Obiectivele programului:

  • Flexibilizarea sistemului de susținere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, prin definirea unor instrumente eficiente, cu impact economic major, definirea clară a obiectivelor şi indicatorilor programelor administrate.
  • Instituirea unor norme mai clare şi simplificarea accesului la instrumentele aflate în administrarea ministerului de resort.
  • Asigurarea complementarităţii cu finanţările europene.
  • Eliminarea paralelismelor în competenţele de susţinere a exportului.