Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ABRAMReabilitare, modernizare și alimentare cu apă a localităților Abram, Margine, Satu Barbă, Cohani, Iteu, Iteu Nou, Suiug, Dijir, comuna Abram340,189.08PNDL I
ALEŞDConstrucție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor2,809,348.72PNDL II
ALEŞDExtindere și modernizare rețele de apă și canal în Orașul Aleșd, județul Bihor7,315,646.00PNDL II
ALEŞDReabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman din Orașul Aleșd, județul Bihor835,000.00PNDL II
AUȘEULucrări prioritare de extindere şi reabilitare alimentare cu apa şi canalizare, comuna Auseu - alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare loc. Groși, Aușeu și Cacuciu Vechi, comuna Aușeu - județul Bihor4,210,682.00PNDL I
AVRAM IANCUÎmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Avram Iancu6,078,884.46PNDL I
AVRAM IANCUReabilitare Școală Generală în Localitatea Avram Iancu, Jud. Bihor1,244,124.00PNDL II
AVRAM IANCUReabilitare, modernizare și dotare școală din localitatea Tamașda, corpul de clădire C2, com. Avram Iancu, sat Tamașda, jud. Bihor642,539.00PNDL II
BATĂRÎnființare reţea de canalizare menajeră în comuna Batăr, județul Bihor30,724,405.80PNDL II
BATĂRModernizare Școala gimnazială nr. 4 Arpăşel, comuna Batăr330,783.80PNDL II
BORODConstruire centru medical şi de permanență în comuna Borod, jud. Bihor523,625.82PNDL II
BORODExtindere alimentare cu apă potabilă şi canalizare ape uzate menajere în comuna Borod, jud. Bihor9,783,361.41PNDL II
BORODModernizare şi extindere Grădinița cu program normal nr. 1 Borod, jud. Bihor1,619,807.79PNDL II
BORŞReabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor5,512,940.00PNDL II
BRATCAAlimentare cu apă potabilă a localităţii Lorău, comuna Bratca, județul Buhor1,553,194.25PNDL II
BRATCAAlimentare cu apă potabilă a localităţii Ponoara, comuna Bratca, județul Bihor2,678,092.72PNDL II
BRATCAExtindere reţea de apă în localitatea Damiş, comuna Bratca, județul Bihor3,860,680.11PNDL II
BRATCAReabilitare şi modernizare grădiniță în comuna Bratca, județul Bihor564,804.44PNDL II
BRUSTURIReabilitare modernizare și extindere grădiniță cu program normal nr.1, loc.Brusturi, com.Brusturi, jud.Bihor611,306.00PNDL I
BULZExtindere alimentare cu apă a localităţii Remeţi, comuna Bulz1,455,009.43PNDL II
BULZÎmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Bulz, județul Bihor6,328,118.00PNDL II
BULZModernizare şi extindere la Școala gimnazială nr.1 Bulz şi Grădinița cu program normal nr.1 Bulz, comuna Bulz1,307,758.06PNDL II
BUNTEŞTIAlimentare cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare pentru localităţile Brădet, Stînceşti, Dumbrăvani,comuna Bunteşti - judeţul Bihor11,997,743.75PNDL I
CĂBEŞTIModernizare DC 218 Căbești - Sohodol, Comuna Căbești, Județul Bihor5,660,880.00PNDL II
CĂBEŞTIReabilitare Şcoală gimnazială nr. 1 Căbeşti1,111,516.00PNDL II
CĂPÎLNAAlimentare cu apă a loc. Căpâlna, Rohani, Ginta, comuna Căpâlna4,760,568.14PNDL I
CĂRPINETÎnființare rețea de canalizare menajeră și extindere rețea apă în comuna Cărpinet10,205,581.61PNDL II
CÎMPANILucrări prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cîmpani5,993,298.00PNDL I
COPĂCELReabilitare Şcoală și Grădiniță în loc. Bucuroaia, com. Copăcel1,240,173.00PNDL II
CURĂŢELEÎnființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor4,941,897.00PNDL II
DERNAReabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3, loc. Dernișoara, com Derna, jud. Bihor322,482.86PNDL II
DIOSIGCanalizare și stație de epurare în comuna Diosig, judeţul Bihor6,071,607.47PNDL I
DRĂGĂNEŞTIExtindere canalizare şi apă potabilă în comuna Drăgănești, județul Bihor9,149,836.58PNDL II
DRĂGĂNEŞTIModernizare Școală gimnazială "Viorel Horj" Drăgănești, jud. Bihor283,288.22PNDL II
FINIŞModernizare drum comunal Ioaniș -Pocola și pod peste râul Crișul Negru, comuna Finiș5,465,464.00PNDL I
