Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALBEŞTII DE ARGEŞExtindere sistem alimentare cu apă sat Dobrotu comuna Albeștii de Argeș și reabilitare sistem alimentare cu apă (stație pompare Ungureni Izlaz) sat Albești Ungureni comuna Albeștii de Argeș511,362.41PNDL II
ALBEȘTII DE ARGEȘExtinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satele Albeștii Pământeni, Albeștii Ungureni și Dobrotu, comuna Albeștii de Argeș540,338.74PNDL I
ALBEŞTII DE MUSCELExtindere rețea apă în sat Albești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș580,670.00PNDL II
ALBEŞTII DE MUSCELExtindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș77,808.00PNDL II
ALBEȘTII DE MUSCELAlimentare cu apă în satul Cândesti comuna Albeștii de Muscel447,766.00PNDL I
ALBOTAAsfaltare drumuri locale: Necșulești, Invănești, Lunca, Gârla, Brăinești, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia Bisericii, Ulm, Gioroc, Prelungire Gioroc6,187,526.00PNDL II
ALBOTARenovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, Albota2,659,886.22PNDL II
ANINOASAAlimentare cu apă potabilă Slănic: Instalații de captare, tratare și distribuție apă potabilă în sat Slănic, comuna Aninoasa, județul Argeș5,858,497.04PNDL I
ANINOASAPod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broșteni, ce asigură legătura la școala gimnazială Broșteni, în comuna Aninoasa, județul Argeș3,997,822.00PNDL II
AREFUModernizare drumuri de interes local în comuna Arefu8,777,123.00PNDL I
AREFUSistem alimentare cu apă potabilă în zona turistică Molivișu comuna Arefu județul Argeș7,655,240.00PNDL II
BĂBANAModernizare DC 165 Samara-Băjenești, DC 177 A Manolești, comuna Băbana2,562,078.00PNDL I
BĂBANAModernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa3,681,459.00PNDL II
BĂLILEŞTIConstruire grădiniță cu program prelungit 50 copii, în satul Bălilești, comuna Bălilești, jud. Argeș1,684,046.00PNDL II
BĂLILEŞTIExtindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș27,316,774.87PNDL II
BÂRLAAsfaltare DC 137 Malu-Selareasca-Bîrla, km 0+000-6+300, comuna Bîrla6,447,278.00PNDL I
BÂRLAExtindere rețea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale și Bârla și înființare rețea alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mîndra și Malu, comuna Bârla, județul Argeș10,955,034.28PNDL II
BELEȚI-NEGREȘTIReabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Beleți, comuna Beleți-Negrești1,777,024.00PNDL I
BEREVOEŞTIAsfaltare drum comunal strada Drăgana satul Ungureni, comuna Berevoești, județul Argeș578,712.00PNDL II
BOGAȚIÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Bogați9,133,570.46PNDL I
BOGAȚIPod din beton armat pe DC Glamboc peste pârâul Glamboc în satul Suseni, cătun Glamboc, comuna Bogați , județul Argeș787,569.00PNDL I
BOTENIExtindere rețea de canalizare în comuna Boteni5,266,969.00PNDL I
BOŢEŞTIAsfaltare drum sătesc din DJ 702, L=2km şi drum sătesc din DJ 702, L=1 km, comuna Boţeşti, judeţul Argeş2,199,403.00PNDL II
BUDEASAReabilitare, dotare Școală Gimnazială, Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș591,800.00PNDL II
BUGHEA DE JOSReabilitare drum comunal DC Poenandre comuna Bughea de Jos1,089,266.54PNDL II
BUGHEA DE SUSCanalizarea și epurarea apelor menajere în comuna Bughea de Sus, județul Argeș27,219,704.98PNDL I
BUZOEŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești, județul Argeș4,873,286.00PNDL II
CĂLINEŞTIÎmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Drum Comunal Călinești Vale, L=1,8 km în comuna Călinești, județul Argeș1,507,902.00PNDL II
CÂMPULUNGExtindere rețea canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului2,475,791.80PNDL I
CÂMPULUNGModernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș3,945,806.00PNDL II
