Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investiţiiSuma (lei)Program investiţii
DORNA CANDRENILORModernizare drumuri de acces la exploatatii forestiere in com. Dorna Candrenilor, jud. Suceava6,670,129PNDR
DORNESTIModernizare drumuri de interes local in A.D.I. Dornesti - Musenita - Fratautii Noi, jud. Suceava13,496,381PNDR
FORASTIModernizare drumuri comunale in satele Manolea si Oniceni4,514,653PNDR
FANTANA MAREModernizare drumuri de interes local in lungime de 5,74 km in com. Fantana Mare, jud. Suceava4,519,476PNDR
BILCAModernizarea retelei de drumuri de interes local in com. Galanesti si Bilca, jud. Suceava8,915,858PNDR
ADANCATAModernizare drumuri de interes local in ADI Plesa din jud. Suceava8,729,759PNDR
VOLOVATModernizare drumuri comunale in com. Volovat, jud. Suceava3,210,724PNDR
RADASENIModernizare drumuri comunale din sat Radaseni, com. Radaseni4,524,000PNDR
CORNU LUNCIIModernizare drumuri de interes local in lungime totala de 5,5 km, in com. Cornu Luncii, jud. Suceava4,524,000PNDR
CALAFINDESTIExtindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in loc. Calafindesti, com. Calafindesti, jud. Suceava5,642,378PNDR
SCHEIAModernizare drumuri comunale in com. Scheia, jud. Suceava4,431,860PNDR
BERCHISESTIModernizare drumuri de interes local in com. Berchisesti, jud. Suceava3,984,744PNDR
RADASENIConstruire gradinita cu program prelungit, in sat Radaseni, com. Radaseni1,241,485PNDR
DUMBRAVENIExtindere infrastructura de apa si apa uzata in com. Dumbraveni, jud. Suceava6,318,481PNDR
VERESTIInfiintare infrastructura de apa si apa uzata in com. Veresti, jud. Suceava10,490,812PNDR
RADASENIInfiintare sistem de alimentare cu apa si retea de apa uzata menajera in sat Radaseni, com. Radaseni, jud. Suceava10,998,701PNDR
DRAGUSENIExtindere infrastructura de apa uzata in com. Draguseni, jud. Suceava4,323,547PNDR
PUTNADesfiintare gradinita existenta si infiintare, dotare grdinita cu program normal in sat Putna, com. Putna, jud. Suceava676,987PNDR
HORODNICENIInfiintare si dotare gradinita cu program normal, in sat Horodniceni, com. Horodniceni, jud. Suceava546,369PNDR
BOROAIAExtinderea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in com. Boroaia, jud. Suceava6,676,739PNDR
STULPICANIExtindere infrastructura de apa potabila, modernizare si extindere infrastructura de apa uzata cu statie de epurare in com. Stulpicani, jud. Suceava6,778,751PNDR
SCHEIAInfiintare centru after school, com. Scheia, jud. Suceava1,792,664PNDR
ZVORISTEAInfiintare si dotare gradinita cu program normal in sat Buda, com. Zvoristea, jud. Suceava2,253,269PNDR
BAIAExtindere retele de alimentare cu apa si canalizare, in com. Baia, sat Baia, jud. Suceava6,542,496PNDR
DARMANESTIInfiintare gradinita in sat Maritei, com. Darmanesti, jud. Suceava1,031,406PNDR
CORNU LUNCIIConstruire gradinita cu program prelungit in sat Dumbrava, com. Cornu Luncii, jud. Suceava1,175,655PNDR
VADU MOLDOVEIConstruire si dotare gradinita in sat Ciumulesti, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava1,274,138PNDR
HORODNIC DE SUSInfiintare sistem de alimentare cu apa si apa uzata in com. Horodnic de Sus, jud. Suceava10,923,181PNDR
CAPU CAMPULUIExtindere retele de canalizare si alimentare cu apa in com. Capu Campului, jud. Suceava6,807,937PNDR
ARBOREInfiintare infrastructura de apa si extindere infrastructura de apa uzata in com. Arbore, jud. Suceava5,899,434PNDR
ARBOREModernizare drumuri de interes local din com. Arbore, jud. Suceava4,511,775PNDR
DARMANESTIInfiintare infrastructura de apa si extindere infrastructura de apa uzata in com. Darmanesti, jud. Suceava5,831,603PNDR
MOARAModernizare drumuri de interes local in com. Moara prin Masura 7.2 jud. Suceava4,465,055PNDR
