Utilizarea fondurile disponibile din axele de asistență tehnică pentru operațiuni de evaluare și selecție, respectiv procesare a plăților.

  • Beneficii: Accelerarea semnării contractelor de finanțare și realizarea plăților aferente în vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor europene
  • Creșterea ratei de contractare la 52% în prezent de la 5% la începutul anului 2017.
  • Toate programele operaţionale au disponibilă expertiza externă necesară evaluării proiectelor depuse.