CEPARISistem alimentare cu apă sat Ceparii Pământeni cătunele Plaiul Oii-Valea Ceparilor, comuna Cepari, județul Argeș538,734.00PNDL I
CEPARIConstruire pod din beton armat peste Valea Urluiești, cătun Neagoș, sat Cepari Ungureni, comuna Cepari, județul Argeș277,151.00PNDL II
CEPARISistem de alimentare cu apă satele Cepari Ungureni și Urluiești, comuna Cepari, județul Argeș6,273,805.00PNDL II
CETĂŢENIExtindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş5,314,244.00PNDL II
CICĂNEŞTIExtindere alimentare cu apă în comuna Cicănești județul Argeș513,574.00PNDL II
CICĂNEŞTIReabilitare și dotare școală Nicolești sat Mioarele comuna Cicănești256,291.00PNDL II
CICĂNEȘTIModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Cicănești11,497,443.34PNDL I
CIOFRÂNGENIGrădinița și amenajări exterioare (împrejmuire etc.) comuna Ciofrângeni1,145,711.00PNDL II
CIOFRÂNGENIModernizare reţea de apă, extindere reţea de canalizare şi racordarea gospodăriilor la canalizarea menajeră, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş9,695,429.89PNDL II
CIOMĂGEȘTIRealizare pod peste pârâul Cungrea comuna Ciomăgești, județul Argeș1,382,155.00PNDL I
COCUCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu, comuna Cocu, județul Argeș7,290,257.00PNDL II
CORBIModernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Corbi județul Argeș5,302,455.36PNDL I
COTMEANASistem centralizat de alimentare cu apă satul Cotmeana, comuna Cotmeana4,160,185.00PNDL I
COTMEANAAlimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești comuna Cotmeana7,405,719.00PNDL II
CUCAConstruire dispensar uman în comuna Cuca, județul Argeș2,022,624.00PNDL II
DÂMBOVICIOARAModernizare drumuri locale în comuna Dâmbovicioara, judeţul Argeş4,602,170.00PNDL II
DAVIDEŞTIExtindere rețea canalizare menajeră drum Olteanca, în comuna Davidești, județul Argeș465,815.00PNDL II
DAVIDEŞTIRefacere structură rutieră pe DC 85 în urma execuției lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Davidești, județul Argeș345,396.00PNDL II
DOMNEŞTISistem de canalizare menajeră în comuna Domnești, județul Argeș7,050,428.85PNDL I
DRĂGANUCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Drăganu-Olteni și Dumbrăvești, comuna Drăganu5,084,935.80PNDL I
DRĂGANUReabilitare școala George Marinescu, în comuna Drăganu, județul Argeș1,210,659.00PNDL II
GODENIExtindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Godeni, comuna Godeni2,688,402.84PNDL I
GODENIReabilitare drum comunal Olteanu comuna Godeni, județul Argeș2,424,411.00PNDL II
HÂRSEŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Hârsești, județul Argeș4,657,839.00PNDL II
HÂRTIEŞTIConsolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B din satul Hârtiești, com. Hârtiești, jud. Argeș1,735,340.00PNDL II
IZVORURețea de canalizare și stație de epurare în comuna Izvoru6,204,929.70PNDL I
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘModernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+6964,563,432.94PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘModernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca14,361,534.38PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘPod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L=24m, în comuna Băbana2,814,988.61PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘPod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti4,179,600.00PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘPod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti2,309,920.00PNDL II
JUDEȚUL ARGEȘ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘModernizare pe DJ 725 Stoenești-Dragoslavele km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoenești și Dragoslavele7,995,252.16PNDL I
LEORDENIExtindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satele Schitu Scoicești, Glâmbocata Deal și Glâmbocata, comuna Leordeni, județul Argeș4,582,642.29PNDL II
