Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ARCUŞModernizare drumuri de interes local în comuna Arcuş, judeţul Covasna10,361,247.00PNDL II
BARAOLTConstrucția, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale din orașul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 172, județul Covasna13,000,000.00PNDL II
BARCANIExtindere şi modernizare Şcoala Gimnazială Barcani, județul Covasna1,717,616.25PNDL II
BARCANIModernizare drum comunal DC 22 Barcani -Lădăuţi Km 0+000-6+460, comuna Barcani, judeţul Covasna11,065,377.00PNDL II
BARCANIModernizare şi Extindere Grădiniţă de copii cu program normal din localitatea Barcani, judeţul Covasna586,816.96PNDL II
BĂŢANIConsolidare, refuncționalizare și extindere Școala "Mathe Janos" din localitatea Herculian, comuna Bățani, județul Covasna2,504,780.00PNDL II
BĂŢANIModernizarea drumurilor de interes local în comuna Băţani, judeţul Covasna5,200,877.00PNDL II
BELINLucrări de reabilitare şi mansardare Școală cu clasele I-VIII Belin, comuna Belin, județul Covasna2,211,943.00PNDL II
BOROŞNEU MAREConsolidare, reabilitare și modernizare sediul Primăriei Boroșneu Mare, comuna Boroșneu Mare, județul Covasna4,188,056.57PNDL II
BREŢCUExecuţie reţea de apă potabilă şi canalizare a localităţii Mărtănuş, judeţul Covasna6,442,903.00PNDL II
BREŢCUReabilitare Şcoală Gimnazială "Comenius" Breţcu803,633.50PNDL II
CERNATReabilitarea clădirii şcolare în comuna Cernat, judeţul Covasna2,859,603.00PNDL II
CHICHIŞCanalizare menajeră în comuna Chichiş, localităţile Chichiş şi Băcel cu deversarea apelor menajere în staţia de epurare a localităţii Prejmer-Lunca Câlnicului13,624,358.00PNDL II
COMANDĂUConstruire clădire nouă pentru Școală gimnazială cu clasele I-VIII "Horn David", comuna Comandău, judeţul Covasna3,841,684.00PNDL II
COVASNAExtinderea Clădirii Liceului Korosi Csoma Sandor1,195,311.00PNDL II
COVASNAGrădiniță cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna1,194,273.56PNDL II
COVASNARețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna2,200,505.00PNDL II
DALNICConstruire grădiniță în localitatea Dalnic, comuna Dalnic, județul Covasna1,261,039.00PNDL II
DOBÂRLĂUConstruire pod peste pârâul Dobârlăiaş şi drum de acces din DC 15 Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna785,380.63PNDL II
DOBÂRLĂUDemolare şcoală şi construire imobil nou şcoală primară sat Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna856,031.96PNDL II
DOBÂRLĂUDemolare şi construire pod peste pârâul Dobârlăiaş zona La Bobeș, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna581,039.24PNDL II
DOBÂRLĂUReabilitare, modernizare şi extindere grădiniţă sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna923,068.13PNDL II
DOBÂRLĂUReabilitare, modernizare şi extindere sediu primărie, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna1,237,005.00PNDL II
DOBÂRLĂUReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială Dobârlău, comuna Dobârlău, judetul Covasna1,657,238.05PNDL II
DOBÂRLĂUReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala primară sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judetul Covasna739,525.50PNDL II
DOBÂRLĂUReabilitare, modernizare şi extindere Școala primară sat Mărcuş, Comuna Dobârlău, judeţul Covasna984,249.00PNDL II
GHELINŢAAlimentare cu apă potabilă localitatea Harale, comuna Ghelința, județul Covasna819,270.00PNDL II
GHELINŢAExtinderea rețelei de canalizare menajeră etapa II comuna Ghelința, județul Covasna4,307,440.00PNDL II
GHELINŢAModernizarea rețelei rutiere de interes local în comuna Ghelința, județul Covasna5,768,573.00PNDL II
HĂGHIGReabilitare şi modernizare clădire dispensar medical Hăghig, județul Covasna850,633.00PNDL II
ÎNTORSURA BUZĂULUIEficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna523,910.70PNDL II
JUDEŢUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNADemolare Pod Metalic existent şi construire pod nou peste pârâul Aita la Km 9+951 şi reamenajarea intersecţiei între DJ131 şi DJ 121A, devierea circulaţiei de pe DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna5,511,420.00PNDL II
JUDEŢUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNAÎnlocuire podeț pe DJ 121A , Km 23+985815,641.32PNDL II
JUDEŢUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNAReabilitare pod pe DJ 121A , Km 22+9463,947,839.47PNDL II
LEMNIAModernizare drumuri de interes local în comuna Lemnia, județul Covasna10,219,094.00PNDL II
MICFALĂUReabilitarea sistemului de apă a comunei Micfalău2,011,031.00PNDL II
MOACŞAAlimentare cu apă a loc. Pădureni, com. Moacşa, jud. Covasna342,125.00PNDL I
OJDULAReabilitare DC 7, Km 0+000-3+000, DN 2D-Hilib, comuna Ojdula, judeţul Covasna şi pod pe DC 7 Km 1+250 peste pârâul Ojdula2,453,188.68PNDL II
OZUNModernizare drum comunal DC 16 Km 0+000-6+800, Ozun (DJ 103B)-Măgheruș (DC 26), comuna Ozun, județul Covasna8,426,783.00PNDL II
OZUNModernizare drum comunal DC 16A între DN 11(Sântionlunca)-DC 16, comuna Ozun, judeţul Covasna9,467,274.00PNDL II
OZUNModernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, judeţul Covasna9,367,427.00PNDL II
OZUNReabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal DC 27 Km 0+000-5+300 în comuna Ozun2,481,535.00PNDL II
OZUNReabilitarea şi modernizarea clădirii şcolii din localitatea Bicfalău849,450.00PNDL II
RECIModernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, judeţul Covasna9,495,810.00PNDL II
SÂNZIENIConstruire clădire pentru învățământ preșcolar și învățământ primar în localitatea Casinu Mic, comuna Sânzieni, județul Covasna1,000,170.00PNDL II
SÂNZIENIModernizare drumuri de interes local în comuna Sânzieni, județul Covasna8,037,095.00PNDL II
TÂRGU SECUIESCLucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare etapa III, municipiul Târgu Secuiesc3,903,548.00PNDL II
TURIAExtindere rețea de canalizare și construire stație de epurare în localitatea trup Balvanyos, comuna Turia, județ Covasna2,699,709.00PNDL II
TURIAModernizare drumuri de interes local în comuna Turia, judeţul Covasna8,580,973.00PNDL II
TURIAModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Turia, județul Covasna404,877.65PNDL II
VALEA CRIŞULUIAmenajare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, judeţul Covasna643,938.75PNDL II
VÂRGHIŞSistem de canalizare în comuna Vârghiș, județul Covasna7,877,197.00PNDL II
ZĂBALAModernizare drumuri de interes local în comuna Zăbala, județul Covasna14,045,173.00PNDL II