Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ACÂŞModernizare dispensar in satul Acas, comuna Acas, judetul Satu Mare844,900.00PNDL II
ACÂŞModernizare scoala in satul Unimat, comuna Acas, judetul Satu Mare930,580.00PNDL II
ACÂŞReabilitare, modernizare și dotare școală generală în comuna Acâș, județul Satu Mare2,245,859.04PNDL II
AGRIŞReabilitare cladire, scoala + gradinita si cladire noua in localitatea Agrisu Nou, comuna Agris, judetul Satu Mare734,321.12PNDL II
BĂTARCIModernizare dispensar uman in comuna Batarci, str. Principala nr 39, judetul Satu Mare713,167.00PNDL II
BERVENIReabilitare Scoala generala din localitatea Berveni, str. Maior ,nr. 117, com. Berveni, judetul Satu Mare1,590,138.00PNDL II
BIXADLucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Gradinita cu program prelungit in localitatea Trip, comuna Bixad, judetul Satu Mare722,790.72PNDL II
BOTIZEficientizarea energetica a iluminatului public in comuna Botiz, jud. Satu Mare1,667,263.00PNDL II
CĂLINEŞTI-OAŞAlimentare cu apa in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare9,889,509.98PNDL II
CĂMĂRZANAReabilitare Scoala gimnaziala Camarzana, corp 1 si gradinita, comuna Camarzana, judetul Satu Mare4,362,350.99PNDL II
CĂMINConsolidarea si reabilitarea corpurilor A si B ale Scolii Gimnaziale din comuna Camin, jud. Satu Mare1,933,965.05PNDL II
CĂPLENIExtindere si reabilitare iluminat public in comuna Capleni, judetul Satu Mare855,884.00PNDL II
CAREIExtindere Scoala Gimnaziala Vasile Lucaciu cu corp nou P+2 (3 partial) si modernizare cladiri existente din Mun. Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-1813,027,074.73PNDL II
CĂUAŞReabilitare dispensar medical in localitatea Căuaș, comuna Cauas, judetul Satu Mare551,898.88PNDL II
CĂUAŞReabilitare-reparatii capitale la scoala cu clasele I-VIII din localitatea Căuaș, str. Principala, nr. 240, in comuna Cauas, judetul Satu Mare1,951,927.28PNDL II
CEHALExtindere retea de alimentare cu apa , si bransamente apa, in localitatile Cehal, Cehalut, Orbau, comuna Cehal, județul Satu Mare3,739,026.00PNDL II
CEHALReabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Cehal, comuna Cehal, judetul Satu Mare790,462.11PNDL II
CEHALReabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Cehalut, comuna Cehal, judetul Satu Mare389,492.61PNDL II
CERTEZEModernizare DC13 in loc. Moiseni, L=900 m, Com. Certeze560,827.00PNDL II
CIUMEŞTIReabilitare dispensar medical in localitatea Ciumesti, comuna Ciumesti, Judetul Satu Mare299,239.00PNDL II
DOBAPod peste canalul ANIF pe Drumul Lapului in comuna Doba, judetul SATU MARE637,980.00PNDL II
DOBAVariantă de ocolire localitatea Doba, pentru acces la depozitul regional de deșeuri în comuna Doba, judetul Satu Mare757,401.16PNDL II
HODODExtindere retele de alimentare cu apa a localitatii Hodod, comuna Hodod, judetul Satu Mare2,251,639.00PNDL II
HODODReabilitare, modernizare si dotare dispensar uman in localitatea Hodod, comuna Hodod, judetul Satu Mare645,011.93PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREAlimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes si înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zapada2,486,350.00PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizare DJ 194B pe traseul Dara-Dorolț, comuna Dorolț, județul Satu Mare10,144,714.89PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizare DJ 195 B Doba (DN19) - Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș (DN19A) km0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-10+432 Doba (DN19)-Boghiș -Dacia - Moftinu Mare25,047,069.95PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizare DJ 195 B Doba-(DN19) Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș (DN19A) km0+000-km29+229,87, Tronsonul II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare -Crișeni-Craidorolț26,210,927.90PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizare drum judetean DJ 109 M Batarci-Valea Seacă, km 12+800-km16+9206,605,295.02PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizarea drumului judetean DJ 108C Carei (DJ 108M) -Căpleni (Biserica si Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000-km 3+5006,128,461.92PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizarea drumului judetean DJ 109P lim. jud. Salaj - Cehal - km27+560-km33+96012,301,238.48PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizarea drumului județean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tătărăști - Necopoi - Cărășeu, tronson I Ardud - Viile Satu Mare km 0+000 - 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 - 23+810 , județul Satu Mare37,709,269.65PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREModernizarea drumului județean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tătărăști - Necopoi - Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare - Tătărăști, km 5+750 - km 9+935, județul Satu Mare8,655,075.72PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREReabilitare cladire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomitei nr. 1, Satu Mare2,869,785.25PNDL II
JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MAREReparatii capitale drum judetean DJ 194C: intersecție DJ194A -Botiz(int DN19), km 8+041-km11+491, judetul Satu Mare5,591,016.27PNDL II
LAZURIModernizare scoala gimnaziala cu clasele V-VIII din localitatea Peles, comuna Lazuri, judetul Satu Mare818,000.00PNDL II
LIVADAReabilitare si dotare scoala cu clasele I-VIII si sala de sport in Orasul Livada, judetul Satu Mare3,869,131.00PNDL II
MICULAReabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in comuna Micula, jud. Satu Mare1,352,023.84PNDL II
MICULAReabilitarea si dotarea cu mobilier scolar la Scoala Gimnaziala Gellert Sandor, sat Micula, comuna Micula judetul Satu Mare5,218,862.49PNDL II
MOFTINExtindere retele de canalizare ape uzate menajere in localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin, judetul Satu Mare3,225,388.00PNDL II
MOFTINExtindere Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul, Moftinu Mic cu un nou corp de cladire cu 8 sali de clase, comuna Moftin, judetul Satu Mare2,328,493.00PNDL II
NEGREŞTI-OAŞModernizare apa si sistem rutier pe str. Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei - str. Borcutului) in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare2,709,680.00PNDL II
NEGREŞTI-OAŞModernizare apa-canal si sistem rutier pe str. Mihai Eminescu in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare2,485,800.00PNDL II
NEGREŞTI-OAŞRealizarea unei crese in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare2,103,000.00PNDL II
ODOREUReabilitare, modernizare si dotare cladire dispensar uman in localitatea Odoreu, comuna Odoreu, judetul Satu Mare732,000.00PNDL II
ORAŞU NOUModernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Orașu Nou1,363,301.90PNDL II
PĂULEŞTIConstruire Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, loc. Hrip, com. Paulesti, jud. Satu Mare2,427,758.91PNDL II
PĂULEŞTIReabilitare si dotare dispensar medical uman in localitatea Amați, Comuna Păulești, judetul Satu Mare524,870.00PNDL II
PĂULEŞTIReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII, în localitatea Ambud, Comuna Păulești județul Satu Mare1,789,828.45PNDL II
PĂULEŞTIReabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII cu gradiniță in localitatea Păulești, Comuna Păulești judetul Satu Mare1,532,014.93PNDL II
PETREŞTIReabilitarea termica a sediului Primariei Comunei Petresti1,235,507.00PNDL II
PIRReabilitare si modernizare dispensar medical si farmacie in comuna Pir, judetul Satu Mare1,158,635.32PNDL II
PIŞCOLTExtindere sistem de alimentare cu apa in comuna Piscolt2,240,219.00PNDL II
PIŞCOLTInfiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare zonala in comuna Piscolt, jud. Satu Mare13,018,987.00PNDL II
RACȘAGradinita cu program normal cu 4 Sali de grupa in Comuna Racșa, județul Satu Mare1,388,869.00PNDL II
RACȘAReabilitare Dispensar Uman in Localitatea Racsa, comuna Racșa, județul Satu Mare1,157,717.00PNDL II
SĂCĂŞENIReabilitare si modernizare scoala gimnaziala Sacaseni, comuna Sacaseni, jud. Satu Mare, corp B1,112,854.87PNDL II
SATU MAREPOD PESTE RÂUL SOMEŞ – AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI81,344,496.80PNDL II
SĂUCACanalizare menajeră în localităţiile Săuca, Silvaş şi Cean, comuna Săuca5,592,981.00PNDL I
SUPURAlimentare cu apa a localitatii Giorocuta, comuna Supur, judetul Satu Mare1,304,463.00PNDL II
SUPURAlimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare2,642,018.00PNDL II
TĂŞNADExtinderea sistemului public de iluminat stradal in orasul Tășnad, judetul Satu Mare243,950.00PNDL II
TEREBEŞTIExtindere alimentare cu apa in localitatea Aliza, comuna Terebesti, judetul Satu Mare677,587.00PNDL II
TEREBEŞTIReabilitare, dotare si modernizare gradinita cu program normal, sat Piscari, comuna Terebesti, Jud. Satu Mare547,920.53PNDL II
TEREBEŞTIRealizare, dotare Grădiniță cu program normal Terebești, comuna Terebești, județul Satu Mare503,150.24PNDL II
TIREAMGradinita cu Program Normal Tiream, 4 grupe, din localitatea Tiream, comuna Tiream, judetul Satu Mare1,160,058.28PNDL II
TÎRŞOLŢReabilitare pod peste raul Lechincioara in comuna Tirsolt, judetul Satu Mare1,776,432.00PNDL II
TÎRŞOLŢRetea de canalizare menajera in localitatea Aliceni, comuna Tirsolt, jud. Satu Mare5,231,062.00PNDL II
TURŢReamenajare si recompartimentare corp extindere cladire scoala P+1E+M si centrala termica1,697,941.75PNDL II
TURULUNGPod peste raul Turt - DC 7, comuna Turulung, judetul Satu Mare1,758,507.23PNDL II
TURULUNGReabilitare dispensar uman sat Turulung, comuna Turulung, jud. Satu Mare1,453,918.60PNDL II
VAMARealizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama, Judetul Satu Mare5,379,859.00PNDL II