CIPRIAN PORUMBESCUInfiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Porumbescu, com. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava1,812,890PNDR
SATU MAREInfinntare infrastructura de apa si apa uzata in com. Satu Mare, jud. Suceava11,288,094PNDR
ZAMOSTEAInfiintare infrastructura de apa si apa uzata in com. Zamostea, jud. Suceava11,342,071PNDR
CACICAInfiintarea retelei publice de apa uzata si infiintarea retelei publice de apa potabila in com. Cacica, jud. Suceava11,341,227PNDR
STROIESTIInfiintare sistem de canalizare al apelor uzate si infiintare sistem de alimentare cu apa in com. Stroiesti, jud. Suceava11,347,500PNDR
BAIAConstruire gradinita in com. Baia, jud. Suceava2,263,086PNDR
IPOTESTIInfiintare Gradinita cu program normal, in loc. Ipotesti, com. Ipotesti, jud. Suceava1,649,827PNDR
UDESTIInfiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare in com. Udesti, jud. Suceava11,214,044PNDR
DARMANESTIModernizare drumuri comunale in com. Darmanesti, jud. Suceava4,475,354PNDR
SCHEIAConstruire gradinita cu program prelungit "Maria MIrabela" imprejmuire, bazin vidanjabil, bransament electric1,132,222PNDR
DORNA CANDRENILORModernizare drumuri comunale in com. Dorna Candrenilor, jud. Suceava4,431,026PNDR
MARGINEAModernizare 6,3 km infrastructura rutiera in com. Marginea, jud. Suceava4,536,390PNDR
BOSANCIModernizare drumuri de interes local in com. Bosanci, jud. Suceava4,436,142PNDR
BOROAIAInfiintare gradinita cu program normal in sat Boroaia, com. Boroaia, jud. Suceava1,610,632PNDR
FRATAUTII VECHILucrari de extindere retea de alimentare cu apa potabila si canalizare in com. Fratautii Vechi, jud. Suceava6,808,418PNDR
BOSANCIModernizarea si dotarea gradinitei cu program normal casuta din povesti Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava1,421,669PNDR
POIANA STAMPEIInfiintare gradinita cu program prelungit in com. Poiana Stampei, jud. Suceava2,026,151PNDR
MALINIInfiintare sistem de alimentare cu apa si extindere sistem de canalizare existent in com. Malini, jud. Suceava6,657,424PNDR
ZVORISTEAExtindere sistem de canalizare ape uzate si extindere alimentare cu apa in com. Zvoristea, jud. Suceava6,750,909PNDR
PREUTESTIConstruire gradinita cu program prelungit in com. Preutesti1,554,807PNDR
FUNDU MOLDOVEIInfiintare gradinita cu program normal in com. Fundu Moldovei, jud. Suceava1,028,814PNDR
GRAMESTIInfiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare cu statie de epurare in com. Gramesti, jud. Suceava9,016,392PNDR
HORODNIC DE SUSInfiintare si dotare gradinita cu program prelungit in com. Horodnic de Sus, jud. Suceava1,766,747PNDR
FRUMOSUInfiintare sistem de alimentare cu apa si apa uzata in loc. Frumosu, jud. Suceava11,345,153PNDR
SLATINAModernizare drumuri de interes local in com. Slatina, jud. Suceava4,513,949PNDR
BAIAModernizare drumuri comunale in com. Baia, sat Baia, jud. Suceava4,539,000PNDR
VERESTIModernizare drumuri de interes local in com. Veresti, jud. Suceava4,536,061PNDR
RASCAInfiintare si dotare centru after school sat Dumbraveni, com. Risca, jud. Suceava1,418,970PNDR
TODIRESTIInfiintare gradinita cu program normal in sat Costina, com. Todiresti, jud. Suceava915,367PNDR
FANTANELEInfiintare retea publica de apa si apa uzata in satele Stamate, Banesti si Fintinele din com. Fintinele, jud. Suceava11,646,250PNDR
PATRAUTIInfiintare infrastructura de apa uzata si statie de epurare in com. Patrauti, jud. Suceava4,658,472PNDR
UDESTIModernizare infrastructura rutiera de interes local in com. Udesti, jud. Suceava4,350,764PNDR
VALEA MOLDOVEIExtindere retele de alimentare cu apa potabila si canalizare in com. Valea Moldovei, jud. Suceava5,995,019PNDR
VATRA MOLDOVITEIInfiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare in loc. Vatra Moldovitei, com. Vatra Moldovitei, jud. Suceava11,637,744PNDR
