJ 720D Limita jud. Prahova - Dărmănești1,407,100.00PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢARealizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului Târgovişte2,725,930.70PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢARefacere pod pe DJ503, Selaru - Limita judet Arges792,851.00PNDL II
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢADrum de legatura 713 Dichiu-DJ 714 Zănoaga3,995,040.56PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢADrum de legătură DJ 720 E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște10,801,884.00PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAReabilitare și modernizare DJ 702D Dragomirești- Hulubești3,722,370.00PNDL I
LUCIENIModernizare străzi în satele Lucieni şi Olteni, comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa1,634,020.48PNDL II
LUDEŞTIExtindere rețea de canalizare satele Scheiu de Sus, Ludești, Telești și Potocel în comuna Ludești, județul Dâmbovița5,074,307.00PNDL II
LUNGULEȚUReabilitare și consolidare Școala generală nr. 2 în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița207,980.00PNDL I
MALU CU FLORIModernizare drumuri comunale în comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița5,991,310.00PNDL I
MALU CU FLORIÎmbunătăţirea reţelei de drum de interes local în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa4,986,665.00PNDL II
MĂNEŞTIPoduri peste paraul Aninosita: Pod pe ulița în Livada, Pod pe ulița spre Stadion, Pod pe ulița La Neagu, în comuna Mănesti, județul Dâmbovița1,230,463.00PNDL II
MĂNEŞTIReabilitare, extindere şi dotare grădiniţă în comuna Măneşti, Judeţul Dâmboviţa1,364,411.00PNDL II
MOGOŞANIModernizare drumuri de interes local în comuna Mogoşani, judeţul Dâmboviţa 20175,649,220.00PNDL II
MOGOŞANIReabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire Şcoala gimnazială, comuna Mogoşani, satul Mogoşani, jud. Dâmboviţa3,573,923.00PNDL II
MORENIReabilitare şi modernizare DC 9 A localitatea Moreni4,659,980.00PNDL I
MOROENIModernizare drumuri comunale în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa3,159,956.00PNDL II
MORTENIModernizare drumuri locale în satele Morteni și Neajlovu, comuna Morteni, județul Dâmbovița7,703,957.61PNDL II
MORTENIModernizare și extindere Școala Gimnazială Morteni, comuna Morteni, județul Dâmbovița2,544,725.75PNDL II
MORTENIReabilitare, modernizare, dotare și extindere dispensar în comuna Morteni, județul Dâmbovița749,495.00PNDL II
NUCETModernizare drumuri de interes local în satele Nucet, Cazaci, Ilfoveni comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa4,530,638.00PNDL II
OCNIŢAModernizare drumuri locale în comuna Ocniţa, judeţul Dâmboviţa, L=6 Km4,265,918.00PNDL II
ODOBEŞTIRealizare şi dotare Dispensar medical din Comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa1,010,988.00PNDL II
PERŞINARIÎnființare stație de epurare în comuna Perșinari, județul Dâmbovița2,557,612.00PNDL II
PERȘINARIÎnființare rețea de canalizare în comuna Perșinari, județul Dâmbovița5,073,382.00PNDL I
PETREŞTICanalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în comuna Petreşti1,477,840.37PNDL I
PIETRARIAlimentare cu apă în comuna Pietrari5,630,581.00PNDL I
PIETRARIReabilitare școală generală cu clasele I-VIII comuna Pietrari sat Pietrari291,300.00PNDL I
PIETRARIModernizare drumuri de interes local pe teritoriu ADI Vulcana Băi- Pietrari12,423,177.00PNDL II
POIANAExtindere sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare ape uzate în comuna Poiana, judeţul Dâmboviţa192,196.00PNDL II
