Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AMARUModernizare drum comunal, DC 165,Scorțeanca - Lacu Sinaia, comuna Amaru, județul Buzău194,304.37PNDL I
BALTA ALBĂAlimentare cu apă satele Amara, Băile, Balta Albă, comuna Balta Albă, județul Buzău5,369,140.49PNDL I
BECENIModernizare DC 191, Gura Dimienii - Floresti, în comuna Beceni județul Buzău4,126,815.64PNDL I
BECENIReabilitare, modernizare şi extindere Şcoală cu clasele I-VIII Valea Părului, comuna Beceni, judeţul Buzău1,211,288.96PNDL I
BECENIReabilitare - modernizare Școală primară Beceni467,830.00PNDL I
BECENIReabilitare - modernizare Școală primară Florești266,635.00PNDL I
BECENIReabilitare - modernizare Școală primară Izvoru Dulce397,175.00PNDL I
BECENIReabilitare - modernizare Școală primară Valea Părului508,736.00PNDL I
BECENIReabilitare, modernizare și extindere Liceul Tehnologic sat Mărgăriți, comuna Beceni, judeţul Buzău2,084,520.00PNDL I
C.A.ROSETTIReabilitare si modernizare DC 19 și DC 20, comuna CA Rosetti, județul Buzău2,929,164.90PNDL I
COSTEŞTISistem de alimentare cu apă satele Pietrosu și Costeşti, comuna Costești, județul Buzău1,428,093.48PNDL I
FLORICAPrima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă (captare subterană, depozitare, tratare) împrejmuiri și spații tehnice, comuna Florica5,981,985.99PNDL I
GĂLBINAŞIConstruire sistem alimentare cu apă în satul Bentu, comuna Gălbinaşi, județul Buzău1,956,470.00PNDL I
JUDEȚUL BUZĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂUModernizare tronsoane drumuri judetene, DJ203G, Sărata Monteoru-Leiculești-Izvoru, km 17+100-31+865 și DJ 100H, Tisău- Haleș, km 24+340-30+500, județul Buzău24,231,234.61PNDL I
LARGUExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Largu, judeţul Buzău1,035,556.33PNDL I
LUCIUSistem de alimentare cu apă sat Caragele com Luciu, jud. Buzau1,298,549.88PNDL I
MĂGURAModernizare drumuri de interes comunal, L=1,5 km în satul Măgura, comuna Măgura, județul Buzău34,960.58PNDL I
MEREIModernizare drumuri de interes local în localitățile Merei- Ogrăzile, comuna Merei, județul Buzău4,408,965.93PNDL I
MÎNZĂLEȘTIConstruire Punți Pietonale în comuna Mînzălești, județul Buzău2,204,613.36PNDL I
MOVILA BANULUIReabilitare Şcoală clasele I-VIII, sat Limpeziş,comuna Movila Banului,jud.Buzău666,860.13PNDL I
MOVILA BANULUIReabilitare Şcoală clasele I-VIII, sat Movila Banului,comuna Movila Banului,jud.Buzău525,300.30PNDL I
MOVILA BANULUIRețea de distribuție apă potabilă și racorduri de branșament la consumatori în comuna Movila Banului, judetul Buzău1,694,348.78PNDL I
MURGEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Murgești, județul Buzău2,807,679.87PNDL I
NĂENIModernizare drum comunal DC 41, in comuna Naeni, judetul Buzau4,073,696.10PNDL I
NEHOIUSediu Primărie și Consiliu Local oraș Nehoiu, județul Buzău643,980.75PNDL I
NEHOIUReabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău5,078,866.12PNDL I
NEHOIUReabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program prelungit oraș Nehoiu, judeţul Buzău750,339.82PNDL I
