Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRIAExtindere clădire și amenajare laboratoare Școala gimnazială Ștefan cel Mare4,734,391.00PNDL II
ALEXANDRIAModernizare și reabilitare clădire Grădinița nr.7815,653.00PNDL II
ALEXANDRIAModernizare și reabilitare clădire Liceul Tehnologic nr.1661,794.00PNDL II
ALEXANDRIAModernizare și reabilitare clădire Școala Gimnazială Alexandru Colfescu3,163,732.00PNDL II
ALEXANDRIAReabilitare clădire Școală Gimnazială nr.5748,310.00PNDL II
ALEXANDRIAReabilitare Creșa nr.41,015,464.00PNDL II
ALEXANDRIAReabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program prelungit nr.104,560,921.14PNDL II
ALEXANDRIAReabilitare, modernizare clădire (laboratoare multimedia) Școala Gimnazială nr.71,209,271.00PNDL II
ALEXANDRIAReabilitarea și modernizarea infrastructurii Grădiniței cu Program Prelungit nr.41,396,045.00PNDL II
ALEXANDRIAReabilitarea și modernizarea localului Școlii gimnaziale nr.63,934,002.00PNDL II
BĂBĂIȚAReabilitare drumuri de interes local în sat Merișani, comuna Băbăița, județul Teleorman10,650,179.00PNDL II
BALACIModernizare drumuri de interes local în comuna Balaci, județul Teleorman2,652,051.22PNDL II
BECIUSistem de alimentare cu apă în comuna Beciu, județul Teleorman4,165,636.40PNDL II
BEUCAExtindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Beuca, satul Plopi, comuna Beuca, județul Teleorman1,308,860.31PNDL II
BEUCAModernizare drumuri de interes local în comuna Beuca județul Teleorman3,603,908.12PNDL II
BRAGADIRUExtindere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră în comuna Bragadiru, județul Teleorman27,916,408.72PNDL II
BRÂNCENIRețea publică de canalizare și stație de epurare, comuna Brânceni, județul Teleorman13,871,532.00PNDL II
BUZESCULucrări de extindere la Școala Gimnazială Buzescu, comuna Buzescu, județul Teleorman266,513.18PNDL II
CĂLMĂȚUIUModernizare drumuri stradale de interes local în comuna Călmățuiu, județul Teleorman8,007,990.00PNDL II
CĂLMĂȚUIUPod peste pârâul Călmățui în satul Caravaneţi, comuna Călmățuiu, județul Teleorman2,029,046.00PNDL II
CĂLMĂȚUIU DE SUSModernizare Grădinița, sat Ionaşcu, comuna Călmățuiu de Sus964,027.93PNDL II
CIOLĂNEȘTIAlimentare cu apă în satul Baldovinești, comuna Ciolănești, județul Teleorman1,690,920.00PNDL II
CIOLĂNEȘTIIntroducere sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în satul Baldovinești, comuna Ciolănești, județul Teleorman2,715,280.00PNDL II
CIUPERCENIModernizare drumuri de interes local, comuna Ciuperceni, județul Teleorman20,224,424.08PNDL II
CRÂNGUReabilitare Școala Gimnazială clasele I-VIII în comuna Crângu, sat Crângu, județul Teleorman948,909.00PNDL II
DIDEȘTIConsolidare maluri pârâul Tecuci și reabilitare poduri și podețe, comuna Didești46,893.00PNDL I
DOBROTEȘTIModernizare Grădiniță, sat Dobrotești, comuna Dobrotești, județul Teleorman645,270.13PNDL II
DRACEAReabilitare termică și modernizare Grădiniță în comuna Dracea, județul Teleorman713,645.00PNDL II
DRĂGĂNEȘTI DE VEDERețea de alimentare cu apă, stație de pompare, stație de stocare și stație de tratare în comuna Drăgănești de Vede, Județ Teleorman13,309,280.05PNDL II
FRĂSINETExtindere rețea publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Clănița, comuna Frăsinet, județul Teleorman3,458,437.00PNDL II
FRĂSINETÎnființare dispensar uman în comuna Frăsinet, județul Teleorman798,616.00PNDL II
FRĂSINETReabilitare, modernizare și dotare Grădiniță comuna Frăsinet, județul Teleorman849,000.00PNDL II
FRUMOASAReabilitare drumuri de interes local în comuna Frumoasa, județul Teleorman4,982,650.00PNDL II
FRUMOASAReabilitare învelitoare, modernizare și extindere în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Grădinița cu program normal nr.1 Frumoasa, comuna Frumoasa, județul Teleorman567,080.00PNDL II
FRUMOASASistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Frumoasa, județul Teleorman3,860,576.00PNDL II
FURCULEȘTISursă și gospodărie de apă, comuna Furculești, sat Spătărei, județul Teleorman3,302,043.76PNDL II
IZVOARELEÎnființare rețele de apă în comuna Izvoarele, județul Teleorman4,158,508.00PNDL II
IZVOARELEModernizare drumuri de interes local în comuna Izvoarele, județul Teleorman6,084,500.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)15,488,052.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) - Siliștea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 ( L = 8,164 km)22,218,747.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)21,566,635.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) - Antonești km 48+080 - 55+594 (7,514 km)18,550,773.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - Călinești (DJ 703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km)19,193,823.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANModernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371 - km 76+172 ( L = 11,801 km)31,553,854.00PNDL II
