Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADÂNCATAConstruire dispensar medical uman în localitatea Adâncata, comuna Adâncata, judeţul Suceava1,305,197.00PNDL II
ADÂNCATAÎnființare grădiniță cu program normal în sat Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava1,004,070.00PNDL II
ARBOREConstruire dispensar comunal din com. Arbore, jud. Suceava979,948.00PNDL II
ARBOREConstruire grădiniță cu program normal nr.1 Clit din com. Arbore, jud. Suceava1,131,603.00PNDL II
ARBOREReabilitare și modernizare şcoala gimnazială "Luca Arbure" Nr.1 corp A, din com. Arbore, jud. Suceava1,049,019.00PNDL II
ARBOREReabilitare și modernizare școala Nr.3 din com. Arbore, jud. Suceava1,493,724.00PNDL II
BAIAExtinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Baia, județul Suceava6,928,508.00PNDL II
BAIAReabilitare școala nr.2, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava965,860.00PNDL II
BĂLĂCEANAModernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava - Etapa a II-a4,010,121.00PNDL II
BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare corp Grădiniță cu program normal Bălcăuți și școală cu clasele I-IV, comuna Bălcăuți, Județul Suceava1,628,686.36PNDL II
BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare corp grădiniță cu program normal Negostina și şcoala cu clasele I-IV Negostina, comuna Bălcăuți, Județul Suceava908,255.60PNDL II
BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Bălcăuți, comuna Bălcăuți, județul Suceava526,270.97PNDL II
BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare școala primară Gropeni, comuna Bălcăuți, Județul Suceava778,615.81PNDL II
BILCAModernizare drumuri comunale în comuna Bilca, județul Suceava, prin programul P.N.D.L.3,517,528.00PNDL II
BOSANCIExtindere rețea de apă potabilă și canalizare, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava2,130,580.00PNDL II
BOSANCIReabilitare, extindere, modernizare și dotare Școala Gimnazială Bosanci, județul Suceava1,550,000.00PNDL II
BOTOŞANAExtindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare și epurare ape uzate, în localitatea Botoșana, județul Suceava12,779,261.14PNDL II
BRODINAReabilitare și modernizare Școală primară Brodina de Jos, comuna Brodina, județul Suceava764,899.00PNDL II
BROŞTENIReabilitare școala cu clasele I-VIII Ion Teodorescu, localitatea Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava585,182.00PNDL II
BROŞTENIReabilitare și modernizare grădinița cu program normal 1 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava600,570.66PNDL II
BROŞTENIReabilitare și modernizare grădinița cu program normal 2 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava587,438.83PNDL II
BROŞTENIReabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Dârmoxa, oraș Broșteni, județul Suceava601,962.24PNDL II
BROŞTENIReabilitare, modernizare și extindere grădinița cu program prelungit, oraș Broșteni, județul Suceava3,634,459.27PNDL II
BUNEȘTIAlimentare cu apă sat Buneşti1,480,306.00PNDL I
CAJVANAÎnființare sistem de alimentare cu apă în orașul Cajvana județul Suceava14,997,823.00PNDL II
CALAFINDEŞTIReabilitare drum comunal DC 39 km 0+000 - 5+672 în comuna Calafindești, județul Suceava4,882,333.54PNDL II
CÂMPULUNG MOLDOVENESCDotarea Grădiniței cu program prelungit nr.2 în Municipiul Câmpulung Moldovenesc130,900.00PNDL II
CÂMPULUNG MOLDOVENESCReabilitare, modernizare şi dotare Colegiul Naţional Dragoş Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava9,571,326.00PNDL II
CÂMPULUNG MOLDOVENESCReabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava4,706,296.00PNDL II
CÂMPULUNG MOLDOVENESCReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava5,184,246.00PNDL II
CAPU CÂMPULUISediu Primărie în comuna Capu Câmpului, județul Suceava1,282,784.00PNDL II
CÂRLIBABAModernizare Şcoala gimnazială Ștefan cel Mare și Grădinița cu program normal Cârlibaba2,214,804.20PNDL II
CIOCĂNEŞTIModernizare pod existent în comuna Ciocănești, județul Suceava704,608.00PNDL II
CIPRIAN PORUMBESCUReabilitare școală primară și grădiniță în comuna Ciprian Porumbescu, Județul Suceava920,495.00PNDL II
COMĂNEŞTIReabilitarea și modernizarea clădirii școlii primare și grădiniței cu program normal în localitatea Comănești, comuna Comăneşti, județul Suceava898,476.16PNDL II
COMĂNEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Humoreni, comuna Comănești, judeţul Suceava804,909.26PNDL II
COMĂNEȘTIAlimentare cu apă sat Comănești și sat Humoreni, comuna Comănești, județul Suceava.1,327,385.00PNDL I
COŞNACaptare și alimentare cu apă în sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava2,979,840.00PNDL II
CRUCEAModernizare și dotare grădiniță cu program normal, sat Crucea, comuna Crucea, județul Suceava1,455,450.00PNDL II
CRUCEARealizare podețe în satul Satu Mare - Pârâul Casei și în satul Cojoci - Pârâul Hopainești, comuna Crucea, județul Suceava2,283,994.51PNDL II
DĂRMĂNEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Măriței, comuna Dărmănești, judeţul Suceava1,178,826.00PNDL II
DĂRMĂNEȘTIModernizare școala gimnazială Danila, comuna Dărmănești, județul Suceava871,260.00PNDL I
DOLHASCAReabilitare stații de tratare apă și modernizare rețea existentă, oraș Dolhasca, județul Suceava10,965,448.34PNDL II
DORNA CANDRENILORDouă poduri din b.a. având L=12,0 m peste pârâul Negrișoara, sat Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor1,859,018.00PNDL II
DORNA-ARINIÎnființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dorna-Arini, județul Suceava12,290,373.00PNDL II
DORNEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal nr.1, comuna Dornești, județul Suceava1,563,898.00PNDL II
DORNEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Şcoala primară nr.1 Dornești, județul Suceva1,535,695.00PNDL II
DORNEŞTIReabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Dornești, județul Suceava2,466,811.00PNDL II
DRĂGOIEŞTIModernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Drăgoiești, județul Suceava525,206.50PNDL II
DUMBRĂVENIConstruire și dotare centrul medical în comuna Dumbrăveni, județul Suceava7,449,723.00PNDL II
FRĂTĂUŢII NOIReabilitarea şi extinderea dispensarului uman din satul Frătăuții Noi, comuna Frătăuții Noi, județul Suceva815,361.00PNDL II
FRĂTĂUŢII NOIReabilitarea și extinderea Şcolii gimnaziale ”Samuil Isopecu” din satul Costişa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava2,478,844.00PNDL II
GĂLĂNEŞTIReabilitarea și extinderea școlii cu clasele I - IV din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, județul Suceava1,931,296.00PNDL II
GRĂNICEŞTIExtindere rețele de alimentare cu apă în comuna Grănicești, Județul Suceava2,402,570.00PNDL II
GRĂNICEŞTIÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Grănicești, Județul Suceava7,915,450.00PNDL II
GRĂNICEŞTIReabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Grăniceşti, comuna Grăniceşti, județul Suceava1,048,270.00PNDL II
GURA HUMORULUIRealizarea și Dotarea Grădiniței cu 3 grupe și program normal, str. Voroneț, Oraș Gura Humorului jud. Suceava1,234,459.00PNDL II
GURA HUMORULUIRealizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit, Strada Oborului, Oraș Gura Humorului, judeţul Suceava2,478,877.00PNDL II
HĂNŢEŞTIÎnființare infrastructură de apă uzată în comuna Hănțești, județul Suceava8,023,569.00PNDL II
HĂNȚEȘTIAlimentare cu apă sat Hănțești1,286,060.00PNDL I
HORODNIC DE JOSModernizare drum comunal 46A, în comuna Horodnic de Jos, Județul Suceava2,879,940.00PNDL II
HORODNICENIConstruire dispensar medical în comuna Horodniceni, Județul Suceava409,520.00PNDL II
HORODNICENIÎnființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava12,774,892.00PNDL II
IASLOVĂȚAlimentare cu apă sat Iaslovăţ, comuna Iaslovăț1,857,076.00PNDL I
ILIŞEŞTIConstruire centrală termică și instalații termice la Școala cu clasele V-VIII Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava135,993.00PNDL II
IPOTEŞTIExtindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ipotești, jud. Suceava6,604,887.00PNDL II
IPOTEŞTIModernizare și extindere Şcoala Gimnazială cu clasele I- VIII, comuna Ipotești, județul Suceava5,147,519.31PNDL II
IZVOARELE SUCEVEIModernizare grădinița cu program normal Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava836,975.00PNDL II
IZVOARELE SUCEVEIModernizare școala primară și grădinița cu program normal Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava1,094,115.00PNDL II
JUDEŢUL SUCEAVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAModernizare DJ 172D,Teșna - Coșna, km 47+200-55+580, județul Suceava25,365,682.26PNDL II