FINIŞPod peste râul Crişul Negru, comuna Finiş, jud. Bihor1,844,187.00PNDL II
FINIŞŞcoală cu clasele I-IV, sat Şuncuiş1,161,892.00PNDL II
HOLODExtindere rețele de apă în comuna Holod, localităţile Dumbrava şi Valea Mare de Codru2,324,752.00PNDL II
HUSASĂU DE TINCAÎmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Husasău de Tinca4,634,683.00PNDL II
INEUCorp administrativ primăria Ineu504,198.72PNDL II
JUDEŢUL BIHOR PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BIHORReabilitare şi Modernizare DJ 764 Beiuş - Roşia - Aştileu - Aleşd, Sector de la km 31 + 000 la km 64 + 655, L=33,655 km115,655,449.75PNDL II
JUDEŢUL BIHOR PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BIHORReabilitare şi modernizare DJ 767: DN 76 (Sâmbăta) - Dobreşti, sector de la km 0+000 la 9+332, şi DJ 767C: DJ 767(Dobreşti) - Lunca Sprie - DJ764, sector de la km 0+000 la 11+762, Ltotala=21,004 km54,501,501.65PNDL II
LUGAŞU DE JOSConstruire creșă și grădiniță cu program prelungit în satul Lugașu de Sus, comuna Lugașu de Jos1,471,792.00PNDL II
LUGAŞU DE JOSConstruire creșă și grădiniță cu regim P+M în satul Urvind, comuna Lugașu de Jos1,767,745.00PNDL II
LUGAŞU DE JOSReabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1, loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, Jud. Bihor560,675.25PNDL II
LUGAŞU DE JOSReabilitare și Modernizare Grădiniță cu Program Normal nr.2, loc. Lugașu de Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor507,197.00PNDL II
LUGAŞU DE JOSReabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ovidiu Drimba, loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor2,013,841.75PNDL II
LUGAŞU DE JOSReabilitare și Modernizare Școala Primară nr.1, loc. Lugașu de Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor571,140.75PNDL II
LUGAŞU DE JOSReabilitare, Modernizare și Extindere Grădinița cu Program Normal nr.3, loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor1,533,243.01PNDL II
LUGAŞU DE JOSReabilitare, Modernizare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor908,030.69PNDL II
LUNCAReţeaua de canalizare în localitățile Lunca și Hotărel, comuna Lunca, jud. Bihor6,822,765.87PNDL II
MĂGEŞTIModernizare prin asfaltare DC 178 Măgeşti-Gălăşeni, comuna Măgești2,589,705.00PNDL I
MĂGEŞTIModernizare școala cu clasele I-VIII, sat Butani, comuna Măgești, jud. Bihor168,210.86PNDL II
MĂGEŞTIReabilitare dispensar uman Măgești, Comuna Măgești, Judeţul Bihor615,000.00PNDL II
MARGHITAConstruire și amenajare sală de mese Grădinița pentru copii - str. J.Calvin401,648.72PNDL II
MARGHITAExtindere canalizare menajeră și retehnologizare stație de pompare str. Horea2,229,003.28PNDL II
MARGHITAExtindere rețele de apă și canalizare în cartierele Chet și Ghenetea12,480,964.56PNDL II
MARGHITAReabilitare pod peste Barcău, str.I.L. Caragiale3,609,710.28PNDL II
ORADEAExtinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul Oradea52,542,000.00PNDL I
ORAȘ NUCETAmenajare drumuri de acces la pensiunile turistice, satul de vacanță Vartop, județul Bihor1,597,942.00PNDL II
PALEUExtinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Săldăbagiu de Munte, comuna Paleu1,089,143.00PNDL I
POMEZEUModernizare drum comunal în satul Câmpani de Pomezeu, comuna Pomezeu, județul Bihor1,720,740.00PNDL II
POMEZEUModernizare iluminat public exterior în comuna Pomezeu, judeţul Bihor838,354.40PNDL II
POMEZEUPod peste râul Vida în localitatea Sitani comuna Pomezeu, județul Bihor174,941.16PNDL II
POPEŞTIStatie de epurare si canalizare in com. Popeşti satele-Popeşti, Budoi, Voivozi, Cuzap, Varviz si Bistra. Etapa I Popeşti, Voivozi si Bistra2,260,697.11PNDL I
REMETEAÎmbunătăţire infrastructură apă şi apă uzată în satul Meziad2,529,503.00PNDL II
ROŞIAExtindere şi reabilitare școală corp A, în localitatea Roşia, comuna Roşia1,248,450.00PNDL II
