Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investiţiiSuma (lei)Program investiţii
LUNCA BANULUIModernizarea plotului de irigatii SPP 11, din amenajarea de irigatii Albita Falciu, jud. Vaslui4,498,684PNDR
REBRICEAModernizare drumuri agricole de exploatare in com. Rebricea, jud. Vaslui4,523,272PNDR
BEREZENIModernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii la OUAI Prut Berezeni, jud. Vaslui4,654,969PNDR
FALCIUModernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii la OUAI Doniceasa Falciu, jud. Vaslui4,614,482PNDR
LAZAModernizare drumuri si strazi in com. Laza, jud. Vaslui4,156,715PNDR
ZORLENIConstruire centru de tip "AFTER SCHOOL" in loc. Simila1,911,413PNDR
ZORLENIInfiintare sistem de canalizare in loc. Zorleni, com. Zorleni, jud. Vaslui4,464,066PNDR
DRAGOMIRESTIExtinderea si dotarea functionalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din com. Dragomiresti, jud. Vaslui2,269,500PNDR
FALCIUInfiintare si dotare gradinita in sat Falciu, com. Falciu, jud. Vaslui2,250,150PNDR
VOINESTIConstruire gradinita in satul Obarsenii Lingurari, com. Voinesti, jud. Vaslui2,230,887PNDR
MUNTENII DE JOSModernizare drumuri comunale si strazi in com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui4,486,243PNDR
FALCIUModernizare drumuri si strazi in loc. Falciu, Bogdanesti si Ranzesti, com. Falciu, jud. Vaslui4,539,000PNDR
TUTOVAModernizare strazi in loc. Tutova, Badeana, Crivesti si Vizureni, din com. Tutova, jud. Vaslui4,157,856PNDR
IVANESTIModernizarea drumurilor de interes local din sat Ivanesti, sat Buscata, sat Ursoaia, sat Blesca, sat Valea Mare, com. Ivanesti, jud. Vaslui4,539,000PNDR
ZORLENIModernizarea retelei de drumuri de interes local in com. Zorleni, jud. Vaslui4,539,000PNDR
PUIESTIModernizarea si dotarea corpului C1 din cadrul liceului Tehnologic Puiesti, com. Puiesti, jud. Vaslui2,262,261PNDR
DIMITRIE CANTEMIRConstruire si dotare/echipare gradinita, sat Gusitei, com. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui2,152,739PNDR
MUNTENII DE JOSDemolare corp existent si construire gradinita in loc. Muntenii de Jos2,327,731PNDR
ZORLENIModernizare, renovare si dotare camin cultural din sat Zorleni, com. Zorleni, jud. Vaslui1,232,347PNDR
PADURENIReabilitare si modernizare camin cultural in loc. Padureni, com. Padureni, jud. Vaslui2,225,567PNDR
BEREZENIRebilitare si dotare camin cultural, in com. Berezeni, jud. Vaslui1,841,556PNDR
GARCENIModernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din sat Racova, com. Girceni, jud. Vaslui1,667,352PNDR
TANACUModernizarea si dotarea caminului cultural din sat Tanacu, com. Tanacu, jud. Vaslui2,256,317PNDR
IVANESTIModernizarea si dotarea caminului cultural din sat Ivanesti, com. Ivanesti, jud. Vaslui2,144,764PNDR
VETRISOAIAReabilitarea si dotarea caminului cultural Vetrisoaia, com. Vetrisoaia, jud. Vaslui1,408,269PNDR
VALENIReabilitare, consolidare si dotare camin cultural in sat Valeni, com. Valeni, jud. Vaslui2,028,712PNDR
CODAESTIReabilitare, modernizare si dotare camin cultural in sat Codaesti, com. Codaesti, jud. Vaslui1,324,919PNDR
VOINESTIModernizare si dotare camin cultural din com. Voinesti, jud. Vaslui1,302,307PNDR