Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AMARUModernizare Drum Comunal DC39, DJ102H - Dulbanu, comuna Amaru, județul Buzău573,431.00PNDL I
BĂLĂCEANUReabilitare drumuri de interes local în satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu, judeţul Buzău9,379,673.00PNDL I
BALTA ALBĂModernizarea strazilor in comuna Balta Alba jud Buzau9,589,226.41PNDL II
BECENIReabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala, sat Gura Dimienii, comuna Beceni, jud Buzau2,462,859.00PNDL II
BISOCAInfiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud Buzau4,112,880.51PNDL II
BLĂJANIModernizare drumuri de interes local in satele Blajani si Soresti, comuna Blajani, jud Buzau1,003,501.00PNDL II
BOLDUÎnființare rețea de canalizare în comuna Boldu, judeţul Buzău6,655,001.00PNDL I
BRĂEŞTISistem de alimentare cu apa com. Brăești, jud. Buzău5,162,069.00PNDL I
BRĂEŞTIReabilitare drumuri de interes comunal in comuna Brăești, jud Buzau4,989,475.35PNDL II
BREAZAModernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, jud Buzau10,293,392.00PNDL II
BREAZAReabilitare scoala cu clasele I-VIII Breaza , comuna Breaza, jud Vrancea731,604.00PNDL II
BUDAPrima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înfiintare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri si spatii tehnice , în localitatea Buda, comuna Buda8,716,848.12PNDL I
BUDAReabilitare Grădiniță cu program normal în satul Toropălești - cătun Pietroiu, comuna Buda316,953.00PNDL I
C.A. ROSETTILucrări școală gimnazială C.A. Rosetti1,550,054.00PNDL II
C.A.ROSETTISistem de canalizare menajeră și alimentare cu apa satele CA Rosetti, localitatea CA Rosetti, Balhacu, Cotu Ciorii, Vizireni, com. CA Rosetti, judetul Buzău18,260,049.00PNDL I
CĂNEŞTIModernizare drumuri comunale, comuna Cănești, județul Buzău5,024,867.00PNDL II
CĂNEŞTIReabilitare clădire dispensar medical uman cu extindere grup sanitar și centrală termică, comuna Cănești, județul Buzău245,596.00PNDL II
CĂTINAExtindere sistem de alimentare cu apă, localitate Cătina, Județul Buzău516,912.00PNDL II
CĂTINAModernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina, județul Buzău448,133.96PNDL II
CĂTINAPunct de asistența și educație medicală, sat Zeletin, comuna Cătina, județul Buzău268,887.94PNDL II
CĂTINARefacerea rețelelor și a gospodăriei de apă în cătunul Cătun, sat Corbu, comuna Cătina, județul Buzău475,998.00PNDL II
CERNĂTEŞTIModernizare drumuri locale in comuna Cernatesti9,605,455.00PNDL II
CERNĂTEŞTITrecere peste Slanic Zarnestii de Slaniuc Caldarusa comuna Cernatesti1,306,157.00PNDL II
CHILIILEReabilitare drum comunal nr.94, Suchea - Trestioara - Lacul Mocearu, km 0+000-km 9+6007,867,093.00PNDL II
CHILIILEReabilitare, modernizare dispensar uman, comuna Chiliile, județul Buzău440,000.00PNDL II
CHIOJDUDispensar in comuna Chiojdu, jud Buzau510,918.83PNDL II
CISLĂUConstrucție Grădiniță nr. 2 cu program normal, comuna Cislău, județul Buzău527,275.00PNDL I
CISLĂUÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Cislău, județul Buzău4,445,029.00PNDL II
COCHIRLEANCAReabilitare sistem alimentare apă în comuna Cochirleanca558,763.00PNDL I
COCHIRLEANCARetea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Cochirleanca, judetul Buzău22,898,231.00PNDL I
COCHIRLEANCAExtindere sistem de alimentare cu apă în satul Gara Boboc1,009,154.00PNDL II
COCHIRLEANCAModernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, jud Buzau - statie de tratare apa sat Boboc392,734.99PNDL II
COCHIRLEANCAModernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, jud Buzau, constructie foraj apa sat Boboc - Gara494,343.61PNDL II
COCHIRLEANCAModernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, jud Buzau, constructie foraj apa sat Cochirleanca480,700.20PNDL II
COCHIRLEANCAReabilitare scoala gimnaziala sat Boboc, comuna Cochirleanca, jud Buzau1,295,560.00PNDL II
COCHIRLEANCARetele de transport a apelor uzate colectate de la UM 01838 Bobocu la statie de epurare a comunei Cohirleanca, jud Buzau1,573,413.90PNDL II
COLŢIAsfaltarea drumurilor comunale satesti si a ulitelor de pe raza comuna Colti, jud Buzau7,540,000.00PNDL II
COSTEŞTIModernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud Buzau483,815.51PNDL II
COSTEȘTIModernizare drum comunal DC 37 Spataru - Gomoiesti in comuna Costesti, judetul Buzau3,330,697.18PNDL I
COZIENIReabilitare scoala gimnazială cu clasele I-VIII comuna Cozieni215,769.00PNDL I
COZIENIModernizare drumuri locale în comuna Cozieni, jud Buzau11,972,224.00PNDL II
FLORICAModernizare drumuri satesti, sat Florica, comuna Florica, jud Buzau8,333,942.00PNDL II
GĂLBINAŞIConstruire Scoala cu clasele 1-8 comuna Galbinasi, judetul Buzau2,160,326.00PNDL II
GHERĂSENIModernizare străzi în satele Gherăseni și Sudiți, comuna Gherăseni, județul Buzău7,021,000.00PNDL II
GHERGHEASAProiectare si executie modernizare drumuri de interes local si retea publica de canalizare și stație de epurare în comuna Ghergheasa, judetul Buzău45,717,335.06PNDL I
GLODEANU SĂRATReabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău1,907,706.00PNDL I
GLODEANU SĂRATCorectia calitatii apei potabile distribuita in sistemul de alimentare cu apa al comunei Glodeanu Sărat, jud Buzau prin dotarea cu o statie de tratare2,296,548.00PNDL II
GLODEANU SĂRATReabilitare si modernizare drumuri comunale si sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău5,567,661.00PNDL II
GLODEANU-SILIŞTEACanalizare apă uzată menajeră pentru satele Glodeanu Siliştea, Cororoca şi Satu Nou, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău21,584,292.00PNDL II
GURA TEGHIIModernizare DC 173, Gura Teghii-Varlaam, km 1+650-7+350, L=5,7 km, comuna Gura Teghii3,086,240.24PNDL I
GURA TEGHIIRebilitarea (modernizarea) sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, tratare, inmagazinare si distributie) in comuna Gura Teghii, sursele Izvorul Boului, Valea Tainitei si Valea Paltinis5,093,761.75PNDL II
JUDEȚUL BUZĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂUModernizare DJ220, km 78+200-93+700,Sărulești-Valea Salciei,comunele Sărulești și Valea Salciei, județul Buzău21,401,904.19PNDL I
JUDEȚUL BUZĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂUReabilitare drum judetean DJ 203L - km17+200-29+400, județul Buzău24,382,315.25PNDL I
JUDEȚUL BUZĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂURefacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii – extravilan – comuna Vadu Pașii44,793,236.80PNDL I
LOPATARIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Luncile, comuna Lopătari, judeţul Buzău493,320.00PNDL I
LUCIUSistem de canalizare, satație de epurare, sat Caragele, comuna Luciu, Județul Buzău6,498,613.00PNDL II
MĂGURAModernizare școala sat Ciuta, comuna Măgura, județul Buzău1,195,675.00PNDL II
MÂNZĂLEŞTIModernizare DC 107, comuna Minzalesti jud Buzau4,500,000.00PNDL II
MÂNZĂLEȘTIReabilitare, modernizare și dotare Școala sat Cireșu, comuna Mânzălești, judeţul Buzău419,598.00PNDL I
MÂNZĂLEȘTIReabilitare, modernizare și dotare Școala sat Jgheab, comuna Mânzălești, judeţul Buzău263,579.00PNDL I
MĂRĂCINENIModernizare drumuri de interes local, în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, județul Buzău4,070,198.00PNDL II
MĂRGĂRITEŞTIAsfaltare drumuri comunale si satesti , comuna Margaritesti judetul Buzau5,340,330.00PNDL II
