Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
23 AUGUSTModernizare și reabilitare drumuri localitatea Mosneni, comuna 23 August7,690,880.00PNDL II
23 AUGUSTReabilitare, modernizare și extindere rețea alimentare cu apă în localitatea 23 August2,075,847.00PNDL II
ALBEŞTIModernizare și reabilitare drumuri5,040,905.00PNDL II
AMZACEAAsfaltare străzi în comuna Amzacea, județul Constanța12,891,413.00PNDL II
BĂNEASAModernizare drumuri şi străzi în oraşul Băneasa, judeţul Constanţa9,600,117.00PNDL II
BĂRĂGANUAlimentare cu apă a localităţii Bărăganu şi reabilitare alimentare cu apă a localităţii Lanurile1,664,753.00PNDL II
CASTELUSistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul Constanța.-Drumuri de acces și iluminat public7,300,967.00PNDL II
CHIRNOGENIAsfaltare străzi în satul Plopeni, comuna Chirnogeni3,049,862.00PNDL II
COBADINDotare Școală gimnazială nr. 1 ”Pericle Martinescu” Viișoara, clasele I-VIII, comuna Cobadin, județul Constanța232,974.00PNDL II
COGEALACCentura ocolitoare comuna Cogealac, județul Constanța9,869,350.00PNDL II
COMANAReabilitarea și extinderea dispensarului uman din localitatea Comana, jud. Constanța668,251.00PNDL II
CONSTANŢAConsolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului „Nicolae Rotaru” din Constanța2,080,000.00PNDL II
CONSTANŢAReabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.1, str.Adamclisi nr.1 Municipiul Constanța1,630,000.00PNDL II
CONSTANŢAReabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, Municipiul Constanța2,610,000.00PNDL II
CONSTANŢAReabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța2,190,000.00PNDL II
COSTINEŞTIModernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa4,804,566.00PNDL II
CUZA VODAConstrucție grădiniță cu orar prelungit în localitatea Cuza Vodă, județul Constanța1,913,941.00PNDL II
DELENIConstruire Şcoala cu clasele I-VIII în localitatea Deleni, judeţul Constanţa384,775.97PNDL I
DELENIReabilitare, modernizare, extindere dispensar uman în localitatea Deleni, județul Constanța530,250.00PNDL II
EFORIEGrădiniță cu program prelungit - Eforie Nord4,578,993.58PNDL II
GÂRLICIUModernizare infrastructură, comuna Gârliciu, județul Constanța500,000.00PNDL II
GÂRLICIUModernizare Scoală Generală, comuna Gârliciu, județul Constanța570,000.00PNDL II
GÂRLICIUModernizare sistem rutier, comuna Gârliciu, jud. Constanța570,000.00PNDL II
GHINDĂREŞTIReabilitare și modernizare grădiniță Ghindărești, comuna Ghindărești, județul Constanța1,150,000.00PNDL II
HORIAReabilitare dispensar, comuna Horia, jud. Constanța570,000.00PNDL II
INDEPENDENŢAModernizare străzi în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Constanţa4,978,634.13PNDL II
ION CORVINImpietruire drumuri de pamant Comuna Ion Corvin, Localitatile Ion Corvin, Viile, Crangu - Manastirea Sfantul Andrei3,398,010.00PNDL I
ISTRIAAsfaltare străzi interioare localitățile Istria și Nuntași, comuna Istria, județul Constanța4,667,260.00PNDL II
JUDEŢUL CONSTANŢA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚAReabilitarea DJ 222, Mihail Kogălniceanu - Cuza Vodă, km 130+615 - km150+21010,568,362.01PNDL I
LIMANUModernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Limanu, județul Constanța7,163,221.00PNDL II
LIMANURețea de iluminat public pietonal pentru zona adiacentă plajei Vama Veche, comuna Limanu, județul Constanța1,519,390.00PNDL II
LIPNIŢAReabilitare şi modernizare DC 45 Coşlugea - Izvoarele, comuna Lipnița4,522,373.00PNDL I
LUMINAExtensie rețele canalizare menajeră zona B2+str. Aleea Narciselor, str. Prelungirea Iasomiei și str. Gării, loc. Lumina, jud. Constanța2,590,935.56PNDL II
LUMINAModernizare (pietruire și asfaltare) străzi comuna Lumina, cartier B3, jud. Constanța2,460,552.96PNDL II
MANGALIASistematizare pe verticală cartier Dobrogea II3,238,067.61PNDL II
MEDGIDIAConstruire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța2,982,078.31PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „K. Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța6,968,369.28PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța1,295,769.57PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța1,577,720.02PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 11 din municipiul Medgidia, județul Constanța464,645.26PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța1,586,673.41PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța692,197.19PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Piticot din municipiul Medgidia, județul Constanța890,725.14PNDL II
MEDGIDIAReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța625,334.99PNDL II
MERENIReabilitarea Alimentării cu apă a localităţilor Mereni şi Osmancea, comuna Mereni1,515,707.00PNDL I
MERENIModernizare străzi în comuna Mereni, jud. Constanța localitatea Osmancea4,063,625.00PNDL II
MERENIRețea captare și distribuție apă comuna Mereni, jud.Constanța, localitatea Miriștea1,239,028.00PNDL II
MIHAI VITEAZUExtindere Liceu Tehnologic „Mihai Viteazu”, localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanța1,925,235.00PNDL II
MIRCEA VODĂModernizare drumuri locale în comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa13,962,230.00PNDL II
NĂVODARIEchipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona Midia Sat28,523,982.64PNDL II
NĂVODARILărgire și asfaltare Pod Ecluza2,579,345.48PNDL II
NĂVODARIReabilitare străzi şi echipare tehnico-edilitară în zona staţiunii Năvodari, judetul Constanta22,983,803.00PNDL II
NEGRU VODĂGrădiniţă nouă cu program prelungit în oraş Negru Vodă2,162,709.00PNDL II
NEGRU VODĂModernizare drumuri în interiorul localităţilor sat Darabani şi sat Vâlcelele - UAT Negru Vodă13,509,705.00PNDL II
NEGRU VODĂReabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare liceu în oraşul Negru Vodă7,538,046.00PNDL II
NICOLAE BĂLCESCUReabilitare și modernizare străzi în comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța8,780,000.00PNDL II
OVIDIUReabilitare și modernizare străzi în localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanța5,477,220.14PNDL II
PANTELIMONReabilitare drumuri în intravilanul localităților Nistorești și Călugăreni, comuna Pantelimon, județul Constanța6,815,215.00PNDL II
PECINEAGAÎnființare dispensar uman în comuna Pecineaga, judeţul Constanța798,616.00PNDL II
PEŞTERAConstrucția rețelei publice de apă uzată în comuna Peștera, județul Constanța16,152,654.21PNDL II
POARTA ALBĂÎnființare creșă de stat în comuna Poarta Albă3,634,109.41PNDL II
POARTA ALBĂModernizare tramă stradală în comuna Poarta Albă, Sat Nazarcea și cartier zona D7,176,652.00PNDL II
POARTA ALBĂRebilitare și extindere Școală Generală nr.1 corp C1, corp C3, localitatea Poarta Albă, comuna Poarta Albă, județul Constanța3,053,478.21PNDL II
RASOVAReabilitare și modernizare străzi în localitățile Rasova și Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța4,063,621.18PNDL II
SĂCELEConsolidare, modernizare şi dotare dispensar în localitatea Săcele, comuna Săcele, judeţul Constanţa726,559.00PNDL II
SĂCELEReţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare încomuna Săcele, judeţul Constanţa17,537,206.00PNDL II
SALIGNYConstruire și dotare centru medical în localitatea Saligny, jud. Constanța2,593,565.41PNDL II
SARAIUÎnlocuirea conductelor de apă potabilă cu grad avansat de uzură în localitatea Saraiu, comuna Saraiu1,176,675.00PNDL I
SARAIUPasarelă pietonală peste pârâul Topolog în localitatea Saraiu, comuna Saraiu718,204.00PNDL I
SEIMENIConstruire dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța641,236.86PNDL II
SEIMENIExtindere Școală Gimnazială nr.1 din localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța495,320.00PNDL II
SILIŞTEAReabilitare și modernizare străzi în comuna Siliștea, județul Constanța8,890,800.00PNDL II
TÎRGUŞORModernizare și tehnologizare rețea de alimentare cu apă în localitatea Mireasa, comuna Tîrgușor, județul Constanța1,362,372.00PNDL II
TÎRGUŞORReabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Tîrgușor, județul Constanța16,435,402.00PNDL II
TOPALUReabilitare și modernizare Școală Gimnazială nr. 1 Topalu -Corp C2550,000.00PNDL II
TOPRAISARExtindere, modernizare și executare foraj pentru alimentare cu apă în cartierul nou, sat Movilița, comuna Topraisar, județul Constanța1,204,620.00PNDL II
TOPRAISARModernizare străzi localitățile: Topraisar, Movilița, Biruința, Potîrnichea, județul Constanța11,051,683.77PNDL II
TORTOMAN LIDER ADI VALEA DROPIEIModernizare străzi şi drumuri comunale ADI Valea Dropiei, lider comuna Tortoman, judeţul Constanţa13,664,389.00PNDL II
TUZLAExtindere canalizare comuna Tuzla, județul Constanța12,609,810.00PNDL II
TUZLAReabilitare şi schimbare destinaţie clădire publică ,,Corp C1,,(clădire fost sediu primărie) în clădire cabinete medicale, extindere pe orizontală şi pe verticală cu 1 etaj şi mansardă, UAT comuna Tuzla, strada Constanţei, nr.672,029,011.72PNDL II