Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
23 AUGUSTModernizare şi reabilitare drum comunal DC 5 Comuna 23 August, judeţul Constanţa5,971,450.00PNDL I
ADAMCLISIAlimentare cu apă localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judeţul Constanţa1,599,014.00PNDL I
ADAMCLISIÎnființare grădiniță în localitatea Adamclisi1,189,820.00PNDL II
ADAMCLISIModernizare străzi în interiorul localității Zorile comuna Adamclisi10,940,336.20PNDL II
AGIGEAGrădiniţă cu 3 săli de clasă, comuna Agigea1,617,656.51PNDL I
AGIGEAAlimentare cu apă lotizare locuinţe zona Lac Agigea, localitatea Agigea, județul Constanta1,006,465.00PNDL II
AGIGEALucrări de canalizare menajeră în cartierul de Vest, comuna Agigea, judeţul Constanţa943,939.00PNDL II
AGIGEALucrări de canalizare menajeră str. Condorului, Șoimului, Pajurei, Corbului, Vulturului și strada Tiberiu Brediceanu, tronson str. Rândunelelor-str. Vulturului, comuna Agigea, județul Constanța446,855.00PNDL II
ALBEȘTIModernizare și reabilitare străzi în comuna Albești, județul Constanța4,276,870.00PNDL I
ALIMANAsfaltare străzi în comuna Aliman, jud. Constanța15,206,242.00PNDL II
ALIMANModernizarea sistemului de iluminat public în comuna Aliman, județul Constanța454,108.28PNDL II
AMZACEAAlimentare cu apă potabilă loc Casicea, comuna Amzacea423,631.91PNDL I
AMZACEAConstruire grădiniță localitatea General Scărișoreanu, comuna Amzacea, județul Constanța679,225.28PNDL I
AMZACEAConstruire grădiniță PN localitatea Amzacea, comuna Amzacea, județul Constanța611,225.85PNDL I
AMZACEAConstruire grădiniță PN localitatea Casicea, comuna Amzacea, judeţul Constanţa416,126.79PNDL I
AMZACEAConstruire şcoală cu clasele I-IV, localitatea Casicea, comuna Amzacea, judeţul Constanţa502,331.12PNDL I
AMZACEAÎnființare sistem de canalizare menajeră, localitatea Amzacea7,018,152.00PNDL II
BĂNEASAGrădiniță cu 2 clase - str. Trandafirilor nr. 55 oraș Băneasa, județul Constanța883,814.39PNDL II
CASTELUConstruire școală cu 8 săli de clasă în localitatea Nisipari, județul Constanța.2,395,121.87PNDL II
CERCHEZUReabilitare grădiniță Viroaga, Comuna Cerchezu, județul Constanța508,570.42PNDL I
CERCHEZUReabilitare străzi în comuna Cerchezu, județul Constanța590,510.00PNDL I
CERNAVODAConstruire grădiniță cu program prelungit nr. 7 - La balon, oraș Cernavodă839,600.00PNDL I
CERNAVODĂCartier de locuinţe, Zona Sere, Cernavodă - Infrastructură11,075,243.00PNDL II
CERNAVODĂReabilitare și modernizare Creșă nr. 1, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, în vederea creșterii eficienței energetice763,632.88PNDL II
CERNAVODĂReabilitare și modernizare Grădinița nr. 2, str.Mihail Sadoveanu nr. 7, în vederea creșterii eficienței energetice350,648.03PNDL II
CERNAVODĂReabilitare și modernizare Grădinița nr. 4, str.Tudor Vladimirescu nr. 12, în vederea creșterii eficienței energetice753,698.20PNDL II
CERNAVODĂReabilitare şi personalizare curte şi Grădiniţa nr. 3, str. G. Coşbuc, Cernavodă, judeţul Constanţa996,842.00PNDL II
CHIRNOGENIReabilitare și modernizare străzi în localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judetul Constanta22,396,676.64PNDL I
CHIRNOGENIConstruire poduri şi podeţe şi dalare canale de scurgere ape pluviale în localităţile Plopeni, comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa17,850,487.72PNDL II
CIOCÂRLIAModernizare străzi în comuna Ciocârlia, județul Constanța7,910,848.00PNDL II
CIOCÂRLIARețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciocârlia7,389,233.00PNDL II
COBADINConstruire Școală Generală P+1E - clasele I-VIII, împrejmuirea terenului și fosă septică, sat Viişoara, comuna Cobadin, județul Constanța4,357,954.44PNDL I
COBADINReabilitare și amenajare străzi în comuna Cobadin8,328,006.05PNDL I
COGEALACModernizare și reabilitare drumuri în sat Tariverde și sat Cogealac, comuna Cogealac, județul Constanța32,786,734.23PNDL I
COGEALACRealizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare la satele Gura Dobrogei, Râmnicu de Jos. Extinderea rețelei de apă în comuna Cogealac, județul Constanța13,681,300.71PNDL I
CONSTANŢAReabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Municipiul Constanţa9,718,905.97PNDL I