LEREŞTIExtindere rețea de canalizare menajeră: strada Valea Foii, strada Roman, strada Răceni și ulița Redea, comuna Lerești, județul Argeș1,895,366.22PNDL II
LUNCA CORBULUIGrădiniță cu program normal, sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului, județul Argeș939,187.00PNDL II
MĂLURENIReabilitare DC 215 sat Bunești comuna Mălureni județul Argeș2,019,882.20PNDL I
MĂRĂCINENIÎnființare dispensar uman în comuna Mărăcineni, Argeș, sat Argeșelu, DJ 7401,023,858.39PNDL II
MĂRĂCINENIReabilitare și modernizare prin asfaltare strada 10, strada Trandafirilor și strada Vile, comuna Mărăcineni, județul Argeș - Etapa I: strada Trandafirilor și strada Vile914,975.02PNDL II
MERIŞANIRealizare sistem de alimentare cu apă a satului Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș2,935,000.00PNDL II
MERIŞANIRealizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș5,349,155.67PNDL II
MERIȘANIRealizare sistem de alimentare cu apă în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș1,141,466.14PNDL I
MICEŞTIConstruire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș1,256,903.00PNDL II
MICEŞTIÎnființare dispensar uman în comuna Micești județul Argeș2,658,703.35PNDL II
MICEŞTIPod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale, comuna Micești, județul Argeș797,129.00PNDL II
MIHĂEŞTICanalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș9,256,928.00PNDL II
MIHĂEȘTIAlimentare cu apă și canalizare, sat Mihăești, comuna Mihăești4,777,816.01PNDL I
MIOVENIConstruire Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș93,678,096.00PNDL II
MIOVENIReabilitarea termică a clădirilor: Școală - clădire principală P+2, Atelier școlar-P, Sală de sport-P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni3,496,095.07PNDL II
MIROŞIExtindere rețea de apă în satele Miroși și Surdulești din comuna Miroși, județul Argeș5,460,425.00PNDL II
MORĂREŞTIExtindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Luminile, comuna Morărești, județul Argeș1,090,097.00PNDL II
MOŞOAIADemolare și construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleormănel, în comuna Moșoaia, județul Argeș2,380,901.27PNDL II
MOZĂCENICanalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozăceni, judeţul Argeş3,604,727.31PNDL I
MOZĂCENIExtindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Mozăceni, județul Argeș511,534.00PNDL II
NEGRAŞIConstruire dispensar uman în satul Negrași, comuna Negrași610,655.28PNDL II
NUCŞOARAAlimentare cu apă sat Slatina comuna Nucșoara3,762,792.00PNDL II
NUCȘOARAModernizare DC 268 Sboghitești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara6,581,437.88PNDL I
PIETROŞANIÎnființarea rețelei publice de apă uzată comuna Pietroșani, județul Argeș24,051,684.87PNDL II
PITEȘTIConsolidare și reabilitare clădire tronson I-Colegiul Național Zinca Golescu, municipiul Pitești4,626,935.00PNDL II
PITEȘTIReabilitare termică - Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”1,048,154.00PNDL II
POIANA LACULUIModernizare ulițe și drumuri comunale în lungime totală de 9,492 km în comuna Poiana Lacului, județul Argeș8,559,584.00PNDL I
POIENARII DE MUSCELCaptare izvor Valea Iederii în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș492,898.00PNDL II
POIENARII DE MUSCELRest de executat - Amenajare clădire cabinete medicale în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș975,582.00PNDL II
POPEŞTIModernizare drum de interes local și ulițe, în comuna Popești, județul Argeș7,464,976.00PNDL II
PRIBOIENIÎmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni, județul Argeș3,030,076.39PNDL II
RÂCASistem centralizat de canalizare comuna Râca județul Argeș12,683,916.50PNDL I
