Elaborarea Catalogului Național al Dispozitivelor Medicale și al Materialelor Sanitare (nu există acum), inclusiv cele de ultimă generație, pe specialități/afecțiuni și prețuri maximale și publicarea pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, după modelul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană.

Ministerul Sănătății a elaborat Catalogul Național ce cuprinde toate dispozitivele medicale și materialele sanitare, grupate pe specialități/afecțiuni și prețurile maximale ale acestora. Baza de date este publicată pe site-ul ANMDM.