POIANAModernizarea și dotarea Școlii nr. 1 clasele I- VIII, sat Poiana, comuna Poiana, județul Dâmbovița1,572,158.00PNDL II
POIANAModernizarea și dotarea Școlii nr. 2 clasele I- IV, sat Poiana, comuna Poiana, județul Dâmbovița1,203,614.00PNDL II
POTLOGIConsolidare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii gimnaziale din comuna Potlogi, sat Româneşti, judeţul Dâmboviţa4,819,617.21PNDL II
POTLOGIModernizare drumuri de interes local în comuna Potlogi, județul Dâmbovița5,650,350.00PNDL II
PRODULEŞTIReţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Costeştii din Deal, comuna Produleşti1,932,762.91PNDL I
PRODULEŞTIModernizare prin asfaltare străzi în comuna Produlești, jud. Dâmbovița6,429,259.00PNDL II
PUCHENIAlimentare cu apă în comuna Pucheni județul Dâmbovița5,823,082.00PNDL I
PUCHENIModernizare drum comunal DC 124 Pucheni-Meişoare L= 1,5 Km în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa2,205,177.10PNDL II
PUCHENIReabilitare exterioră(anvelopare) clădire corp nou Școala Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni219,117.00PNDL II
PUCHENIReabilitare exterioră(anvelopare) clădire corp vechi Școala Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni125,426.00PNDL II
PUCHENIReabilitare exterioră(anvelopare) şi înlocuire acoperiş clădire Grădinița Pucheni440,907.00PNDL II
PUCIOASADotare Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa48,187.42PNDL II
PUCIOASADotare Şcoala Gimnazială Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa458,396.00PNDL II
PUCIOASADotarea Grădiniţei Prichindel Pucioasa, cu structura Grădiniţa Micul Prinţ, din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa231,871.00PNDL II
PUCIOASAModernizare drumuri de interes local în zona Centrală, Şerbăneşti-Bela şi Miculeşti-Diaconeşti din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa8,379,711.00PNDL II
RĂCARIModernizare străzi în orașul Răcari, județul Dâmbovița și localitățile componente acestuia4,439,890.00PNDL II
RACIURealizare şi dotare dispensar medical, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa1,327,489.00PNDL II
RACIURealizare şi dotare Grădiniţă, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa1,048,403.00PNDL II
RÂU ALBÎnfiinţare reţea de apă în comuna Râu Alb4,843,415.58PNDL I
RÂU ALBModernizare prin asfaltare a drumurilor comunale clasate în Comuna Râu Alb, Judeţul Dâmboviţa4,334,183.55PNDL I
RÂU ALBModernizare stradă Ciobănești, comuna Râu Alb941,500.00PNDL I
RÂU ALBExtindere alimentare cu apă și execuție captare suplimentară în comuna Râu Alb, judeţul Dâmboviţa2,945,273.00PNDL II
RÂU ALBÎmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Râu Alb, judeţul Dâmboviţa5,101,603.00PNDL II
RÂU ALBReabilitarea dispensarului medical cladirea Rociu, comuna Rau Alb, judetul Dambovita1,869,432.00PNDL II
RĂZVADExtindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa5,345,261.68PNDL II
RĂZVADReabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa1,887,795.81PNDL II
RUNCUExtindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Runcu, județul Dâmbovița7,099,308.00PNDL II
ŞELARURealizare şi dotare dispensar medical uman, rural în comuna Şelaru, sat Şelaru, judeţul Dâmboviţa1,187,185.00PNDL II
SLOBOZIA MOARĂConstrucție clădire primărie în comuna Slobozia Moară județul Dâmbovița2,089,682.54PNDL I
SLOBOZIA MOARĂModernizare drumuri locale în comuna Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa, în lungime de 2,6 Km2,278,107.00PNDL II
ŞOTÂNGAConstruire pod peste râul Ialomiţa şi drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritorială a comunelor Şotânga şi Doiceşti, judeţul Dâmboviţa5,944,273.82PNDL II