JUDEŢUL SUCEAVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAReabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - Iesle -lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, judeţul Suceava46,775,354.31PNDL II
LITENIConstruire sală de recreere și grupuri sanitare, reabilitare și dotări la Grădinița din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava417,744.00PNDL II
LITENIConstruire și dotare grădiniță cu program prelungit în oraș Liteni4,801,547.00PNDL II
LITENIConstruirea unei săli de recreere, amenjare grupuri sanitare, amenajare spaţiu pentru Corn şi lapte, reabilitare și dotări la corpul B de la Școala Rotundă în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava431,567.00PNDL II
LITENIConstruirea unui grup sanitar pentru elevi și profesori, amenajarea unei camere pentru depozitare - corn și lapte, construire bazin vidanjabil, racordare la sistemul de alimentare cu apă, reabilitare și dotări la Școala din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava în vederea obținerii autorizației de la DSP Suceava810,229.00PNDL II
LITENIEchiparea grupurilor sanitare de la elevi şi profesori, amenajare camera - corn şi lapte - în spații existente și dotări la școala Rotundă, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava446,812.00PNDL II
LITENIExtindere infrastructura de apă uzată în oraș Liteni, județul Suceava4,969,121.00PNDL II
LITENIReabilitare, amenajări interioare și dotări la grădinița de la corpul B al Liceului Tehnologic I.V.Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava437,956.00PNDL II
LITENIReabilitare, modernizare și dotare grădinița Roșcani, orașul Liteni, județul Suceava738,146.00PNDL II
LITENIReabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale Roșcani, oraș Liteni, județul Suceava1,632,625.00PNDL II
MĂNĂSTIREA HUMORULUIExtinderea și reabilitarea sistemului de canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava13,747,571.00PNDL II
MARGINEAÎnființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Marginea, judeţul Suceava2,855,624.00PNDL II
MITOCU DRAGOMIRNEIExtindere rețele de canalizare și alimentare cu apă în com. Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava17,277,331.00PNDL II
MOLDOVA-SULIŢAReabilitare și împrejmuire Școala cu clasele I-IV din localitatea Benia, comuna Moldova-Sulița, județul Suceava464,045.00PNDL II
MOLDOVIŢAConstruire pod peste râul Moldovița zona ”Bolohan”, comuna Moldovița, Județul Suceava1,190,438.00PNDL II
OSTRAModernizare drum comunal Baisescu în lungime de 2,43 km și refacere pod peste pârâul Baisescu (Suha), în comuna Ostra, județul Suceava3,994,068.00PNDL II
OSTRAReabilitarea și dotarea dispensarului medical din sat Ostra, Comuna Ostra, județul Suceava455,913.00PNDL II
PĂLTINOASAConstruire poduri și podețe în comuna Păltinoasa, județul Suceava4,483,050.68PNDL II
PĂLTINOASAConstruire școală primară Țîmpoceni, localitatea Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava866,477.00PNDL II
PĂLTINOASAReabilitarea, dotarea dispensarului medical din sat Păltinoasa și dotarea dispensarului din sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava769,930.00PNDL II
PÂRTEȘTII DE JOSModernizare DC 21, km 5+ 600-7+130, L=1,53 km, comuna Pîrteştii de Jos2,147,565.00PNDL I
PĂTRĂUŢIModernizare grădiniță cu program normal - Moldoveni prin construire de grupuri sanitare și autorizări (ISU și DSP) în comuna Pătrăuți, județul Suceava529,651.00PNDL II
PÎRTEŞTII DE JOSÎnființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava17,839,815.00PNDL II
PÎRTEȘTII DE JOSReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Rodina, comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava653,089.00PNDL I
POIENI-SOLCAÎnființare grupuri sanitare și reabilitare școală gimnazială Poieni-Solca, județul Suceava1,053,074.00PNDL II
POJORÎTAReabilitare, modernizare și dotare școala cu clasele V - VIII Pojorîta, comuna Pojorîta, județul Suceava1,170,971.00PNDL II
RÎȘCAPoduri și punți pietonale peste pâraiele Rîșca, Rîșcuța, Rîșca Mare și Moișa600,000.00PNDL I
SALCEAConsolidare clădire fost magazin sătesc și schimbare de destinație în grădinița/creșă în oraș Salcea, jud. Suceava1,213,369.00PNDL II
