Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investiţiiSuma (lei)Program investiţii
ORAS ISACCEAIMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON4,648,983PNDR
LUNCAVITAIMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA2,234,985PNDR
ORAS BABADAGMODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATATIE, ORAS BABADAG, JUDETUL TULCEA4,627,735PNDR
MIHAIL KOGALNICEANUMODERNIZARE SISTEM DE IRIGATII -O.U.A.I. AEROPORT - COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA4,658,495PNDR
MIHAIL KOGALNICEANUMODERNIZAREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGATII-OUAI HAGILAREA-JUDETUL TULCEA4,637,849PNDR
MIHAI BRAVUMODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP9- OUAI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA4,655,533PNDR
ORAS MACINMODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP MACIN, JUD. TULCEA4,643,942PNDR
BAIAREABILITARE SI MODERNIZARE PLOT IRIGATII ZMEICA SPP 5-1 DIN AMENAJAREA DE IRIGATII SINOE, JUD. TULCEA4,571,787PNDR
BAIAREABILITARE SI MODERNIZARE PLOT IRIGATII ZMEICA SPP 5-2 DIN AMENAJAREA DE IRIGATII SINOE - ETAPA A II-A, JUD. TULCEA4,550,185PNDR
BAIAREABILITARE SI MODERNIZARE PLOT IRIGATII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGATII SINOE - ETAPA A II-A, JUD. TULCEA3,934,420PNDR
FRECATEIMODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE IN UP V TELITA DE LA OS NICULITEL2,219,836PNDR
ORAS ISACCEAMODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE IN UP I COCOS SI UP II NICULITEL DE LA OS NICULITEL4,403,713PNDR
JURILOVCAEXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI REABILITARE STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA4,311,725PNDR
TOPOLOGEXTINDERE SI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC TOPOLOG1,352,903PNDR
STEJARUMODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE STEJARU ȘI VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA4,324,133PNDR
BESTEPEINFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA BESTEPE SI EXTINDERE SURSA DE APA IN COMUNA BESTEPE, JUDETUL TULCEA5,409,371PNDR
TOPOLOGEXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA TOPOLOG, JUDETUL TULCEA4,538,342PNDR
PECENEAGAREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA PECENEAGA, JUDETUL TULCEA ” șI „ÎNFIINȚAREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA PECENEAGA, JUDEȚUL TULCEA7,675,513PNDR
MIHAIL KOGALNICEANU„EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGALNICEANU, COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDEŢUL TULCEA5,466,300PNDR
CIUCUROVACONSTRUCTIE GRADINITA IN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDET TULCEA1,051,503PNDR
MAHMUDIAMODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA 4,286,359PNDR
GRECIMODERNIZARE STRAZI, COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA4,622,289PNDR
LUNCAVITAMODERNIZARE, EXTINDEREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SIMION LEONESCU DIN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA2,306,591PNDR
JURILOVCAMODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA4,572,448PNDR
JIJILAMODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ IN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDETUL TULCEA SI INFIINTARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI STATIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER IN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDETUL TULCEA5,643,596PNDR
JIJILAMODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA4,658,500PNDR
BESTEPEMODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS4,658,500PNDR
SOMOVACONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN LOC. SOMOVA, COMUNA SOMOVA1,162,291PNDR
MIHAI BRAVUCONSTRUIRE GRADINITA SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU907,136PNDR
CEAMURLIA DE JOSREABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUD. TULCEA4,312,588PNDR
LUNCAVITAINFIINTARE-CONSTRURE AFTER SCHOOL SI SPATIU DE JOACA IN COMUNA LUNCAVITA,JUDETUL TULCEA1,684,644PNDR
LUNCAVITAMODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA4,652,518PNDR
MIHAI BRAVUMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL3,939,284PNDR
SOMOVAASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDETUL TULCEA4,652,015PNDR
VACARENICONSTRUIRE GRADINITA IN COMUNA VACARENI, JUD. TULCEA1,232,583PNDR
MAHMUDIAEXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA3,325,042PNDR
SOMOVACANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT, STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STATIA DE EPURARE, LOCALITATE SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEŢUL TULCEA4,658,495PNDR