ROŞIORIReabilitare străzi în comuna Roșiori, județul Bihor6,135,939.00PNDL II
ROȘIORICanalizare și stație de epurare în comuna Roșiori3,347,141.48PNDL I
SĂCUENIModernizare drum comunal DC 7 km 10+440 - km 13+036, oraș Săcueni2,113,390.00PNDL II
SĂLARDConstruire centru medical în localitatea Sălard, comuna Sălard, jud. Bihor1,077,144.07PNDL II
SALONTAExtinderea rețelei de canalizare în Mun. Salonta - pe un număr de 15 străzi6,199,373.00PNDL II
SALONTAReabilitare termică la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, str. Sarcadului nr.1747,696.00PNDL II
SALONTAReabilitarea rețelei de apă potabilă pe str.Tincii din Municipiul Salonta1,273,771.00PNDL II
SÎNMARTINExtinderea proiectului modernizare străzi în cartierul nou - Sînmartin5,949,694.63PNDL II
SÎNMARTINModernizare infrastructura rutieră de interes local în comuna Sînmartin, localitatea Cihei, județul Bihor3,742,078.30PNDL II
ŞINTEUReabilitare și Modernizare Dispensar, loc. Șinteu, com. Șinteu, jud. Bihor603,234.56PNDL II
SÎRBIConstruire sistem de alimentare cu apă a localităților Fegernic, Burzuc, extindere și reabilitare alimentare cu apă în localitatea Sârbi, comuna Sârbi848,200.00PNDL I
SÎRBIConstruire grădiniță cu program prelungit în loc. Sîrbi, com. Sîrbi522,502.17PNDL II
SÎRBIModernizare şi reabilitare termică la Școala gimnazială nr. 1 din loc. Sîrbi, com. Sîrbi418,753.31PNDL II
SPINUŞReabilitare şi Modernizare Grădinița cu Program Normal, loc. Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor530,880.42PNDL II
SPINUŞReabilitare și Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, loc Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor777,489.75PNDL II
SPINUŞReabilitare și modernizare școală primară nr.1 și grădinița cu program normal, loc. Săliște, com. Spinuș, jud. Bihor573,171.83PNDL II
ŞTEIConstruire pod peste Crișul Băița de pe Aleea Miron Pompiliu Ștei1,074,954.15PNDL II
ŞTEIExtindere rețele de apă și canalizare orașul Ștei6,736,404.00PNDL II
ŞTEIModernizarea unui drum existent spre stația de tratare a apei și fostul aeroport, pășune și zona de agrement1,229,400.10PNDL II
ŞTEIReabilitare și modernizare grădiniță Ștei1,080,738.00PNDL II
ŞTEIReabilitarea Colegiului Național "Avram Iancu" Ştei1,411,406.02PNDL II
ŞUNCUIUŞReabilitare pod Bălnaca, com Șuncuiuș525,464.73PNDL II
ŢEŢCHEACentru medical şi de permanență în comuna Țețchea1,189,860.95PNDL II
ŢEŢCHEAReabilitare DC 179A (Hotar - DC 180) sector km 5+720 - 6+264, L=0,544 km şi modernizare DC 179A 6+264 - 7+030 şi DC 180 (Subpiatră - Fâşca) km 4+860 - 5+740, L=1,646, lung. totală=2,19 km3,089,968.73PNDL II
ȚEȚCHEAReabilitare drum comunal DC 179A Hotar-Fasca, sector km 0+028 - km 1+600 L=1,572 km1,849,833.85PNDL II
TILEAGDModernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în comuna Tileagd, județul Bihor8,060,494.62PNDL II
TINCAReabilitare și extindere Şcoala cu clasele I-VIII Comuna Tinca, sat Gurbediu1,258,265.16PNDL II
TOBOLIUExtindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Toboliu, județul Bihor10,862,866.00PNDL II
TOBOLIUReabilitare străzi în comuna Toboliu, județul Bihor5,649,533.00PNDL II
UILEACU DE BEIUŞÎnființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Forău şi extindere sistem de alimentare cu apă în localităţile Forău, Prisaca, Vălanii de Beiuş şi Uileacu de Beiuş, județul Bihor11,068,747.00PNDL II
UILEACU DE BEIUŞReabilitare Grădiniță cu program normal nr.2 şi Şcoala primară nr.1 localitatea Forău, comuna Uileacu de Beiuş, județul Bihor339,091.00PNDL II
UILEACU DE BEIUŞRealizare centru de permanență în dispensar existent798,128.00PNDL II
VALEA LUI MIHAIÎmbunătăţire infrastructură apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, oraș Valea lui Mihai11,686,384.71PNDL I
VAŞCĂUModernizare DC 244 Câmp - Câmp Moţi3,749,840.20PNDL II
VAŞCĂUReabilitare grădiniță cu program normal, Oraş Vașcău, Județul Bihor520,701.00PNDL II