Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ANINOASADotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic, precum şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială Aninoasa, judeţul Dâmboviţa55,000.00PNDL II
BĂRBULEŢUReabilitare DC 126 Gura Bărbulețu-Cetățuia 0+000-km 3+500, comuna Bărbulețu1,754,116.86PNDL I
BEZDEADConsolidare, extindere, modernizare grădinița numărul 2 din localitatea Bezdead, comuna Bezdead, județul Dâmbovița506,602.72PNDL I
BEZDEADReabilitare/Modernizare drumuri (ulițe) locale, Ulița Caliman, Ulița Furcoi-Nache, comuna Bezdead, județul Dâmbovița215,836.78PNDL I
BRĂNEŞTIModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Brăneşti, jud. Dâmboviţa486,371.95PNDL II
BRANIȘTEAConstruire grădiniță 2 săli de clasă, sat Dâmbovicioara, comuna Braniștea532,337.59PNDL I
BREZOAELEConstruire sediu primărie în comuna Brezoaele județul Dâmbovița1,916,576.16PNDL I
BUCIUMENIConstruire sediu primărie în comuna Buciumeni1,468,245.27PNDL I
BUCŞANIExecuţia a 8 podeţe şi canalizare pârâu Căcioasa în zona aferentă secţiunilor amonte/aval , comuna Bucşani-Extindere canalizare pârâu (vale locală) Căcioasa1,051,251.69PNDL I
BUCŞANIExecuţia a 8 podeţe şi canalizare pârâu Căcioasa în zona aferentă secţiunilor amonte/aval, comuna Bucşani258,522.03PNDL I
BUCŞANIModernizare drumuri de interes local în Comuna Bucşani2,312,559.27PNDL I
BUCŞANIReabilitare, extindere și dotare dispensar medical în comuna Bucșani- sat Bucșani, județul Dâmbovița1,199,587.64PNDL I
CIOCĂNEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Ciocăneşti, Judeţul Dâmboviţa954,097.83PNDL I
CIOCĂNEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa4,997,553.00PNDL II
COBIAConstruire sediu primărie în comuna Cobia, județul Dâmbovița1,819,662.00PNDL I
COBIAModernizare drumuri comunale Cobia 3,3 km, comuna Cobia2,778,775.12PNDL I
COBIAConstruire Grădiniță Capșuna comuna Cobia348,945.00PNDL I
COJASCAExtindere scoala sat Fântânele, comuna Cojasca524,993.20PNDL I
COJASCADotarea cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru școala gimnazială Fântânele - Cojasca61,593.52PNDL II
COMIŞANIAsfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Comişani7,376,918.97PNDL I
COMIȘANIReabilitare și modernizare școală gimnazială Comișani, comuna Comișani, județul Dâmbovița589,881.00PNDL I
CORBII MARIReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr.1 Grozăvești în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița192,029.79PNDL I
CORBII MARIReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr.1 sat Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița260,832.46PNDL I
CORBII MARIReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr.2 sat Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița414,682.06PNDL I
CORBII MARIReabilitare și modernizare Școala Primară și Grădinița cu program normal Satu Nou în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița409,178.69PNDL I
COSTESTII DIN VALEGrădiniță cu Program Normal sat Merișu, comuna Costeștii din Vale103,148.11PNDL I
COSTEŞTII DIN VALEAlimentare cu apă în comuna Costeştii din Vale4,196,194.45PNDL I
DOICEŞTIReţele Canalizare DN 71 zona Dealu cu Tei, comuna Doiceşti, judeţul Dâmboviţa150,691.00PNDL II
DOICEȘTIReabilitare și modernizare grădinița Dolani, comuna Doicesti592,303.03PNDL I
DRAGOMIREȘTIConstruire grădiniță cu 3 clase în satul Râncaciov, comuna Dragomirești658,470.92PNDL I
DRAGOMIREȘTIReabilitare și extindere școală Decindeni, Comuna Dragomirești968,645.51PNDL I
GĂEŞTIReabilitare străzi în Oraşul Găeşti4,154,462.29PNDL I
GĂEȘTIModernizare străzi în orașul Găești1,261,199.75PNDL I
GLODENIReabilitare și modernizare grupuri sanitare Grădinița Glodeni, comuna Glodeni, județul Dâmbovița90,660.79PNDL I