CRUCEAAlimentare cu apă localităţile Stupina şi Gălbiori şi canalizare în localitatea Crucea, comuna Crucea11,131,261.00PNDL I
CRUCEASistem de alimentare cu apă pentru localităţile Crişan şi Siriu, comuna Crucea2,670,284.00PNDL I
CRUCEAAsfaltare drumuri comunale în comuna Crucea, localitățile Crișan și Siriu8,924,990.00PNDL II
CRUCEAÎnfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanţa3,890,017.00PNDL II
CRUCEAÎnfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Stupina, com. Crucea, jud. Constanţa4,816,922.00PNDL II
CUMPĂNAModernizare drumuri acces campus școlar în comuna Cumpăna, județul Constanța -8 km4,171,544.43PNDL I
CUMPĂNAModernizare drumuri în comuna Cumpăna județul Constanța 12,7 km17,184,817.00PNDL I
CUMPĂNAConstrucţie creşă în comuna Cumpăna, jud. Constanţa3,055,422.00PNDL II
CUMPĂNAConstruire grădiniță cu program prelungit în comuna Cumpăna, jud. Constanța3,745,942.37PNDL II
CUMPĂNAExtindere reţea alimentare cu apă (L=2.700ml) şi reţea canalizare menajeră (L=6.055ml; conducte refulare =985ml; 3 staţii de pompare) în comuna Cumpăna, jud. Constanţa5,504,494.00PNDL II
CUMPĂNAReabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa - 10,7 km6,400,481.00PNDL II
CUZA VODASupraetajarea corpului nou al Școlii Generale Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa1,046,856.23PNDL I
CUZA VODAExtindere sistem de canalizare ape uzate menajere în loc. Cuza Vodă, județul Constanța4,462,200.00PNDL II
DELENIConstruire grădiniţă în localitatea Deleni, judeţul Constanţa2,715,800.00PNDL I
GÂRLICIUÎnființare sistem de canalizare menajeră stație epurare, comuna Gârliciu, județul Constanța5,566,423.00PNDL I
GÂRLICIUModernizare iluminat public în com. Gârliciu, jud. Constanța530,000.00PNDL II
GÂRLICIUReabilitare și modernizare străzi în com. Gârliciu, jud. Constanța8,898,200.00PNDL II
GÂRLICIUReabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în com. Gârliciu, jud. Constanța580,000.00PNDL II
GÂRLICIUReabilitare, modernizare și dotare grădinița de copii în com. Gârliciu, jud. Constanța570,000.00PNDL II
GRĂDINAExtindere retea de apă în comuna Grădina, județul Constanța2,011,770.00PNDL I
GRĂDINAPrimă înfiinţare reţea de canalizare în comuna Grădina, judeţul Constanţa8,460,670.00PNDL I
GRĂDINAExecuție imobil -Dispensar- în localitatea Cheia, comuna Grădina, județul Constanța1,437,686.00PNDL II
GRĂDINAExecuție tramă stradală, evacuare ape pluviale și accese curți11,694,664.00PNDL II
GRĂDINAExtindere și reabilitare sistem alimentare cu apă sat Cheia, comuna Grădina, județul Constanța1,747,338.88PNDL II
HÎRŞOVAAsfaltare străzi în orașul Hîrșova, județul Constanța8,880,000.00PNDL II
HÎRŞOVAExtindere Grădiniță cu orar prelungit „TIC-PITIC”, orașul Hîrșova, județul Constanța520,000.00PNDL II
HÎRŞOVAExtindere Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” - Școala cu clasele I-IV, orașul Hîrșova, județul Constanţa500,000.00PNDL II
HÎRŞOVAExtindere rețea canalizare în orașul Hîrșova, județul Constanța9,200,000.00PNDL II
HÎRŞOVAMansardare Şcoală Gimnazială nr. 1, orașul Hîrșova, județul Constanța520,000.00PNDL II
HORIAConstruire grădiniţă "P" şi anexa CT în sat Horia, comuna Horia, jud. Constanţa1,052,211.00PNDL I
HORIAContinuarea lucrărior pentru reamenajarea şi supraetajarea sediului primăriei, comunei Horia, judeţul Constanţa482,736.00PNDL I
HORIAReabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în satele Cloșca, Horia și Tichilești, comuna Horia4,081,172.47PNDL I
HORIAModernizare și reabilitare drumuri în comuna Horia, județul Constanța4,822,745.00PNDL II
HORIARacordarea în regim de urgență a puțului special forat, pentru combaterea poluării cu nitrați, la rețeaua de alimentare cu apă a satului Tichileşti343,690.00PNDL II
HORIARefacere și modernizare iluminat public, localitatea Cloșca, județul Constanța580,000.00PNDL II
HORIARefacere și modernizare iluminat public, localitatea Horia, județul Constanța580,000.00PNDL II
HORIARefacere și modernizare iluminat public, localitatea Tichilești, județul Constanța580,000.00PNDL II
INDEPENDENŢAModernizare DC30 A între localitățile Fîntîna Mare și Tufani, comuna Independența, județul Constanța4,612,308.90PNDL I
INDEPENDENŢAReabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei şi şcolii cu cls I-IV, localitatea Fântâna Mare (Bapunar), comuna Independența, județul Constanța590,282.00PNDL II
