Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂICULEŞTIPrima înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele Măniceşti, Stejari, Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş20,458,405.00PNDL II
BASCOVÎnființare creșă în comuna Bascov, jud. Argeș2,038,180.47PNDL II
BEREVOEŞTIÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Berevoești, județul Argeș7,139,053.00PNDL II
BOGAŢIExtindere sistem de canalizare comuna Bogați, județul Argeș3,987,247.00PNDL II
BOTENIPodeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni, județul Argeș71,580.00PNDL II
BOTENIRefacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni, județul Argeș497,280.00PNDL II
BRADUÎnființare creșă în comuna Bradu, județul Argeș2,181,936.57PNDL II
BRĂDULEŢÎnființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț, județul Argeș11,820,377.00PNDL II
CĂLDĂRARUConstrucţie gradiniță cu program normal în satul Căldăraru, comuna Căldăraru, judeţul Argeş961,272.53PNDL II
CÂMPULUNGReabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800 ) din Municipiul Câmpulung, județul Argeș4,312,010.00PNDL II
CÂMPULUNGReabilitare pod Șoseaua Națională723,715.70PNDL II
CÂMPULUNGReabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung județul Argeș12,543,508.00PNDL II
CĂTEASCAAmenajare gospodărie de apă, satul Siliștea1,410,003.37PNDL II
CEPARIConstruire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cărpeniș, comuna Cepari, județul Argeș277,984.00PNDL II
CEPARIConstruire pod din beton armat peste Valea Cărpeniș, cătun Rotundu, sat Cărpeniș, comuna Cepari, județul Argeș484,925.00PNDL II
CIOMĂGEŞTIConsolidare, extindere, modernizare și reabilitare dispensar, sat Cungrea, com. Ciomăgești, jud. Argeș719,626.92PNDL II
CIOMĂGEŞTIConsolidare, extindere, modernizare și reabilitare școală, com. Ciomăgești, jud. Argeș2,528,339.07PNDL II
CIOMĂGEŞTISistem alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești, comuna Ciomăgești, județul Argeș2,300,323.00PNDL II
CORBENIExtindere rețea de canalizare menajeră și modernizare drumuri de interes local în satele Poienari și Bucșenești, comuna Corbeni, județul Argeș4,655,424.60PNDL II
COŞEŞTIReabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coșești, județul Argeș8,319,724.00PNDL II
CURTEA DE ARGEȘStație de tratare cu treaptă mecanică, biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă, Curtea de Argeș23,261,869.00PNDL I
CURTEA DE ARGEȘGrădiniță cu program prelungit, Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș3,037,449.00PNDL II
CURTEA DE ARGEȘÎnființare creșă în municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș2,283,767.52PNDL II
DAVIDEŞTIExtindere rețea canalizare menajeră DC 85 Etapa II, în comuna Davidești, județul Argeș713,210.00PNDL II
DÎRMĂNEȘTICanalizare menajeră și staţie de epurare în Satele Dârmăneşti și Valea Rizii, comuna Dîrmănești2,736,242.51PNDL I
DOBREŞTIPod nou peste Valea Carcinov în satul Furești, comuna Dobrești, județul Argeș1,861,439.00PNDL II
DOMNEŞTILucrări de amenajare racorduri de canalizare și alimentare cu apă în comuna Domnești, județul Argeș5,951,491.81PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘConsolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești75,962,617.00PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘModernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu10,442,549.00PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘModernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda9,796,700.00PNDL II
JUDEŢUL ARGEŞ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘPod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului10,908,830.00PNDL II
LEORDENIConstruire grădiniță cu program normal în satul Cotu Malului, comuna Leordeni, județul Argeș555,044.56PNDL II
MĂLURENIModernizare drum local Bohari, comuna Mălureni, județul Argeș1,413,826.00PNDL II
MICEŞTIAlimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna Micești, județul Argeș799,328.00PNDL II
MICEŞTIAmenajare intersecții în comuna Micești, județul Argeș135,618.00PNDL II
MICEŞTIGrădinița cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș1,636,335.00PNDL II
MICEŞTIÎnființare creșă în comuna Micești, jud. Argeș2,181,936.57PNDL II
MIOARELEPod din b.a. peste râul Argeșel, sat Suslănești, punctul Pătran, comuna Mioarele, județul Argeș1,272,301.00PNDL II
MIOVENIConstruire Corp Grădinița - Completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii, orașul Mioveni, județul Argeș1,219,802.94PNDL II
MUŞĂTEŞTIExtindere rețea de alimentare cu apă în satele Mușătești, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vâlsănești, Valea Muscelului, Stroești și gospodăria de apă în comuna Mușătești, județul Argeș3,988,746.62PNDL II
OARJAAlimentare cu apă în comuna Oarja, județul Argeș7,319,440.00PNDL II
OARJAPod din beton armat peste pârâul Neajlov, în comuna Oarja județul Argeș483,565.00PNDL II
PIETROŞANIAlimentare cu apă-distribuție, sat Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș882,547.21PNDL II
PITEȘTIExtindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești17,106,723.00PNDL II
ROCIUCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere, în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș11,598,878.68PNDL II
RUCĂRAsfaltare DC 21 Satic comuna Rucăr11,866,435.00PNDL II
SCHITU GOLEŞTIRețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș-etapa I8,317,144.00PNDL II
SLOBOZIASuplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă în comuna Slobozia, județul Argeș2,451,598.00PNDL II
ȘTEFĂNEȘTIExecuție pod peste pârâul Valea Mare-zona Negrilești, oraș Ștefănești, județul Argeș966,734.00PNDL II
STOENEŞTIReabilitare rețea alimentare apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești, județul Argeș9,089,053.84PNDL II
STOLNICIConstruire Dispensar uman în comuna Stolnici, județul Argeș1,589,911.00PNDL II
ŞUICISistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului din comuna Șuici județul Argeș2,000,961.00PNDL II
ŞUICIȘcoală gimnazială Toma Brătianu sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș (școala primară clasele I-IV)843,832.00PNDL II
TIGVENIReabilitare școală cu clasele V-VIII sat Bârseștii de Jos, comuna Tigveni județul, Argeș510,980.00PNDL II
TOPOLOVENIConstruire pod din beton armat, L=60 m, peste Râul Cârcinov, pe Strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș2,334,266.70PNDL II
TOPOLOVENIConstruire și dotare creșă în orașul Topoloveni, județul Argeș2,585,883.33PNDL II
UNGHENIGrădinița cu program normal, satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Argeș1,650,214.00PNDL II
VEDEACanalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Vedea1,539,000.00PNDL I