ODĂILEFinalizare lucrari pentru reabilitare si extindere Școală gimnazială Odăile care include și Grădinița cu program normal Odăile280,415.00PNDL I
PADINAAsfaltare drumuri de interes comunal in comuna Padina, județul Buzău3,992,815.42PNDL I
PĂNĂTĂUReabilitare Școală cu clasele I-VIII, sat Tega, comuna Pănătău, judeţul Buzău300,849.63PNDL I
PĂNĂTĂUModernizare drumuri comunale DC 72 si DC 73, in com. Pănătău, jud. Buzău8,371,076.85PNDL I
PĂNĂTĂUReabilitare, modernizare şi extindere Şcoală primară în sat Zahareşti, comuna Pănătău, judeţul Buzău637,110.33PNDL I
PARDOȘIModernizare drum comunal DC 158, din DJ 220-Costomiru, km 0+000-3+000 , com Pardoși, jud. Buzău3,197,280.90PNDL I
PĂTÂRLAGELEModernizare drumuri sătești - străzi de interes local, în orașul Pătârlagele, județul Buzău3,973,554.83PNDL I
PODGORIAGrădiniță cu Program Normal, sat Cotacu, comuna Podgoria408,155.92PNDL I
PODGORIAGrădiniță cu Program Normal, sat Podgoria, comuna Podgoria646,166.30PNDL I
PODGORIAModernizare drum comunal DC148 și drum sătesc DS 14, comuna Podgoria, județul Buzău10,443,095.24PNDL I
POGOANELEAlimentare cu apă sat Căldărăști, comuna Pogoanele1,911,627.93PNDL I
POȘTA CÎLNĂUConstruire poduri din beton armat în comuna Poșta Cîlnău, județul Buzău1,690,640.01PNDL I
RÂMNICELUReabilitarea retelelor de distributie a apei de pe strada Ulita Mare (DJ 203P) si strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, comuna Rîmnicelu, județul Buzău150,109.58PNDL II
ROBEASCAAlimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Robeasca796,139.02PNDL I
SAHATENIModernizare sistem rutier drumuri de interes local in satele Vintileanca, Gageni, Istrita de Jos si Sahateni, comuna Sahateni, judeţul Buzau4,933,960.17PNDL I
SĂPOCAModernizare sistem rutier DC 233, Săpoca - Soreşti, comuna Săpoca, judeţul Buzau925,449.06PNDL I
SĂRULEȘTIModernizare drumuri comunale DC 103, DC 104, DC 121 - intravilan/extravilan satele Valea Largă, Goicelu, Valea Stânei, comuna Sărulești, județul Buzău4,802,112.00PNDL I
SCORŢOASAReabilitare clădire dispensar uman sat Policiori, com Scortoasa359,910.00PNDL II
SCORŢOASAReabilitare prin asfaltare a 0,7 km din DC 97, km 9+100-9+800, intersecția cu DC 96 – sat Beciu, comuna Scorțoasa, județul Buzău453,796.93PNDL II
SMEENIModernizare infrastructura rutiera in comuna Smeeni, județul Buzău7,159,118.07PNDL I
ȚINTEȘTIModernizare Drum Comunal DC 176, Țintesti-Pogonele, comuna Țintești, județul Buzău719,851.52PNDL I
TISĂUSistem de alimentare cu apă satele Tisău și Strezeni, comuna Tisău, județul Buzău925,946.12PNDL I
UNGURIUSistem centralizat de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Unguriu, județul Buzău2,042,744.27PNDL I
VALEA SALCIEIReabilitare drum comunal DC121, km 0+000-4+135, comuna Valea Salciei, județul Buzău4,863,284.21PNDL I
VINTILĂ VODĂPunți pietonale Vintilă Vodă și Bodinești, comuna Vintilă Vodă, județul Buzău2,599,430.10PNDL I
ZĂRNEŞTIModernizare drum comunal DC109, com. Zărnești, jud. Buzău2,848,212.79PNDL I
ZĂRNEŞTIConstrucție sistem de alimentare apă satele Fundeni și Zărnești, comuna Zărnești, județul Buzău1,380,941.47PNDL I