MEREIReabilitare și extindere Școală - Corp V sat Lipia, comuna Merei, județul Buzău1,172,118.00PNDL I
MEREIModernizare drumuri comunale DC 47 şi DC 226 în comuna Merei, judeţul Buzău11,973,220.00PNDL II
MIHĂILEŞTIConstruire grădiniță cu program normal Mihăilești, comuna Mihailesti, jud Buzau892,635.00PNDL II
MOVILA BANULUIConstruire Grădiniţă cu program normal, Comuna Movila Banului, judeţul Buzău734,609.93PNDL II
MOVILA BANULUIRealizare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Movila Banului,6,784,927.84PNDL II
MURGEŞTIConstruire podeț peste răul Harboca, in extravilanul comunei Murgești, județul Buzău779,863.61PNDL II
NĂENIModernizare infrastructura rutiera in comuna Năeni, jud Buzau10,487,373.00PNDL II
NEHOIUModernizare drumuri/strazi de interes local orasul Nehoiu, judetul Buzau11,742,687.95PNDL II
ODĂILESistem de alimentare cu apă comuna Odăile, județul Buzău3,426,342.00PNDL I
PĂNĂTĂUReabilitare, modernizare și extindere Școală primară în sat Begu, comuna Pănătău, judeţul Buzău548,611.00PNDL I
PĂNĂTĂUPod DC 72 peste râul Buzău, comuna Panatau, Județul Buzău7,715,106.90PNDL II
PĂNĂTĂUReabilitare modernizare si dotare scoala gimnaziala Panatau, comuna Pănătău, jud Buzau2,069,467.10PNDL II
PĂNĂTĂUReabilitare, modernizare, dotare și extindere grădiniţa comuna Pănătău, judeţul Buzău814,915.00PNDL II
PARDOŞIAsfaltare drumuri satesti in satul Costomiru, comuna Pardosi, jud Buzau533,963.00PNDL II
PARDOȘIModernizare DC 157, Valea lui Lalu, comuna Pardoși, județul Buzău2,205,640.00PNDL I
PĂTÂRLAGELEConstruire gradinita cu program prelungit ce 4 sali de grupa, oras Patarlagele, jud Buzau1,181,176.00PNDL II
PĂTÂRLAGELEModernizare străzi în orașul Pătîrlagele și drum comunal DC 91, Oraș Pătârlagele, Județul Buzău5,537,014.00PNDL II
PIETROASELEModernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 şi DC 261 din comuna Pietroasele, jud Buzău3,046,205.00PNDL II
PIETROASELEReabilitare și extindere Corp A, Școala gimnazială Pietroasele, comuna Pietroasele,județul Buzău981,300.00PNDL II
PODGORIAReabilitare dispensar medical sat Oratia, com Podgoria, jud Buzau206,000.00PNDL II
PODGORIAReabilitare scoala gimnaziala Cotatcu, comuna Podgoria, jud Buzau970,000.00PNDL II
PODGORIASistem de canalizare menajera, localitatea Podgoria, judetul Buzau5,546,062.00PNDL II
POGOANELEModernizare strazi - drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau13,313,923.70PNDL I
POŞTA CÂLNĂUModernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Posta Cilnau, jud Buzau465,530.68PNDL II
POŞTA CÂLNĂUReabilitarea, modernizarea extinderea si consolidarea scolii cu clasele I-VIII Constantin Ivanescu, jud Buzau3,150,659.00PNDL II
POȘTA CÎLNĂUModernizare drumuri de interes local în comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău22,862,023.31PNDL I
PUIEŞTIConsolidare modernizare extindere si dotare dispensar uman in satul Macrina, comuna Puiesti, jud Buzau587,236.00PNDL II
PUIEŞTIConsolidare modernizare extindere si dotare dispensar uman in satul Puiestii de Jos, comuna Puiesti, jud Buzau2,675,329.00PNDL II
PUIEŞTIRetea publica de canalizare a apelor menajere si statie de epurare in localitatile Lunca, Macrina, Plopi si Puiestii de Sus , comuna Puiesti, jud Buzau9,172,005.00PNDL II
RACOVIŢENIConstruire doua poduri peste raul Calnau in satul Racovițeni si Petrișoru din comuna Racovițeni, Județul Buzau2,566,485.00PNDL II
RACOVIŢENIModernizare, reabilitare și dotare școala gimnazială în comuna Racovițeni, județul Buzău673,644.41PNDL II
RÂMNICELUModernizare drumuri de interes local in comuna Rîmnicelu și construire pod trafic ușor peste rîul Rîmnicul Sarat in satul Stubeiu, jud Buzau11,444,189.91PNDL II