GLODENIReabilitare și modernizare grupuri sanitare la Grădinița Lăculețe, comuna Glodeni, județul Dâmbovița160,701.81PNDL I
GLODENIReabilitare și modernizare grupuri sanitare la Grădinița Schela, comuna Glodeni, județul Dâmbovița115,632.94PNDL I
GLODENIReabilitare și modernizare grupuri sanitare la Școală primară Lăculețe, comuna Glodeni, județul Dâmbovița167,491.95PNDL I
GLODENIModernizare Strada Schela, în comuna Glodeni, judetul Dambovita512,580.85PNDL II
GURA ŞUŢIIAsfaltare drumuri de interes local în comuna Gura Şuţii3,927,312.74PNDL I
HULUBEŞTIModernizare DC 96 Măgura – Hulubești, 3,5 km1,748,613.07PNDL II
IEDERAModernizare DC 9 A Colibaşi –Cricovul Dulce la Iedera994,375.65PNDL I
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAÎmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 711 A sector Săbieşti-Colacu, sector Ghergani-Lunguleţu, L= 7,812 km4,579,031.63PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAÎmbrăcăminte bituminosă ușoară DJ 659 Șelaru -Limită județ Argeș2,292,605.84PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAModernizare DJ 401A Crovu -Brâncoveanu -Miulești - Mărunțișu - Tomșani572,878.00PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAModernizare DJ 702F Puntea de Greci -Răscăeți -Limită județ Argeș7,279,554.79PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAModernizare DJ 722 Sălcioara- Moara Nouă-Săvești6,416,483.61PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAReabilitare DJ 710 A Moreni - I.L. Caragiale6,413,925.07PNDL II
JUDEŢUL DÂMBOVIŢAReabilitare DJ 720A Bucsani-Marcesti( sector intersectie Zimbrarie - intersectie cu DC 28)1,083,422.00PNDL II
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAÎmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 702 B Lucieni- Raciu2,392,146.73PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAÎmbrăcăminte asfaltică uşoară DJ 702 D Viişoara-Mogoşeşti784,928.43PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAModernizare DJ 711 B-DN 71 Racoviţa 1+800-7+3002,917,568.87PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAModernizare DJ 711 C Băleni-Nucet3,620,862.16PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAReabilitare DJ 720 Răzvăd- Gura Ocniței-Moreni793,556.63PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAReabilitare şi modernizare DJ 702 A Drăgăeşti-Ludeşti km 4+000-8+1001,779,822.05PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAReabilitare și modernizare DJ 702G Ionești-Pătroaia Deal 21+053-28+530,4,094,198.46PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAÎmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 715 Buciumeni- Bezdead2,145,369.63PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAModernizare DJ 701 Corbii Mari-Limită Judeţ Teleorman10,544,952.93PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAModernizare DJ 702 D Butoiu de Sus -Dragomireşti1,133,759.15PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAModernizare DJ 714 Glod –Sanatoriul Moroeni-Peştera sector Dichiu-Bolboci-Peştera9,548,732.39PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAModernizare DJ 720 Str. Târgoviștei și Str. Unirii pe o lungime de L=3,685 km în Orașul Moreni, județul Dâmbovița927,665.25PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAModernizare DJ 713 Sinaia-Cabana Cuibul Dorului-Şaua Dichiului km 0+000-16+00017,108,978.85PNDL I
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAReabilitare DJ 720 A Adânca-Bucșani2,268,975.04PNDL I
LUCIENIModernizare drumuri săteşti în comuna Lucieni965,553.80PNDL I
LUDEŞTIConstruire grup sanitar - Şcoala nr. 1, sat Teleşti, comuna Ludeşti, judeţul Dâmboviţa436,634.00PNDL II
LUDEȘTIConstruire grădiniță două săli de clasă sat Scheiu de Sus, comuna Ludești, județul Dâmbovița725,912.75PNDL I
