Analiză pentru identificarea nevoilor suplimentare de finanțare pentru investițiile din sectoarele prioritare, precum și transferul resurselor financiare aferente acestora.

Modificarea Acordului de Parteneriat în conformitate cu realocările de fonduri, precum și a Programelor operaționale în cauză.