Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADÂNCATAExtindere şi reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Feteşti, comuna Adâncata530,697.64PNDL I
ADÂNCATAReabilitare, modernizare şi înfiinţare grupuri sanitare Şcoala cu clasele I-IV Călugăreni, comuna Adâncata, judeţul Suceava590,806.00PNDL I
ADÂNCATAExtindere şi reabilitare Şcoala gimnazială ,,Ioan Băncescu” Adîncata, comuna Adîncata, judeţul Suceava1,651,245.00PNDL I
ARBOREModernizare şi extindere şcoală comuna Clit, comuna Arbore, Judeţul Suceava264,690.00PNDL I
BĂLCĂUȚIReabilitare drum comunal DC 35 comuna Bălcăuți, judeţul Suceava2,323,501.95PNDL I
BERCHIȘEȘTICanalizare și stație de epurare în localitățile Berchișești și Corlata, comuna Berchișești, județul Suceava397,000.00PNDL I
BOGDĂNEȘTIReabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal nr.1 în localitatea Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Suceava455,240.00PNDL I
BOROAIAModernizare drumuri de interes local în comuna Boroaia, DC13 Moişa-Suseni,cu L=3,2 Km, DC13 Boroaia-limita comunei Bogdăneşti, cu L=2,13 Km şi DC 13B-Sibicheni cu L=1,6 Km6,754,232.97PNDL I
BOROAIAReabilitare și modernizare școală Gimnazială Vasile Tomegea comuna Boroaia, județul Suceava1,463,123.38PNDL I
BOROAIAReabilitare și modernizare școală primară, sat Giulești, comuna Boroaia710,880.00PNDL I
BREAZAConstruire pod peste râul Moldova, zona Răchitiș, comuna Breaza, județul Suceava915,219.25PNDL I
BRODINAAsfaltare drum comunal DC 48 B, sat Sadău, (din DJ 209G) frontiera Ucraina, km 0+000-6+000, comuna Brodina, judeţul Suceava4,596,011.07PNDL I
CAJVANAAsfaltare DC 43 B, Cajvana - DJ 178 D, km 0+000-2+440 în oraşul Cajvana, judeţul Suceava2,555,954.25PNDL I
CALAFINDEȘTIModernizare drumuri comunale în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava4,648,511.68PNDL I
CÂMPULUNG MOLDOVENESCAlimentare cu apă zona Buneşti, municipiul Câmpulung Moldovenesc2,277,592.78PNDL I
CORNU LUNCIIConstruire pod peste pârâul Sasca Mare în zona ,,Uliţa la Gavriloaia, sat Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava1,389,687.11PNDL I
CORNU LUNCIIConstruire şcoală generală cu clasele I-IV Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava1,505,061.27PNDL I
CORNU LUNCIIModernizare DC 15 Lămăşeni - Sasca Nouă - Sasca Mică în lungime de 6,170 km5,488,564.25PNDL I
COȘNAModernizare drumuri comunale în lungime de 2,932 km în comuna Coșna, judeţul Suceava2,664,831.25PNDL I
CRUCEAModernizare drumuri comunale în lungime de 1,516 km în comuna Crucea1,667,619.82PNDL I
DOLHASCAModernizare drum comunal DC 7A şi drumuri vicinale (L= 4,215 km) în localitatea Valea Poienii, oraş Dolhasca, judeţ Suceava3,828,479.97PNDL I
DOLHASCAExtindere şi reabilitare clădire-Şcoala cu clasele I-VIII Probota, oraşul Dolhasca, judeţul Suceava1,268,807.36PNDL I
DORNEȘTIRefacere pod calamitat peste pârâul Ruda, în comuna Dorneşti, judeţul Suceava560,355.00PNDL I
DORNEȘTIAlimentare cu apă în comuna Dornești, județul Suceava1,457,123.24PNDL I
DRĂGOIEȘTIModernizare DC 25, Vornicenii Mici - Ciprian Porumbescu, km 2+842-3+000, în comuna Drăgoieşti, judeţul Suceava665,842.59PNDL I
DRĂGUȘENIAsfaltare drum comunal DC 8 B, Drăgușeni-Garaleu, km 0+000-6+0005,535,880.18PNDL I
DUMBRĂVENIExtindere şi reabilitare termică, grupuri sanitare la Grupul Școlar Dumbrăveni (liceul tehnologic Mihai Eminescu), Dumbrăveni1,519,628.73PNDL I
DUMBRĂVENILucrări de modernizare nestructurale la Grădinița cu Program Normal "Dumbrava Minunată", comuna Dumbrăveni, județul Suceava55,123.00PNDL II
DUMBRĂVENILucrări de modernizare nestructurale la Școala Primară Sălăgeni, comuna Dumbrăveni, județul Suceava185,388.70PNDL II
FĂLTICENIConstruire Grădiniţa PN Nr. 8- Municipiul Fălticeni724,596.99PNDL I
FORĂŞTIModernizare drumuri comunale în comuna Forăști, judeţul Suceava5,161,103.00PNDL I
FRASINReabilitare şi modernizare drumuri locale în oraşul Frasin, judeţul Suceava4,280,544.05PNDL I
FUNDU MOLDOVEIAlimentare cu apă sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei704,326.50PNDL I
FUNDU MOLDOVEIRefacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava803,452.64PNDL I
