Au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern două programe de interes naţional, având ca scop crearea de infrastructură socială pentru dezinstituţionalizare şi prevenire a instituţionalizării:

  • Programul de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi.
    • 61 locuinţe protejate, 38 centre de zi, 8 centre respiro
  • Programul de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi.
    • 80 locuinţe protejate, 50 centre de zi