Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), împreună cu Ministerul Cercetării şi Inovării, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare, relansează în consultare publică ghidul solicitantului aferent acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități.

Alocarea financiară este de 55 de milioane de Euro și este destinată solicitanților din toate regiunile țării, cu excepția celor din regiunea București-Ilfov.

Vor fi finanțate proiecte de cercetare în domenii de specializare inteligentă precum: bioeconomie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-nano-tehnologii şi materiale avansate, dar și sănătate.

Vor putea beneficia de finanțare institutele de cercetare și instituțiile de învăţământ superior de stat.