În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Modificarea este aplicabilă doar persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă și care desfășoară activități în sectorul construcțiilor, care cuprind:

 1. Activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
 2. Domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:
 • 2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
 • 2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 • 2363 – Fabricarea betonului;
 • 2364 – Fabricarea mortarului;
 • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 • 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
 • 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
 • 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 • 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
 • 0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
 • 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

Ulterior, în calculul salarial, ordonanța de urgență modifică și tratamentul fiscal aplicabil salariaților ce îndeplinesc următoarele condiții:

 1. Angajatorii să desfășoare activități în baza codurilor CAEN enumerate mai sus;
 2. Cifra de afaceri a angajatorilor realizată din activitățile menționate mai sus se cuprinde în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
 3. Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
 4. Scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, privind completarea declarației lunare, iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

Astfel, în primul rând angajatorii din domeniul construcțiilor vor trebui să verifice condițiile de mai sus, codurile CAEN și valoarea cifrei de afaceri pentru a determina dacă li se aplică următoarele modificări fiscale:

 • Similar salariaților din domeniul informatic, aceștia vor fi scutiți de la plata impozitului pe venit în cotă de 10%, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv;
 • Tot pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuției de asigurări sociale (pensii) va fi diminuată cu 3,75%, devenind astfel 21,25%.
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate (10%) nu va fi datorată de persoanele fizice ce îndeplinesc condițiile de mai sus în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv.
 • Cu referire la contribuțiile angajatorului, contribuția asiguratorie de muncă se va diminua de la 2,25% aplicat la baza de calcul la 0,3375% din baza de calcul conform prevederilor Codului Fiscal.

Astfel, pentru un salariu brut de 3.000 lei, salariul net cuvenit angajatului care îndeplinește condițiile de mai sus va fi 2.362 lei, cu aproximativ 87% mai mult decât salariul minim net calculat pentru valoarea de 2.080 lei brut, iar costul total al angajatorului va fi de 3.010 lei.

Vechimea în muncă și stagiile de cotizare la sistemul de asigurări pentru șomaj, pentru accidente de muncă și boli profesionale, pentru concedii medicale nu vor fi afectate de aceste modificări. Perioadele în care salariații din domeniul construcțiilor vor fi scutiți de la anumite contribuții sociale vor reprezenta perioade de cotizare și aceștia vor putea beneficia de sistemul public de sănătate, pensii și șomaj.