ION CORVINAsfaltare străzi în comuna Ion Corvin, județul Constanța8,495,118.91PNDL II
ION CORVINConstruire Şcoala Gimnazială nr.1 Ion Corvin și gradiniță cu program normal în localitatea Ion Corvin, județul Constanța2,374,675.64PNDL II
ION CORVINExtindere și reabilitare unitate sanitară în localitatea Ion Corvin, județul Constanța458,343.90PNDL II
ION CORVINReabilitare și modernizare Scoală Gimnazială nr.2 Viile, în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa1,703,481.43PNDL II
ION CORVINRealizarea infrastructurii de canalizare și stație de epurare în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa8,634,315.00PNDL II
ISTRIAModernizare și reabilitare tramă stradală, comuna Istria, județul Constanța9,154,388.00PNDL I
JUDEŢUL CONSTANŢA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚAReabilitare drum județean DJ224 - Medgidia - Tortomanu - Silistea - Bif. DC 63 (Țepes Vodă) km 0+000-21+58541,338,004.31PNDL I
LUMINAÎnfiinţare reţele alimentare cu apă potabilă pentru localitatea Sibioara, comuna Lumina judeţul Constanţa8,766,877.66PNDL I
LUMINAÎnfiinţare reţele de canalizare menajeră, inclusiv staţie de epurare pentru localitatea Oituz, comuna Lumina8,533,484.08PNDL I
MANGALIAAlimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială cartier Dobrogea II Mangalia, județul Constanța520,291.80PNDL II
MEDGIDIAReabilitare tramă stradala 16 KM, municipiul Medgidia, județul Constanța23,254,830.00PNDL I
MIHAIL KOGĂLNICEANUAmenajare și modernizare drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța6,082,667.00PNDL I
MIHAIL KOGĂLNICEANUBranșamente apă localitatea Piatra - Com. M. Kogălniceanu942,882.00PNDL II
MIHAIL KOGĂLNICEANUGrădiniţă cu orar prelungit comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa1,871,742.00PNDL II
MIHAIL KOGĂLNICEANUModernizare drumuri comunale şi drumuri de acces în zone rurale - UAT Mihail Kogălniceanu - Zona EST10,496,245.00PNDL II
MIHAIL KOGĂLNICEANUReabilitare și modernizare dispensar comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța1,656,128.00PNDL II
MIRCEA VODĂModernizare străzi in comuna Mircea Voda6,746,517.22PNDL I
MURFATLARReabilitare și modernizare 13 străzi din satul Siminoc, orașul Murfatlar, județul Constanța11,373,286.24PNDL I
MURFATLARReabilitare și modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța16,197,002.31PNDL I
MURFATLARReabilitare și modernizare Drum Comunal 27, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța11,948,765.00PNDL II
NICOLAE BĂLCESCUÎnființare sistem de canalizare menajeră și stații de epurare în localitatea Nicolae Bălcescu și Dorobanțu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța24,338,469.00PNDL I
OLTINAPodețe de drum și reamenajare vale Groapa Adâncă în localitatea Oltina, jud. Constanța2,782,365.00PNDL II
OLTINAReabilitarea și redimensionarea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Răzoare, comuna Oltina, județul Constanța4,638,841.00PNDL II
OSTROVModernizare străzi și asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul Constanța7,589,150.03PNDL II
OVIDIUCanalizare menajeră Cartierul Tineretului, orașul Ovidiu, jud. Constanţa590,083.72PNDL I
OVIDIUModernizare tronson tramă stradală Ovidiu Sud, carosabil şi trotuare, oraşul Ovidiu3,765,857.30PNDL I
OVIDIUModernizare tronson tramă stradală str.B şi străzi adiacente, oraşul Ovidiu1,693,416.48PNDL I
OVIDIUConstruire imobil grădiniță și școală generală sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanța1,138,472.52PNDL II
PANTELIMONÎnfiintare sistem de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Runcu, Nistoreşti şi Calugăreni, judeţul Constanţa13,191,367.79PNDL I
PANTELIMONReabilitare drumuri în intravilanul localităţilor Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos, Runcu, Nistoreşti şi Călugăreni, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa12,618,860.00PNDL I
PANTELIMONReabilitare sistem de alimentare cu apă în localităţile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Runcu, Nistoreşti, şi Calugăreni, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa12,677,986.11PNDL I
