Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
CODLEAÎnființare creșă de stat în municipiul Codlea5,295,284.00PNDL II
APAŢAAsfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov12,178,047.76PNDL II
AUGUSTINCămin Cultural - extindere prin mansardare şi reabilitare, comuna Augustin, judeţul Braşov534,688.00PNDL I
AUGUSTINÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Augustin, judeţul Braşov9,153,137.00PNDL I
BECLEANAlimentare cu apă, comuna Beclean, judeţul Braşov5,889,061.00PNDL I
BECLEANModernizare și extindere cămin cultural în localitatea Hurez, comuna Beclean, jud. Brașov1,472,520.00PNDL I
BECLEANModernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov1,674,845.00PNDL II
BODRealizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod - județul Brașov4,000,000.00PNDL II
BODRealizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Bod - județul Brașov5,900,000.00PNDL II
BRANCanalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în staţiunea turistică Bran225,000.00PNDL I
BRANCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov22,420,241.00PNDL II
BUDILAAlimentare cu apă, comuna Budila, judeţul Braşov1,280,390.00PNDL I
BUNEŞTIÎnființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov11,502,029.70PNDL II
CAŢAModernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov7,930,907.72PNDL II
CINCUModernizare drumuri de interes local în comuna Cincu4,744,997.42PNDL II
CRISTIANExtindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov9,192,891.00PNDL II
CRISTIANExtindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov3,051,354.00PNDL II
CRIZBAVReabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent7,853,810.00PNDL II
DRĂGUŞExtindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov850,859.10PNDL II
DRĂGUŞSistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov12,405,972.00PNDL II
DUMBRĂVIŢACanalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov19,238,161.00PNDL II
FĂGARAȘAsfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș23,775,909.00PNDL I
FĂGĂRAŞExtindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov5,119,268.00PNDL II
FELDIOARAModernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov10,492,522.00PNDL II
FUNDATAReabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna Fundata, județ Brașov3,704,252.23PNDL II
GHIMBAVExtindere rețele apă în zona Transilană II1,475,722.13PNDL II
GHIMBAVExtindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav898,666.28PNDL II
GHIMBAVExtindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav782,267.78PNDL II
GHIMBAVÎnființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov2,135,622.80PNDL II
HĂLCHIUModernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri4,283,941.00PNDL II
HĂLCHIUModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hălchiu, jud. Brașov383,868.00PNDL II
HĂLCHIUProiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, județul Brașov369,768.70PNDL II
HĂLCHIUReabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou615,825.00PNDL II
HĂLCHIUReabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu2,587,500.00PNDL II
HÂRSENIModernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș4,261,283.00PNDL II
HÂRSENIModernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov13,471,503.86PNDL II
HÂRSENIRealizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov5,575,820.00PNDL II
HÂRSENISistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov498,615.95PNDL II
HOGHIZConstruire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz1,627,507.14PNDL II
HOGHIZModernizare drum comunal Căciulata - Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov2,497,497.75PNDL II
HOLBAVAlimentare cu apă comuna Holbav566,171.00PNDL I
HOLBAVExtindere etaj Școala Gimnazială Holbav565,992.00PNDL II
HOMORODModernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, județul Brașov5,401,801.50PNDL II
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVModernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+4003,305,660.00PNDL II
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVPod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila14,716,520.00PNDL II
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVPod peste râul Olt pe DJ 131P - Șercaia (DN 1) - Hălmeag la km 5+0016,344,848.00PNDL II
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVReabilitare DJ 105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+4002,740,886.00PNDL II
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVReabilitare DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheașa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000-18+25032,773,479.00PNDL II
JUDEȚUL BRAȘOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVModernizare DJ 102G Victoria - Viştişoara, km 0+900-9+90012,941,250.00PNDL I
LISAModernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov4,523,208.00PNDL II
LISAModernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov4,984,604.00PNDL II
LISAReabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, județul Brașov391,170.00PNDL II
MĂIERUŞModernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov4,582,766.42PNDL II
MÂNDRAConstruire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov1,056,615.00PNDL II
MÂNDRAModernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov3,519,798.66PNDL II
MÂNDRARețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov13,560,188.00PNDL II
MOIECIUConstrucţie gradiniţă -Moieciu de Sus748,626.90PNDL I
MOIECIUModernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu)7,930,240.00PNDL II
ORMENIŞConstrucţie Grădiniţă, comuna Ormeniş, judeţul Braşov711,842.00PNDL I
ORMENIŞConstrucţie Grădiniţă - dotare, comuna Ormeniş, judeţul Braşov406,580.00PNDL II
POIANA MĂRULUIÎnființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Braşov13,823,029.33PNDL II
POIANA MĂRULUIReabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov3,334,090.00PNDL II
PREDEALModernizare străzi în orașul Predeal-etapa II27,947,761.00PNDL II
RACOŞCanalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov15,401,509.00PNDL II
RECEACanalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov18,135,430.00PNDL II
RUPEADesfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov402,350.90PNDL II
RUPEAReabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov7,829,017.30PNDL II
RUPEAReabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea781,007.20PNDL II
SĂCELEReabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu8,755,205.00PNDL II
SAMBATA DE SUSModernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov2,020,329.18PNDL II
SAMBATA DE SUSReabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov1,937,351.04PNDL II
ŞOARŞModernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+3006,194,023.00PNDL II
ŞOARŞModernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+1007,658,162.00PNDL II
TĂRLUNGENIReabilitare și modernizare str. Pădurii-Zizin, 0+000-2+500, 2,5 Km972,200.00PNDL I
TĂRLUNGENIConstruire imobil remiză pompieri340,000.00PNDL II
TĂRLUNGENIGrădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni2,304,000.00PNDL II
TELIUReabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov1,237,040.00PNDL II
TICUȘForare puțuri și alimentare apă Ticuș-Etapa I4,927,044.73PNDL I
UCEAReabilitare Rețele Alimentare apă Ucea544,545.43PNDL I
UCEAModernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea5,220,756.34PNDL II
UCEARețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov4,269,573.58PNDL II
UNGRAAlimentare apă și canalizare ape menajere în Dăișoara, Ungra8,300,050.00PNDL I
UNGRAModernizare drumuri de interes local și consolidarea podurilor DC 22 , Ungra - Dăişoara 0+000-10+423 Km9,567,540.00PNDL I
UNGRAModernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov914,294.28PNDL II
VAMA BUZĂULUIConstruire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului2,151,169.00PNDL II
VAMA BUZĂULUIÎnființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov24,695,594.00PNDL II
VAMA BUZĂULUIReabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului2,453,656.06PNDL II
VICTORIAExecuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil110,790.00PNDL II
VICTORIAExecuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil101,844.00PNDL II
VICTORIAExecuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil621,600.00PNDL II
VICTORIAReabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul Victoria, județul Brașov814,513.00PNDL II
VICTORIAReparaţii şi dotări grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov200,000.00PNDL II
VIŞTEACanalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea5,054,135.00PNDL II
VIȘTEAModernizare DC 4 Rucăr-Cincşor, com. Viștea1,229,500.00PNDL I
VOILARețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov4,825,281.00PNDL II
VULCANDrum comunal Vulcan3,777,650.00PNDL II
VULCANExtindere Scoală Gimnazială Vulcan2,544,424.72PNDL II
VULCANReabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan1,650,000.00PNDL II
VULCANRețea canalizare Colonia 1 Mai2,831,109.00PNDL II
ZĂRNEŞTIExtindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov25,044,864.54PNDL II
ZĂRNEŞTIReabilitare și modernizarea corpului ''A'' al Școlii gimnaziale nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică184,124.00PNDL II