ŞOTÂNGAExtindere rețele canalizare în comuna Șotânga, județul Dâmbovița-rest de execuţie1,180,914.00PNDL II
ŞOTÂNGAExtindere și modernizare Școala gimnazială Prof. Ilie Popescu, comuna Șotânga, județ Dâmbovița3,992,782.00PNDL II
ȘOTÂNGAReabilitare și modernizare drumuri locale în satele Șotânga și Teiș, comuna Șotânga, județul Dâmbovița4,561,942.00PNDL I
TÂRGOVIȘTEEficentizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor publice din municipiul Târgovişte, județ Dâmbovița - Grădiniţa cu Program prelungit nr. 153,524,899.52PNDL II
TÂRGOVIȘTEExtindere și amenajare Creșă în zona Gradiniției nr. 8 Târgoviste2,387,765.00PNDL II
TÂRGOVIȘTEExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 13 Târgoviște6,332,710.00PNDL II
TÂRGOVIȘTEExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 14 Târgoviște4,494,882.00PNDL II
TÂRGOVIȘTEExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 16 Târgoviște6,301,252.00PNDL II
TÂRGOVIȘTEÎmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13 din Târgovişte3,878,883.05PNDL II
TĂTĂRANIReabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire Şcoala Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița.1,703,636.00PNDL II
TĂTĂRANIRealizare şi dotare dispensar medical în satul Căprioru, comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa1,045,192.78PNDL II
TITUConstruire străzi în zona Titu Nou, judeţul Dâmboviţa6,234,378.90PNDL II
ULIEŞTIAsfaltare drumuri de interes local în comuna Uliești, județul Dâmbovița8,622,728.69PNDL II
ULIEŞTIExtindere, reabilitare și modernizare dispensar, în sat Uliești, comuna Uliești, județul Dâmbovița349,476.22PNDL II
ULIEŞTIExtindere, reabilitare și modernizare grădinița Croitori, în sat Croitori, comuna Uliești, județul Dâmbovița287,645.81PNDL II
ULIEŞTIExtindere, reabilitare și modernizare grădiniță Jugureni, în sat Jugureni, comuna Uliești, județul Dâmbovița325,281.72PNDL II
ULIEŞTIExtindere, reabilitare și modernizare grădiniță Mănăstioara, în sat Mănăstioara, comuna Uliești, județul Dâmbovița580,668.19PNDL II
ULIEŞTIExtindere, reabilitare și modernizare grădiniță Uliești în comuna Uliești, județul Dâmbovița724,203.36PNDL II
ULIEŞTIExtindere, reabilitare și modernizare școala generală, în sat Hanu lui Pala, comuna Uliești, județul Dâmbovița376,359.01PNDL II
ULIEŞTIÎnfiinţare creşă în comuna Ulieşti, judeţul Dâmboviţa972,403.95PNDL II
ULMIModernizare drumuri comunale in satele Dumbrava, Viișoara, Colanu, Udrești și Ulmi7,040,103.00PNDL II
ULMIReabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță, sat Viișoara, comuna Ulmi, judeţul Dâmboviţa735,869.00PNDL II
VĂCĂREŞTIModernizare drumuri locale în comuna Văcărești, județul Dâmbovița2,923,879.00PNDL II
VALEA LUNGĂModernizare străzi de interes local în comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa3,666,047.00PNDL II
VĂLENI DÂMBOVIȚAModernizare drumuri locale prin asfaltare în comuna Văleni Dâmbovița, județul Dâmbovița5,653,751.25PNDL I
VĂLENI-DÂMBOVIŢAÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Văleni Dâmbovița, județul Dâmbovița5,076,494.00PNDL II
VÂRFURIModernizare drumuri de interes local în comuna Vârfuri, judeţul Dâmboviţa5,443,398.00PNDL II
VÂRFURIModernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vârfuri, judeţul Dâmboviţa3,196,299.00PNDL II
VIŞINAModernizare drumuri locale în comuna Vişina6,343,090.00PNDL II
VIŞINAModernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-IV Oborani în comuna Vişina1,329,689.00PNDL II
VOINEŞTIModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Voineşti judeţul Dâmboviţa2,994,269.00PNDL II