PANTELIMONExtindere imobil Gradinița Nistoreşti prin construirea unui grup sanitar, localitatea Nistoreşti, comuna Pantelimon, județul Constanţa348,964.00PNDL II
PANTELIMONExtindere imobil Gradinița Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, județul Constanța355,108.00PNDL II
PANTELIMONExtindere imobil Grădiniţa Pantelimon de Jos, prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanţa247,951.00PNDL II
PANTELIMONExtindere imobil Școală primară Pantelimon de Jos prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanța570,000.00PNDL II
PANTELIMONExtindere imobil Şcoală primară Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa560,000.00PNDL II
PECINEAGAConstruire sistem de canalizare şi staţie de tratare ape uzate, Pecineaga7,478,998.25PNDL I
PECINEAGAReabilitare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Pecineaga, jud. Constanţa14,459,405.00PNDL I
POARTA ALBĂGrădinița cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Albă, județul Constanța3,497,851.00PNDL II
SĂCELEModernizare drum comunal DC 82, in localitatea Săcele, comuna Săcele, județul Constanța5,576,885.00PNDL I
SALIGNYConstruire Cămin cultural în localitatea Ștefan cel Mare, comuna Saligny, jud Constanța,2,246,481.00PNDL I
SALIGNYReabilitarea si modernizarea retelei de strazi in comuna Saligny, judetul Constanta30,336,595.88PNDL I
SALIGNYExtindere rețea alimentare cu apă loc. Făclia - Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța535,500.00PNDL II
SALIGNYExtindere rețea iluminat public, sat Făclia - Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța550,400.00PNDL II
SALIGNYModernizare iluminat public stradal, comuna Saligny, județul Constanța521,859.44PNDL II
SARAIUGrupuri sanitare, centrală termică, reparații sediu și anexă primărie în localitatea Saraiu, comuna Saraiu, județul Constanța622,255.00PNDL I
SARAIUAsfaltare străzi în localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa14,388,464.00PNDL II
SARAIUModernizare şi completare gospodărie de apă, comuna Saraiu, judeţul Constanţa1,870,085.00PNDL II
SARAIUReabilitare, extindere şi dotare dispensar uman, comuna Saraiu, judeţul Constanţa1,121,437.00PNDL II
SARAIUReabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei cu program normal din localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa552,584.00PNDL II
SILIŞTEAExtindere rețea publică de alimentare cu apă în cartierul Ferme IAS ,sat Țereș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța550,314.00PNDL II
SILIȘTEAReţea de canalizare şi staţie de epurare comuna Siliştea, judeţul Constanţa3,019,984.22PNDL I
TECHIRGHIOLModernizare străzi în orașul Techirghiol3,578,993.00PNDL II
TÎRGUȘORAsfaltare străzi în localitatea Tîrgușor și Mireasa, comuna Tîrgușor, județul Constanța9,772,328.79PNDL I
TOPALUModernizarea sistemului de iluminat public în comuna Topalu, județul Constanța452,098.98PNDL II
VALU LUI TRAIANProiectare şi executie amenajare tramă stradală zona F est, comuna Valu lui Traian5,353,838.00PNDL I
VALU LUI TRAIANProiectare şi executie amenajare tramă stradală zona F vest, comuna Valu lui Traian6,659,200.00PNDL I
VALU LUI TRAIANProiectare şi executie modernizări drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian14,689,215.83PNDL I
VALU LUI TRAIANProiectare şi execuţie amenajare trama stradală extindere zona C, localitatea Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian2,687,030.07PNDL I
VALU LUI TRAIANProiectare şi execuţie amenajare trama stradală, zona F Centrală, localitatea Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian6,321,594.19PNDL I
VALU LUI TRAIANProiectare şi execuţie reabilitare drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian 11,709,314.32PNDL I
VALU LUI TRAIANAsfaltare străzi și trotuare în comuna Valu lui Traian, județul Constanța12,728,735.66PNDL II
VALU LUI TRAIANRacorduri de canalizare menajeră locuinţe zona C5,498,797.00PNDL II
VALU LUI TRAIANSupraetajare Școala nr. 2 Viceamiral I. Murgescu, str. Mihai Eminescu nr. 157, Valu lui Traian și construire sală de sport2,573,620.00PNDL II
VULTURUAsfaltare străzi în comuna Vulturu, judeţul Constanţa14,741,644.00PNDL II
VULTURUModernizare și reabilitare sistem de iluminat public stradal în comuna Vulturu, județul Constanța301,397.95PNDL II