JUDEȚUL TELEORMAN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMANReabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) - Cosmești (DJ 601C), km 6+038 - 14+540 (L = 8,502 km)17,948,321.00PNDL II
MĂGURAExtindere sistem de alimentare cu apă în com. Măgura și Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în com. Măgura25,712,075.24PNDL II
MĂLDĂENIModernizare poduri în comuna Măldăeni, jud. Teleorman4,479,070.00PNDL II
MERENIRealizare/Reabilitare/Modernizare grup sanitar Grădinița cu program normal nr.1 Merenii de Sus140,000.00PNDL II
NĂSTURELUModernizare drum de interes local DN5C - Cabana Craca în comuna Năsturelu, jud. Teleorman2,510,784.00PNDL II
NĂSTURELUModernizare Grădinița Năsturelu: Împrejmuire L = 68 m + 40 m, Dotări mobilier și amenajare loc de joacă pentru copii53,409.97PNDL II
NECȘEȘTIÎnființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în Comuna Necșești, județul Teleorman13,920,525.00PNDL II
OLTENIAlimentare cu apă a comunei Olteni, satele Olteni și Perii Broșteni, județul Teleorman1,070,200.00PNDL I
OLTENIReabilitare și modernizare Liceul Teoretic Olteni1,771,008.00PNDL II
OLTENIReabilitare și modernizare Școala + Grădinița Olteni, comuna Olteni1,079,001.00PNDL II
OLTENIReabilitare și modernizare Școala Perii Broșteni817,283.00PNDL II
ORBEASCAModernizare Școala Gimnazială, sat Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, județul Teleorman2,617,512.00PNDL II
ORBEASCAPod din beton armat 3 x 21 m peste râul Teleorman, sat Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, județul Teleorman3,780,987.00PNDL II
PIATRAReabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Piatra, județ Teleorman579,411.00PNDL II
PLOPII SLĂVITEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman2,416,876.00PNDL II
PUTINEIUPietruire drumuri locale L = 10,821 km, comuna Putineiu, județul Teleorman4,302,246.00PNDL II
RĂDOIEȘTIConsolidare, demolare, modernizare, extindere și dotare şcoală gimnazială în localitatea Rădoiești-Deal, comuna Rădoiești, județul Teleorman3,033,588.00PNDL II
ROȘIORII DE VEDEModernizare str.Mărăşeşti, municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman1,100,222.00PNDL II
ROȘIORII DE VEDEModernizare str.Popa Gheorghe, municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman881,260.00PNDL II
ROȘIORII DE VEDEModernizare str.Renaşterii, municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman1,200,030.00PNDL II
SAELELEModernizare drumuri de interes local, comuna Saelele, județul Teleorman1,459,234.70PNDL II
SAELELESursă și gospodărie de apă la comuna Saelele, județul Teleorman3,789,000.00PNDL II
SÂRBENISistem centralizat de alimentare cu apă comuna Sârbeni, județul Teleorman3,176,065.00PNDL II
SCRIOAȘTEASistem centralizat de alimentare cu apă comuna Scrioaștea, județul Teleorman6,010,265.19PNDL II
SCURTU MAREAmenajare centru de permanență, comuna Scurtu Mare, județul Teleorman1,104,346.00PNDL II
SEGARCEA-VALEModernizare Școala Gimnazială, Comuna Segarcea Vale, sat Segarcea Vale, Județul Teleorman2,757,251.00PNDL II
SFINȚEȘTIModernizare străzi de interes local în comuna Sfințești, județul Teleorman9,950,126.99PNDL II
SILIȘTEA GUMEȘTIExtindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Siliștea Gumești11,062,236.02PNDL II
SLOBOZIA MÂNDRAModernizare străzi în comuna Slobozia Mândra, satul Slobozia Mândra, județul Teleorman3,731,133.00PNDL II
SMÂRDIOASAModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Smârdioasa, jud. Teleorman6,094,691.00PNDL II
ȘTOROBĂNEASARețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Ștorobăneasa21,145,590.00PNDL II
TALPAReabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Școlii Generale din comuna Talpa, jud. Teleorman3,792,508.00PNDL II
TĂTĂRĂȘTII DE JOSExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman3,253,620.00PNDL II
TURNU MĂGURELEConsolidare și reabilitare corp principal și amenajare curte interioară Grădinița nr.4 din municipiul Turnu Măgurele660,470.00PNDL II
TURNU MĂGURELEReabilitare clădire și amenajare curte interioară la Grădinița nr.2 din municipiul Turnu Măgurele435,200.00PNDL II
VÂRTOAPEAmenajarea unui grup sanitar într-un spațiu existent, dotări și loc de joacă exterior - Grădinița Vârtoapele de Jos78,690.94PNDL II
VÂRTOAPESistem public de alimentare cu apă în comuna Vârtoape, județul Teleorman14,160,283.50PNDL II
VIDELEModernizare străzi în orașul Videle, jud. Teleorman7,918,825.00PNDL II
VITĂNEȘTIRealizare sistem de alimentare cu apă în com. Vitănești, județul Teleorman13,312,067.99PNDL II
ZIMNICEAModernizare străzi în zona de est a orașului Zimnicea4,717,480.00PNDL I
ZIMNICEAExtindere, consolidare și modernizare Școala nr.4, oraș Zimnicea3,836,590.00PNDL II
ZIMNICEAModernizare și dotare Școala Gimnazială M.R.Paraschivescu orașul Zimnicea, județul Teleorman7,547,637.58PNDL II
ZIMNICEAModernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2, orașul Zimnicea, județul Teleorman9,761,323.76PNDL II
ZIMNICEAModernizare și dotare Școala Gimnazială nr.3, orașul Zimnicea, județul Teleorman6,817,699.09PNDL II