România va continua să aibă creștere economică robustă și consistentă. Echilibrele economice se vor consolida, nivelul de trai va crește. Vor fi mai multe locuri de muncă. Leul se va aprecia. Sunt doar câteva dintre perspectivele anilor viitori determinate de cursul economiei – rezultat al aplicării programului de guvernare PSD.

Informații oficiale AICI.

  • 2019 va aduce un Produs Intern Brut de 1.022,5 miliarde de Lei, echivalentul unei creșteri economice de 5,5%. Aceeași creștere consistentă, de peste 5%, este anticipată și pentru următorii 3 ani, până-n 2022!
  • Formarea brută de capital fix – respectiv investițiile în bunuri durabile – va înregistra un salt în 2019 și în anii următori, respectiv va fi de 4 ori mai mare, fapt care semnifică un angajament major guvernamental în acest sens.
  • În 2019 se vor înființa peste 170.000 de noi locuri de muncă, astfel că numărul mediu de salariați va ajunge la 5,28 milioane. Tendința se va menține, astfel că, în 2022, România va avea, în medie, 5,8 milioane de salariați.
  • Majorarea salariilor, potrivit legii și programului de guvernare, va face ca în 2022 salariul mediu net să fie mai mare cu 41,9% decât a fost în 2018.
  • Puterea de cumpărare raportată la salariul mediu va continua să crească. Cel mai mult în acest an, cu 11,8%!
  • Moneda națională va avea o remarcabilă stabilitate, chiar se va aprecia ușor față de euro. Astfel, cursul mediu leu/euro este anticipat la 4,67 lei/euro pentru 2019 și va scădea ușor, pentru că în 2020 prognoza este de 4,58 lei/euro.
  • Prețurile vor fi stabile – în niciun an, din 2019 și până-n 2022, nu vor crește, în medie, cu mai mult de 3%.
  • Exporturile vor avea un ritm de creștere, în medie, de 8%, de la an la an. Ca pondere în PIB, deficitul comercial se va reduce de la 4,5% în 2018 la 3,3% în acest an și la 2,4% în 2022.

Concluzie. Viitorul arată bine, cu PSD la guvernare!