Suită de programe – în total 13 la număr – care încurajează și sprijină repatrierea, inclusiv prin suport în vederea începerii unei noi afaceri în țară. Câteva exemple:

  1. Denumire proiect: „Antreprenor ACASĂ”

Beneficiar (Administrator schema Start-Up): Asociația Inceptus România

Țări de selecție a Grupului Țintă:  Marea Britanie; Irlanda; Belgia, Spania, Portugalia, Italia, etc.  (În cadrul proiectului Antreprenor ACASĂ nu s-au definit punctual țările din care pot fi beneficiarii finanțărilor, aceștia pot face parte din orice comunitate a Diasporei).

Numărul membrilor Grupului Țintă, atât pentru formare, cât și pentru finanțarea planurilor de afaceri:

  1. Denumire proiect: „ACASĂ – Antreprenoriat Creativ Adaptat Societății Actuale”

Beneficiar (Administrator schema Start-Up): Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună

Țări de selecție a Grupului Țintă: orice țară din lume, însă proiectul are activități de recrutare concentrate pe Belgia, țara partenerului transnațional;

Numărul membrilor Grupului Țintă, atât pentru formare, cât și pentru finanțarea planurilor de afaceri: 335 persoane certificate și 40 de afaceri;

Suma acordată spre finanțare (câștigătorilor planului de afaceri): 40.000 euro/afacere;

  1. Denumire proiect: „INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA!”

Beneficiar (Administrator schema Start-Up): „Asociația Europeană pentru O viață mai Bună”

Țări de selecție a Grupului Țintă: orice țară din lume, însă proiectul are activități de recrutare concentrate pe Italia, Spania și Grecia;

Numărul membrilor Grupului Țintă, atât pentru formare, cât și pentru finanțarea planurilor de afaceri: 336 persoane certificate și 41 de afaceri;

Suma acordată spre finanțare (câștigătorilor planului de afaceri): 37.500 euro/afacere;

  1. Denumire proiect: „Acasă e cel mai bine – startup antreprenorial pentru Diaspora”

Beneficiar (Administrator schema Start-Up): INTERLOG COM SRL Brad

Țări de selecție a Grupului Țintă: neprecizat, în schimb vom lucra cu persoane care în România au domiciliul sau reședința în județele Hunedoara, Alba, Caraș Severin, Arad, Prahova, Brăila, Buzău, Vrancea.

Numărul membrilor Grupului Țintă, atât pentru formare, cât și pentru finanțarea planurilor de afaceri: 300 persoane, 36 planuri afaceri + 4 rezerve

Suma acordată spre finanțare (câștigătorilor planului de afaceri): 34.500 euro

  1. Denumire proiect: „A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranță, Ambiție”

Beneficiar (Administrator schema Start-Up): SC UNIC SPORTS SRL

Țări de selecție a Grupului Țintă: Cetățenii români din orice țară

Numărul membrilor Grupului Țintă, atât pentru formare, cât și pentru finanțarea planurilor de afaceri: Prin acest proiect ne propunem să susținem și să creăm premisele dezvoltării
sustenabile și durabile ale antreprenoriatului în regiunile CENTRU, NORD-EST, NORD-VEST, SUD-EST prin formarea a 630 de persoane (competențe antreprenoriale) și sprijinirea infiintarii a 76 de afaceri și 152 de locuri de munca. Grupul țintă va fi format din șomeri și inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independenta.

Suma acordată spre finanțare (câștigătorilor planului de afaceri): Cele 76 planuri de afaceri selectate se vor finanța cu subvenție în valoare de până la 178120 lei, în 2 transe.

  1. Denumire proiect: „DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE”

Beneficiar (Administrator schema Start-Up): Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație

 Obiectivul proiectului îl constituie susținerea înființării, demarării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 40 de afaceri cu profil non-agricol, în zonele urbane din Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Vest Oltenia prin care se va asigura crearea unui număr minim de 80 noi locuri de muncă sustenabile.

Grupul țintă al proiectului este format dintr-un număr de 200 de persoane care au reședința sau domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României și care fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă.

Regiunile vizate în mod direct pentru selecția grupului țintă vor fi: Italia, Luxemburg și Marea Britanie. Indirect, sunt vizate și alte comunități de români din alte țări învecinate cu România unde există interes de a reveni în țară pentru a dezvolta activități antreprenoriale. Astfel, avem în vedere următoarele țări: Republica Moldova, Ucraina și Serbia.

  1. Denumire proiect: „Afacerea ta Acasă – Start-Up de succes în România”

Beneficiar (Administrator schema Start-Up):  Federatia Agricultorilor Fermierul

Țări de selectie a Grupului Țintă: Viitorii participanți la serviciile proiectului vor fi recrutați din România și Diaspora (Spania, Italia, s.a) și au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;

Numărul membrilor Grupului Țintă, atât pentru formare, cât și pentru finanțarea planurilor de afaceri:

Minimum 750 de persoane informate cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;

300 de persoane formate în cadrul proiectului care au obținut certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială;

– 36 de planuri de afaceri selectate în urma concursului de idei de afaceri; 36 de antreprenori beneficiari ai sprijinului și îndrumării constante oferite de mentorii antreprenoriali.

Suma acordată spre finanțare (câștigătorilor planului de afaceri): Se vor acorda 36 subvenții pentru 36 intreprinderi nou înființate, valoarea maximă a subvenției acordate pentru fiecare întreprindere este de maximum 148.000 lei (echivalentul a 33.333 euro).