RÂMNICELUModernizare și extindere gradinita cu program normal nr.2, sat Rimnicelu, com Rîmnicelu, județul Buzău1,404,459.35PNDL II
RIMNICELUReabilitare sistem alimentare cu apă în comuna Rimnicelu, județul Buzău4,490,987.00PNDL I
RIMNICELUSistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, jud. Buzău8,398,057.00PNDL I
ROBEASCAModernizare drumuri de interes local în comuna Robeasca satele Robeasca si Mosesti Județul Buzău4,804,555.00PNDL II
RUSETUPrima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima inființare retea de alimentare cu apă, imprejmuiri si spatii tehnice , in localitatea Rusetu, comuna Rusetu11,952,205.00PNDL I
SĂGEATAExtindere rețea alimentare cu apă potabilă a comunei Săgeata, în localitățile Gavanesti, Movilita și Banita, județul Buzău5,220,765.00PNDL I
SĂGEATARețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație epurare în comuna Săgeata, județul Buzău23,763,812.46PNDL I
SĂHĂTENIConstruire scoala generala cu clasele I-VIII sat Vintileanca, com. Sahateni, jud. Buzau2,394,891.80PNDL II
SĂPOCAReabilitare și modernizare școală Săpoca, Comuna Săpoca, Județul Buzău2,428,357.93PNDL II
SĂRULEŞTIModernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Sarulesti, jud Buzau249,407.75PNDL II
SCUTELNICIReabilitare școală clasele I-VIII, comuna Scutelnici, judeţul Buzău1,527,238.00PNDL I
SCUTELNICIModernizare drumuri locale în comuna Scutelnici, județul Buzău11,313,866.00PNDL II
SCUTELNICIReabilitare modernizare si dotare gradinita Bragareasa, comuna Scutelnici, județul Buzău887,310.93PNDL II
STÂLPUAmenajare si reabilitare scoala Corp C2, comuna Stîlpu, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare994,538.00PNDL II
ŢINTEŞTIModernizare drum comunal nr.33, Maxenu - Odaia Banului - Frasinu, comuna Țintești, Județul Buzău6,567,902.00PNDL II
TISĂUReabilitare dispensar medical Grajdana, comuna Tisău, județul Buzău517,107.03PNDL II
TISĂUReabilitare dispensar medical Pădureni, comuna Tisău, județul Buzău455,134.49PNDL II
TISĂUSistem de alimentare cu apă, sat Valea Salciilor, comuna Tisău, județul Buzău1,533,252.65PNDL II
TOPLICENIConsolidare modernizare si dotare scoala gimnaziala in localitatea Dedulesti, comuna Topliceni, jud Buzau2,553,058.00PNDL II
TOPLICENIConsolidare modernizare extindere si dotare dispensar in localitatea Topliceni, comuna Topliceni, jud Buzau659,907.00PNDL II
ULMENIModernizare drumuri de interes local in comuna Ulmeni, jud buzau9,696,548.00PNDL II
UNGURIUConstruire și dotare dispensar medical satul Unguriu, comuna Unguriu, județul Buzău608,092.00PNDL II
UNGURIUModernizare strazi de inters local in satele Unguriu si Ojasca, comuna Unguriu, jud Buzau5,118,140.00PNDL II
UNGURIUReabilitare și dotare școală gimnazială ”inginer Oprișan Iarca”934,058.00PNDL II
VADU PAŞIIModernizare infrastructura rutiera in comuna Vadu Pasii, jud Buzau4,561,011.00PNDL II
VADU PAŞIIReabilitarea si extindere scoala gimnaziala Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii4,034,267.00PNDL II
VALEA RÂMNICULUIModernizare infrastructura rutiera in comuna Valea Rîmnicului, jud Buzau7,664,586.00PNDL II
VALEA SALCIEIModernizare drumuri de interes local in comuna Valea Salciei, jud Buzau5,749,880.00PNDL II
VERNEŞTIModernizare drumuri locale, comuna Vernesti11,684,236.00PNDL II
VINTILĂ VODĂPod din beton armat peste raul Slanic, comuna Vintila Voda, jud Buzau4,626,299.00PNDL II
VIPEREŞTIModernizare drumuri locale in comuna Viperesti, judeţul Buzau6,130,233.00PNDL II
ZĂRNEȘTIGrădiniță cu program normal sat Fundeni, comuna Zărnești, județul Buzău535,345.00PNDL I
ZIDURIÎnființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, județul Buzău1,603,075.00PNDL II