Începând cu data de 1 februarie 2017 se aplică scutirea de impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru tranzacțiile care nu depășesc suma de 450.000 lei.