Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BARAOLTAlimentare cu apă în satul Racoșul de Sus, oraș Baraolt, județul Covasna3,825,112.00PNDL II
BARAOLTModernizare DC 38 Baraolt-Vărghiș, Km 0+000-5+100, oraș Baraolt, județul Covasna8,468,496.00PNDL II
BARAOLTAlimentare cu apă, retehnologizarea staţiei de captare şi tratare, reţele de distribuţie, canalizare menajeră, pluvială şi retehnologizarea staţiei de epurare a oraşului Baraolt, judeţul Covasna11,514,749.54PNDL I
BARCANICanalizare menajeră în localitatea Lădăuţi, comuna Barcani, judeţul Covasna7,172,993.40PNDL II
BARCANIImbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local comuna Barcani, judeţul Covasna10,293,604.05PNDL II
BĂŢANIModernizare drum comunal DC 45DJ 122-Bățanii Mici, comuna Bățani11,024,977.97PNDL I
BĂŢANIReabilitare DC 44, km0+000-11+450, Băţanii Mari-Aita Seacă-Valea Zalanului, comuna Bățani3,934,327.00PNDL I
BĂȚANIAlimentare cu apă a localităților Bățanii Mari și Bățanii Mici și înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Bățanii Mari , Bățanii Mici , comuna Bățani, județul Covasna12,694,755.00PNDL I
BODOCConstruire podeţ peste pârâul Vasarpatak din localitatea Bodoc, comuna Bodoc, judeţul Covasna1,353,899.00PNDL II
BRĂDUŢReabilitare drum comunal DC 41 şi Strada de Jos din satul Doboşeni, comuna Brăduţ, judeţul Covasna5,015,714.00PNDL II
BRATEŞReabilitarea, extinderea şi dotarea Școlii Gimnaziale "Bibó József " din comuna Brateş, județul Covasna2,085,386.00PNDL II
CERNATModernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judeţul Covasna6,416,643.00PNDL II
CHICHIŞReabilitare și modernizare Școală Generală cu clasele I-VIII-Gabor Aron - Chichiș2,256,497.25PNDL II
CHICHIȘReabilitare DC 27A, DN 11-Băcel, județul Covasna5,361,487.58PNDL I
COMANDĂUReabilitarea alimentării cu apă potabilă a localității Comandău, comuna Comandău, județul Covasna1,014,120.65PNDL I
DOBÂRLĂUDemolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău, judeţul Covasna275,276.75PNDL II
DOBÂRLĂUModernizare DC 15, Km 0+000-Km 4+500 din comuna Dobârlău, judeţul Covasna7,772,482.00PNDL II
DOBÂRLĂUModernizareDC 27A, Km 0+000-Km1+700, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna2,236,469.15PNDL II
ESTELNICModernizare străzi în comuna Estelnic, judeţul Covasna3,965,211.58PNDL II
GHIDFALĂUModernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna10,730,629.00PNDL II
HĂGHIGBranşamente la reţeaua de apă şi racorduri la reţeaua de canalizare, din localitatea Hăghig, comuna Hăghig, judeţul Covasna2,183,071.00PNDL II
HĂGHIGAlimentare cu apă a localității Iarăș, comuna Hăghig, județul Covasna2,789,588.00PNDL I
ILIENIPod pe DC 33 între DJ 112 și DN 12 peste râul Olt în comuna Ilieni, județul Covasna4,183,533.70PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIAsfaltare şi modernizare drumuri de interes local în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna11,696,791.02PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIExtindere și modernizare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna3,401,404.00PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIExtindere Grădiniţă cu 6 săli de grupă, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna898,350.00PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIExtindere și modernizare rețea de apă în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna1,238,395.00PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIReabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului1,528,866.00PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIReabilitare și modernizare Școală "Gheorghe Zaharia", oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna250,329.85PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIReabilitare şi modernizare străzi de interes local în oraşul Întorsura Buzăului, jud. Covasna19,032,622.99PNDL I
JUDEȚUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNAModernizare DJ 103B, lim. jud. Braşov - Dobârlău - Ozun - Chilieni (DN12), km17+750 - 33+150, județul Covasna13,299,270.90PNDL I
JUDEȚUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNAModernizarea DJ 121 A Km 0+000-22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mare-DN 13E, județul Covasna25,832,939.00PNDL I
MALNAŞModernizare strada Felszeg din localitatea Malnaş, comuna Malnaş1,039,323.73PNDL II
MOACŞAReabilitare drum comunal 36 Pădureni, comuna Moacşa836,170.00PNDL II
OJDULAModernizare si asfaltare DC 3 (Martanus - Ojdula) 4+000-7+350, 3,35km, comuna Ojdula, județul Covasna 2,754,851.78PNDL I
SÂNZIENIModernizare stradă Principală ]n localitatea Casinu Mic, Km 0+000-1+500, comuna Sânzieni, jud. Covasna1,362,269.57PNDL I
SÂNZIENIModernizare şi asfaltare strada principală în localitatea Petriceni, km0+000-1+000, comuna Sânzieni, jud. Covasna1,153,064.71PNDL I
SFÂNTU GHEORGHEModernizare str. László Ferenc din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna502,087.00PNDL II
SFÂNTU GHEORGHEModernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în mun. Sfântu Gheorghe, județul Covasna5,818,165.00PNDL II
SFÂNTU GHEORGHEModernizare strada Váradi József din Municipiul Sfântu Gheorghe3,006,440.00PNDL II
SFÂNTU GHEORGHEModernizare strada Vulturilor în Mun. Sfântu Gheorghe935,380.00PNDL II
SFÂNTU GHEORGHEReabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna4,159,883.00PNDL II
SITA BUZĂULUIConsolidare şi reabilitare Şcoală Gimnazială nr.3 în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna1,255,871.00PNDL II
SITA BUZĂULUIExtindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna6,238,983.00PNDL II
SITA BUZĂULUIExtindere şi reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna939,942.47PNDL II
SITA BUZĂULUIModernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna5,565,502.67PNDL II
SITA BUZĂULUIReabilitare şi modernizare Școală Gimnazială Nicolae Russu nr. 228 în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna2,102,202.00PNDL II
SITA BUZĂULUIReabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţă, comuna Sita Buzăului, sat Crasna nr. 1227, judeţul Covasna504,321.55PNDL II
SITA BUZĂULUIReabilitare, modernizare şi dotare Şcoală, comuna Sita Buzăului nr. 509, judeţul Covasna1,371,447.73PNDL II
SITA BUZĂULUIExtindere rețea de alimentare cu apa în comuna Sita Buzăului, județul Covasna5,382,452.00PNDL I
SITA BUZĂULUIReabilitare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, Jud. Covasna8,824,459.77PNDL I
TÂRGU SECUIESCModernizarea infrastructurii, inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1 Mai, Municipiul Tg. Secuiesc2,417,161.00PNDL I
TÂRGU SECUIESCModernizarea infrastructurii, inclusiv reţele edilitare str.a Gării şi str. Molnar Jozsias, Municipiul Tg. Secuiesc4,569,925.00PNDL I
VÂLCELEExtindere Școala Araci, comuna Vâlcele533,130.00PNDL II
ZAGONLucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Zagon, județul Covasna523,231.40PNDL II