VOITINELExtindere retele de alimentare apa potabila si canalizare in com. Voitinel, jud. Suceava6,987,680PNDR
HARTOPInfiintare sistem de canalizare si infiintare sistem de alimentare cu apa in com. Hartop, jud. Suceava11,141,972PNDR
OSTRAModernizare si dotare camin cultural com. Ostra, jud. Suceava, submasura 7.62,221,429PNDR
BALCAUTIModernizare, renovare si dotare camin cultural Negostina, com. Balcauti, jud. Suceava2,182,853PNDR
BOSANCIDotarea cu mobilier si aparatura specifica a caminului cultural din sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava988,824PNDR
RADASENIReabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural, sat Lamaseni, com. Radaseni, jud. Suceava911,251PNDR
ILISESTIConservarea patrimoniului bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din com. Ilisesti, jud. Suceava2,203,140PNDR
CORNU LUNCIIModernizare si dotare camin cultural in sat Baisesti, com. Cornu Luncii, jud. Suceava1,005,874PNDR
HORODNICENIModernizare, renovare si dotare camin cultural, sat Horodniceni, com. Horodniceni, jud. Suceava1,083,623PNDR
CIOCANESTIRenovare, modernizare si dotare casa de cultura in com. Ciocanesti, jud. Suceava1,522,603PNDR
FUNDU MOLDOVEIReabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural Fundu Moldovei, com. Fundu Moldovei2,101,058PNDR
DARMANESTIModernizare, renovare si dotare camin cultural sat Darmanesti, com. Darmanesti, jud. Suceava1,095,787PNDR
BUNESTIReabilitare si modernizare sediu primarie din com. Bunesti, jud. Suceava, in scopul conservarii, protejarii si promovarii patrimoniului cultural1,919,929PNDR
RASCAReabilitare, modernizare si dotare camin cultural in sat Jahalia, com. Risca, jud. Suceava1,827,855PNDR
CARLIBABAModernizare si dotare camin cultural din com. Carlibaba, jud. Suceava1,937,958PNDR
HORODNIC DE SUSModernizarea si dotarea caminului cultural, com. Horodnic de Sus, jud. Suceava2,209,617PNDR
CACICAReabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural in sat Pirtestii de sus, com. Cacica, jud. Suceava1,656,195PNDR
ADANCATAModernizare, renovare si dotare camin cultural sat Adancata, com. Adancata, jud. Suceava1,520,865PNDR
DORNA CANDRENILORReabilitare, modernizare si dotare camin cultural in sat Poiana Negrii, com. Dorna Candrenilor, jud. Suceava1,698,453PNDR
TODIRESTIReabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat Parhauti, com. Todiresti, jud. Suceava2,233,587PNDR
POJORATAModernizare si dotare camin cultural din sat Valea Putnei, com. Pojorita, jud. Suceava1,285,849PNDR
ARBOREModernizare si dotare camin cultural in sat Arbore, com. Arbore, jud. Suceava623,064PNDR
BERCHISESTIAchizitii dotari centru cultural Florin Piersic Corlata, com. Berchisesti, jud. Suceava691,470PNDR
PREUTESTIReabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural, sat Basarabi, com. Preutesti, jud. Suceava1,039,866PNDR
CRUCEAReabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Chiril, com. Crucea, jud. Suceava1,455,819PNDR
MOLDOVA-SULITAReabilitare, modernizare si dotare camin cultural in com. Moldova Sulita, jud. Suceava1,939,040PNDR
DORNESTIModernizare, renovare si dotare camin cultural sat Dornesti, com. Dornesti, jud. Suceava2,045,342PNDR
GRAMESTIRenovare, modernizare si dotare camin cultural Gramesti, in com. Gramesti, jud. Suceava2,064,344PNDR
BAIADotarea caminului cultural din sat Baia, com. Baia, jud. Suceava586,971PNDR
CORNU LUNCIIDotarea caminelor culturale din loc. Cornu Luncii si Sasca Mica din com. Cornu Luncii, jud. Suceava1,359,811PNDR
PREUTESTIDotarea caminului cultural din sat Preutesti, com. Preutesti, jud. Suceava775,976PNDR
DOLHESTIModernizare, renovare si dotare camin cultural sat Dolhestii Mari, com. Dolhesti, jud. Suceava2,131,567PNDR