GRĂMEȘTIModernizare drum comunal DC 36, Bălinești și drum comunal DC 36 C, Grămeşti, în comuna Grămeşti, judeţul Suceava1,937,765.29PNDL I
GURA HUMORULUIReabilitare străzi în orașul Gura Humorului- Etapa I- Contract subsecvent 22,705,254.01PNDL I
IASLOVĂȚAsfaltare DC 42 B din DN 2K - Cătun Bercu, km 0+000-4+000 în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava3,310,815.52PNDL I
JUDEŢUL SUCEAVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAAsfaltare DJ 178F, Rădăuţi - Frătăuţii Vechi, km 0+000-4+0002,638,435.43PNDL I
JUDEȚUL SUCEAVA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVAExecuție pod din beton pe DJ 177C, km 15+650 în localitatea Valea Moldovei, județul Suceava1,154,642.39PNDL I
MĂLINIModernizarea drumuluicomunal DC 12 B în comuna Mălini2,442,920.83PNDL I
MILIŞĂUŢIModernizare străzi Daciei, Stadionului, Mănăstirii şi Eternității în orașul Milișăuți, judeţul Suceava1,527,299.78PNDL I
SUCEAVAReabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat5,602,171.95PNDL I
MUȘENIȚAModernizare DC 51, km 5+305-7+205 în comuna Mușenița1,575,528.93PNDL I
MUȘENIȚAReabilitare Școala clasele I-VIII sat Baineț, comuna Mușenița969,694.64PNDL I
OSTRAReabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă a reţelelor de apă în localitatea Ostra, judeţul Suceava4,278,313.83PNDL I
PĂLTINOASAReabilitare și modrnizare Școala cu clasele I-VIII Păltinoasa429,062.00PNDL I
POIANA STAMPEIRețele de canalizare și stație de epurare în localitatea Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, județul Suceava3,891,721.96PNDL I
POJORÎTAAlimentare cu apă a localităţilor Pojorîta şi Valea Putnei1,316,999.77PNDL I
PUTNAReabilitarea și modernizare rețea de canalizare și instalații termice Școala cu cls. I-VIII sat Gura Putnei,comuna Putna, județul Suceava253,378.00PNDL I
RĂDĂȘENIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale „Mihai Niculăiasa” sat Lămășeni, comuna Rădășeni, în vederea obținerii autorizației sanitare541,226.00PNDL I
SADOVAAsfaltare DC 88 B, km 0+000-1+600, cătun Latiseni, comuna Sadova, L=1,600 km1,673,897.98PNDL I
SIRETCăi de acces pentru punerea în siguranță a circulației pietonale - zona centrală, din orașul Siret, județul Suceava447,508.16PNDL I
SOLCAModernizare Liceul Tehnologic ,,Tomșa Vodă" Solca, corp C (Progresul) oraș Solca, județul Suceava540,612.00PNDL I
STROIEȘTIModernizare drumuri comunale în comuna Stroiești5,306,028.51PNDL I
STULPICANIPietruire drum comunal DC 31 Stulpicani km 6+000,00-12+860,00,comuna Stulpicani, jud. Suceava1,019,000.00PNDL I
SUCEVIŢACăi de acces pentru punerea în siguranţă a circulaţiei pietonale în zona drumului naţional 17 A UAT Suceviţa3,090,425.64PNDL I
VADU MOLDOVEIAsfaltare drum comunal DC 10A Nigotesti-Movileni L=4,28 km4,075,474.96PNDL I
VALEA MOLDOVEIConstruire 5 podețe în comunitatea romilor, sat Mironu, construire pod la Paicu, construire pod la Marin, construire pod la Coștiug, comuna Valea Moldovei1,195,820.65PNDL I
VALEA MOLDOVEIGrădiniţa PN sat Mironu, comuna Valea Moldovei914,979.00PNDL I
VAMAReabilitare și modernizare drumuri comunale L=3,5 km în comuna Vama3,210,983.83PNDL I
VAMAReabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Strîmtura, comuna Vama, județul Suceava419,740.00PNDL I
VAMAReabilitare și modernizare școală primară Strîmtura, comuna Vama, județul Suceava419,740.00PNDL I
VATRA DORNEICaptare apă pentru tunuri de zăpadă pârtia schi Veveriţa834,208.99PNDL I
VATRA DORNEIReabilitare străzi în municipiul Vatra Dornei6,655,171.81PNDL I
VATRA MOLDOVIȚEIModernizare școala gimnazială și grădinița cu program normal Ciumarna, sat Ciumarna, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava788,505.00PNDL I
VEREŞTIModernizare drum comunal DC 65, între km 2+755-8+215 din comuna Vereşti, judeţul Suceava6,540,065.12PNDL I
VICOVU DE JOSModernizare drumuri comunale în comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava6,191,851.57PNDL I
VOITINELModernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Voitinel, judeţul Suceava4,962,457.91PNDL I
ZVORIŞTEAAsfaltare DC 55, Zvoriștea - Dealu, km 0+000-3+000 în comuna Zvoriştea, judeţul Suceava2,742,634.05PNDL I