RÂCAModernizare drumuri de interes local în comuna Râca, județul Argeș4,861,099.00PNDL II
RĂTEŞTIAlimentare cu apă în satul Mavrodolu, comuna Rătești, județul Argeș1,468,101.00PNDL II
RECEAModernizare drumuri comunale, L=4,587 km în comuna Recea, județul Argeș4,372,175.91PNDL II
ROCIUConstruire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu, județul Argeș2,315,032.00PNDL II
ROCIUPod pe DC 104 peste pârâul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu, județul Argeș616,274.00PNDL II
RUCĂRRețea nouă de canalizare și stație de epurare, comuna Rucăr22,784,112.00PNDL I
SĂLĂTRUCUExtindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Sălătrucu, comuna Sălătrucu-tronson II4,702,845.09PNDL I
SĂLĂTRUCUExtindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă, sat Văleni, comuna Sălătrucu4,400,919.00PNDL I
SĂLĂTRUCUModernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu județul Argeș4,119,394.00PNDL II
SLOBOZIACanalizare în sistem centralizat și stație de epurare în comuna Slobozia, județul Argeș-Faza I1,227,833.00PNDL II
STÂLPENIExtindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu Preoteasa, comuna Stâlpeni, județul Argeș1,317,623.00PNDL II
STÂLPENIExtindere rețea publică de apă uzată sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș2,870,138.00PNDL II
STÂLPENIPrima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești comuna Stâlpeni, județul Argeș - branșamente pentru 350 de case1,062,795.00PNDL II
STÂLPENIReabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona centrală „Blocuri vechi” în comuna Stâlpeni, județul Argeș1,800,608.00PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREConstruire dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș1,314,351.00PNDL II
ȘUICIExtindere sistem de canalizare satele Șuici și Rudeni, comuna Șuici6,761,932.00PNDL I
SUSENIReabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Găleșești, Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în comuna Suseni, județul Argeș3,087,216.80PNDL II
SUSENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Marin Braniște” din satul Suseni, comuna Suseni, județul Argeș1,076,194.35PNDL II
TEIUModernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+3913,933,352.00PNDL II
TIGVENIReabilitare și extindere alimentare cu apă, sate Blaj, Bălteni și Bîrsești în comuna Tigveni3,973,871.90PNDL I
TIGVENIExtindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Badislava comuna Tigveni județul Argeș3,645,282.00PNDL II
ŢIŢEŞTIModernizare drum de interes local Monument, L=749,45 m în comuna Țițești, județul Argeș493,799.00PNDL II
UDAAlimentare cu apă a satelor Săliștea, Dealul Bisericii și Chirițești, comuna Uda, județul Argeș186,681.82PNDL II
UDASistem de alimentare cu apă a satelor Cotu, Greabăn și Miercani, comuna Uda, judeţul Argeş2,895,918.00PNDL II
UNGHENIAlimentare cu apă Satu Nou, comuna Ungheni2,122,624.00PNDL I
UNGHENIExtindere alimentare cu apă satele Humele și Găujani, comuna Ungheni537,358.27PNDL I
UNGHENIExtindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Satu Nou comuna Ungheni555,507.00PNDL II
VALEA DANULUICanalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Valea Danului1,965,000.00PNDL I
VALEA DANULUIExtindere alimentare cu apă comuna Valea Danului județul Argeș2,407,251.00PNDL II
VALEA DANULUIExtindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul Argeș2,675,610.00PNDL II
VEDEAReabilitarea şi modernizarea Liceului tehnologic Vedea-corp C1, comuna Vedea, judeţul Argeş3,001,792.00PNDL II
VLĂDEŞTISistem centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina, comuna Vlădesti, judeţul Argeş4,619,145.00PNDL II
VULTUREŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș3,921,413.00PNDL II
VULTUREȘTISistem de canalizare si tratare a apelor uzate, comuna Vulturești7,823,270.00PNDL I