Introducerea finanțării programului Inovaţie în sănătate, prin punerea la dispoziţia pacienţilor a celor mai noi metode terapeutice, biotehnologii cu eficienţă ridicată şi tratamente din ce în ce mai specializate în vindecarea anumitor maladii, cu un impact semnificativ în rândul populaţiei, dar și asigurarea tratamentelor pacienților cu boli rare, în vederea creşterii speranţei de viaţă şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora.

În complementaritate cu screeningul infecțiilor cronice cu virusuri hepatice virale B/C/D a continuat și s-a extins tratamentul cu moleculele inovative având indicaţii în terapia fără interferon pentru pacienții cu Hepatita C sau Ciroza hepatică compensată și decompensată sau cu grade scăzute de fibroză f1-f4.

Au fost create premisele includerii în tratament a 13.000 de pacienți ce vor fi tratați cu o rată de eradicare de 95-98%.

Negocierea a trei noi contracte Cost-Volum-Rezultat pentru moleculele antivirale

  • Aprobarea Ordinului nr. 407/30.03.2018 de modificare a OMS 368/2017 și OMS nr. 1473/22.11.2018.
  • Adoptarea OUG nr. 32/2018 pentru modificarea OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
  • Asigurarea accesului bolnavilor cu boli rare la medicamentele disponibile pe piață – au fost alocate 272.440 mii lei pentru Programul naţional de tratament pentru bolile rare, din care 49.365,35 mii lei pentru amiotrofia musculară spinală.