SALCEAExtindere rețea de canalizare în sat Prelipca, oraș Salcea, jud. Suceava8,207,783.00PNDL II
SALCEAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Aurelian Stanciu, oraş Salcea, jud. Suceava484,530.00PNDL II
SALCEAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Cristofor Simionescu, oraș Salcea, jud. Suceava350,255.00PNDL II
ŞARU DORNEIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei județul Suceava1,563,731.00PNDL II
SATU MAREReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, județul Suceava1,022,924.00PNDL II
SATU MAREReabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Țibeni, comuna Satu Mare, județul Suceava2,248,743.00PNDL II
ŞERBĂUŢIÎnființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Șerbăuți, județul Suceava13,187,525.00PNDL II
SLATINAÎnființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare a apelor uzate în localitățile Găinești și Slatina, comuna Slatina, județul Suceava15,008,842.87PNDL II
SLATINAPod peste Suha Mică la intrarea în localitatea Găineşti, comuna Slatina, județul Suceava1,117,515.89PNDL II
STRAJAReabilitare, modernizare, dotare și extindere Şcoala gimnazială Dimitrie Onciul, comuna Straja, județul Suceava3,578,084.00PNDL II
STROIEŞTIModernizare drumuri de interes local, în comuna Stroiești, județul Suceava7,101,563.00PNDL II
ULMAReabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Lupcina, comuna Ulma, județul Suceava1,449,694.00PNDL II
ULMAReabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ulma, comuna Ulma, județul Suceava1,322,112.00PNDL II
VADU MOLDOVEIÎnființare sistem de alimentare cu apă în satele Dumbrăvița, Nigotești, Mesteceni și Ioneasa în comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava10,667,748.00PNDL II
VADU MOLDOVEIReabilitare și modernizare dispensar medical în localitatea Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava556,491.00PNDL II
VAMAExtindere rețea de alimentare cu apă, sat Vama și Strîmtura,comuna Vama, județul Suceava3,987,021.00PNDL II
VATRA DORNEIContinuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină și schimbarea destinației în săli de clasă + internat4,050,970.00PNDL II
VATRA MOLDOVIŢEIConstruire drum, pod și apărări de maluri pe râul Moldovița în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava6,716,420.00PNDL II
VEREŞTIDemolare corp centrală termică, modernizare, eficientizare termică, dotare și echipare corp școală, modernizare teren sport, construire corp centrală termică în satul Verești, comuna Verești, jud. Suceava3,821,595.00PNDL II
VEREŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Corocăiești, comuna Verești, județul Suceava735,955.00PNDL II
VEREŞTIModernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Verești, județul Suceava525,266.00PNDL II
VICOVU DE JOSConstruire Grădinița nr.2 (MARGINE) și rebilitare școala cu clasele I-IV, comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava-lucrări rămase de executat1,115,916.00PNDL II
VICOVU DE JOSConstruire Grădinița nr.3 (POD BABICA), comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava şi branşament electric-lucrări rămase de executat1,186,205.00PNDL II
VICOVU DE SUSCrearea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de studiu existente la Școala Gimnazială nr.1 Vicovu de Sus, județul Suceava4,800,017.00PNDL II
VICOVU DE SUSReabilitare, modernizare și extindere unitate medico-socială în orașul Vicovu de Sus4,675,772.00PNDL II
VOITINELModernizare drumuri comunale și vicinale și poduri peste pârâul Voitinel în comuna Voitinel, județul Suceava6,434,322.00PNDL II
VULTUREŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Giurgești, comuna Vulturești judeţul Suceava1,035,551.09PNDL II
VULTUREŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Valea Glodului, comuna Vulturești, județul Suceava1,606,554.74PNDL II
ZAMOSTEAModernizare drumuri de interes local prin programul PNDL în comuna Zamostea, județul Suceava5,742,705.00PNDL II
ZAMOSTEAReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Zamostea, comuna Zamostea, județul Suceava1,141,366.00PNDL II
ZVORIŞTEAReabilitare și modernizare spații afectate desfășurării activității cabinetelor medicale în localitatea Zvoriștea, comuna Zvoriștea, județul Suceava530,000.80PNDL II