FRECATEI„MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA”4,461,338PNDR
LUNCAVITAPROIECT INTEGRAT ”EXTINDERE SURSA DE APA IN COMUNA LUNCAVITA JUDETUL TULCEA SI MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI PUBLICE DE CANALIZARE IN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”5,962,778PNDR
SLAVA CERCHEZAMODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SLAVA CERCHEZA, JUDETUL TULCEA4,658,472PNDR
PARDINAMODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA4,646,709PNDR
SMARDANMODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SMIRDAN , JUDETUL TULCEA790,813PNDR
CHILIA VECHEMODERNIZARE STRAZI TRONSON II4,658,500PNDR
NICULITELREABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA4,658,500PNDR
MALIUCMODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA4,651,470PNDR
MURIGHIOLEXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM APA POTABILA SI EXTINDERE RETEA CANALIZARE ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA6,625,794PNDR
VALEA NUCARILORMODERNIZARE STRAZI IN COMUNA VALEA NUCARILOR4,614,398PNDR
SARICHIOIASFALTARE DRUMURI STRADALE IN COMUNA SARICHIOI4,658,500PNDR
NUFARUSTRAZI COMUNA NUFARU, JUDEȚUL TULCEA4,523,953PNDR
FRECATEIMODERNIZARE SI EXTINDEREA RETELEI PUBLICE DE APA SI INFIINTAREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA IN COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA8,345,325PNDR
CEATALCHIOIMODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT PATLAGEANCA, COM CEATALCHIOI, JUETUL TULCEA4,658,486PNDR
MURIGHIOLMODERNIZARE STRAZI IN COMUNA MURIGHIOL4,496,338PNDR
BAIAMODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA6,983,702PNDR
MIHAIL KOGALNICEANUMODERNIZARE STRĂZI COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDETUL TULCEA4,656,981PNDR
VALEA NUCARILORMODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA VALEA NUCARILOR SI IAZURILE SI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCARILOR SI IAZURILE - ETAPA I6,146,830PNDR
VACARENIMODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA4,656,189PNDR
C.A. ROSETTIMODERNIZARE DRUM LETEA – C.A.ROSETTI, COMUNA C.A.ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA4,531,309PNDR
CRISANMODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT CRISAN, COMUNA CRISAN2,002,558PNDR
VALEA NUCARILORMODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL - SAT AGIGHIOL, COMUNA VALEA NUCARILOR JUDETUL TULCEA739,642PNDR
VALEA NUCARILORMODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL - SAT IAZURILE, COMUNA VALEA NUCARILOR, JUDETUL TULCEA704,690PNDR
JURILOVCAREABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, DIN LOCALITATEA VISINA, JUDETUL TULCEA2,220,892PNDR
CIUCUROVAMODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA, COMUNA CIUCUROVA, JUDEȚ TULCEA1,540,895PNDR
NICULITELREABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULITEL, JUDETUL TULCEA2,329,250PNDR
VACARENIREABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL 1,389,481PNDR
SLAVA CERCHEZAREABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA1,449,781PNDR
BAIAREABILITARE, MODERNIZAREA SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA1,228,269PNDR
MIHAI BRAVUMODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA1,152,364PNDR
MIHAI BRAVUMODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA1,219,605PNDR
SOMOVAREABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA1,674,563PNDR
MIHAI BRAVUMODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA1,067,202PNDR
SLAVA CERCHEZAMODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA SLAVA RUSA , COMUNA BSLAVA CERCHEZA, JUDETULTULCEA1,324,565PNDR
FRECATEIRESTAURARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL ”ATELIERE” DIN ANSAMBLUL ”MĂNĂSTIREA CELIC-DERE”1,127,450PNDR
NICULITELLUCRĂRI DE RESTAURARE FAȚADE ȘI TÂMPLĂRII, REPARAȚII/ ÎNLOCUIRI TOTALE SAU PARȚIALE A SISTEMULUI DE PRELUARE ȘI EVACUARE A APELOR PLUVIALE, REPARAȚII/ ÎNLOCUIRE (DUPĂ CAZ) ÎNVELITOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, CU REFACERE TROTUAR PERIMETRAL, VERIFICARE INSTALAȚIE ELECTRICĂ, ILUMINAT ARHITECTURAL DE EXTERIOR ȘI CURENȚI SLABI LA BISERICA MÂNĂSTIRII CU HRAMUL “ ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI 953,921PNDR
BAIAREABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA760,850PNDR
CEATALCHIOIREABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL CEATALCHIOI, COMUNA CEATALCHIOI, JUDETUL TULCEA1,956,174PNDR
C.A. ROSETTIMODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL1,459,177PNDR