LUDEȘTIReabilitare, modernizare și extindere școală și grădiniță, sat Potocelu, comuna Ludești, județul Dâmbovița1,941,623.24PNDL I
LUNGULEŢUReabilitare și consolidare școala generală nr.1 Lungulețu549,128.49PNDL II
MALU CU FLORIExtindere alimentare cu apă în comuna Malu cu Flori1,794,379.88PNDL I
MALU CU FLORIPietruire DC 125 Valea Larga-Miclosanii Mari741,924.28PNDL I
MĂNEŞTIPod peste râul Dâmboviţa între satele Ungureni-Pământeni şi Drăgăeşti-Pământeni comuna Mănești1,461,920.00PNDL I
MĂTĂSARUModernizare drumuri comunale DC 70 şi DC 72 în comuna Mătăsaru, Judeţul Dâmboviţa1,721,830.91PNDL I
MOGOȘANIConstruire grădiniță 2 grupe P+M comuna Mogoșani sat Mogoșani701,212.76PNDL I
MOGOȘANIModernizare drumuri de interes local, comuna Mogoșani, județul Dâmbovița975,159.82PNDL I
NICULEŞTIExtindere şcoală cu grupuri sanitare, sat Niculeşti217,601.00PNDL II
PETREŞTIFinalizare construcție Grădiniță 2 săli de clasă în sat Petrești comuna Petrești397,331.35PNDL I
PETREŞTIModernizare drumuri locale în comuna Petreşti1,481,134.53PNDL I
PIETROŞIŢAReabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Dealu Frumos, comuna Pietroşiţa1,946,663.74PNDL I
PIETROŞIŢAReabilitare, extindere, modernizare și dotare sediu primărie în comuna Pietroșița județul Dâmbovița1,135,836.66PNDL I
POIANAModernizare drumuri locale Comuna Poiana, L=1,35 km820,569.03PNDL I
RĂCARIÎnființare sistem de alimentare cu apă în cartierele Colacu, Săbiești, Bălănești, Stănești și Ghimpați, Oraș Răcari4,862,856.27PNDL I
RĂCARIModernizare DC 43A Ghimpați-Răcari în Orașul Răcari571,125.00PNDL I
RACIUAsfaltare drum local Şoseaua Nouă Siliştea-Perşinari, Comuna Raciu808,184.16PNDL I
RACIUModernizare drum local DV 791 Siliştea-Gura Şuţii, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa1,117,084.50PNDL II
RĂSCĂEŢIModernizare si asfaltare drumuri în comuna Răscăeţi, județul Dâmboviţa1,098,820.00PNDL II
RĂZVADAsfaltare străzi comunale: str. Gura Văi, str. Preot Goglea, str. Furtuneşti, comuna Răzvăd3,318,356.24PNDL I
RĂZVADReabilitare dispensar uman sat Răzvad comuna Răzvad județul Dâmbovița695,787.19PNDL I
RUNCUModernizare drumuri comunale în Comuna Runcu6,870,919.92PNDL I
SĂLCIOARAAlimentare cu apă în comuna Sălcioara10,416,314.57PNDL I
ȘELARUReabilitare școală sat Fierbinți, comuna Șelaru 837,465.68PNDL I
SLOBOZIA MOARĂSistem de alimentare cu apă şi canalizare864,460.00PNDL I
SLOBOZIA MOARĂReabilitare drumuri comunale în comuna Slobozia Moară1,025,760.00PNDL I
SLOBOZIA MOARĂModernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa475,564.38PNDL II
ŞOTÂNGAReabilitare şi modernizare drum de legătură satul Teiul Doamnei şi DJ 712 str. Calea Târgoviştei, sat Teiş, Comuna Şotânga679,050.11PNDL I
ŞOTÂNGAReabilitare și modernizare Școala clasele I-VIII Teiș, corp A și B comuna Șotânga607,568.83PNDL I
TÂRGOVIȘTEExtindere P+1Grădinița nr. 9 Târgoviște- rest de executat719,636.45PNDL I
TÂRGOVIȘTEReabilitare Grădinita nr. 16 Municipiul Târgoviște403,616.00PNDL I
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetul de Medicină Școlară CMS Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu” nr. 413,943.82PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetul Medical Școlar - Grădinița cu Program Prelungit nr. 83,390.82PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentară nr. 1036,498.49PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului de Medicină Școlară CMS Gradinița cu Program Prelungit nr. 153,855.60PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului de Medicină Școlară CMS Școala Generală nr. 8 „Mihai Viteazul”8,648.30PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea cabinetului Medical - Gradinița cu Program Prelungit nr. 37,197.74PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Scolar - Școala Generală nr. 9 „Grigore Alexandrescu”6,651.25PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Scolar CMS Școala Generală nr. 5 Coresi6,148.47PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - CMS Colegiul National „Constantin Carabella”5,728.19PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Colegiul Economic „Ion Ghica”7,498.92PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Colegiul National „Constantin Cantacuzino”8,386.36PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea cabinetului medical școlar - Colegiul National „Ienăchiță Văcărescu”4,921.49PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 15,843.52PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 127,370.03PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 135,092.14PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 144,026.84PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 165,092.05PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 26,636.84PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 96,651.15PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Municipiul Târgovişte3,094.00PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul „Nicolae Cioranescu” nr. 13,094.00PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul „Voievodul Mircea” nr. 26,529.54PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Ion Heliade Rădulescu nr. 36,413.99PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Tehnologic Spiru Haret7,928.74PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Teoretic „Petru Cercel”9,262.61PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Seminarul Teologic Sf. Ioan Gură de Aur5,009.92PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Școala Generală nr. 13 „Matei Basarab”16,579.87PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar - Școala Generală nr. 2 „Ioan Alexandru Bratescu Voinesti”6,826.33PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentara nr. 636,695.45PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea Cabinetului Școlar de Medicina Dentara nr. 1118,466.79PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru Gradinita cu program prelungit nr. 1 din Târgoviște181,867.70PNDL II
TÂRGOVIȘTEDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru Școala Gimnazială I. Al. Brătescu-Voinești din Târgoviște207,515.35PNDL II
TÂRGOVIȘTEReparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște– PACHET I2,548,235.89PNDL II
TĂTĂRANIModernizare drum Valea Satului- Biserica, sat Tătărani, drum Aninoasa- Pisicești- Oprești, sat Căprioru și viaduct peste pârâul Aninoasa, județul Dâmbovița1,697,603.75PNDL I
TĂTĂRANIModernizare străzi în satul Gheboieni, Comuna Tătărani2,155,708.48PNDL I
TITUGradinita cu Program Prelungit nr. 2 Titu, judetul Dambovita1,587,494.97PNDL I
TITUModernizare drumuri locale şi străzi în Oraşul Titu2,589,848.59PNDL I
ULIEŞTIModernizare DC 82 Croitori-Hanul lui Pală, comuna Uliești1,505,760.00PNDL I
VALENI DAMBOVITAReabilitare Școala Gimnazială Iosif Gabrea comuna Văleni Dâmbovița460,717.39PNDL I
VĂLENI DÂMBOVIŢAÎmbrăcăminte asfaltică pe DC 29 km 4+000-6+250 în Mesteacăn, Văleni Dâmboviţa982,840.00PNDL I
VĂLENI DÂMBOVIŢAExtindere alimentare cu apă1,286,847.84PNDL I
VOINEȘTIModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Gemenea, Bratulești și Voinești din comuna Voinești, județul Dâmbovița2,660,543.40PNDL I
VULCANA BĂIModernizarea drumului de acces la Mănăstirea Bunea comuna Vulcana Băi2,787,821.22PNDL I
VULCANA PANDELEPod peste pârâul Vulcana punctul ,, Povarna” în comuna Vulcana Pandele948,062.76PNDL I
VULCANA PANDELESistem de canalizare65,150.00PNDL I
VULCANA-BĂIExtinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Vulcana-Băi676,014.69PNDL II