Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ARDUSATModernizare străzi Siru Mic și Siru Mare în localitatea Ardusat, comuna Ardusat, jud. Maramureş541,216.00PNDL I
ARINIŞAducțiune apă în loc. Tămășești2,215,477.60PNDL II
ARINIŞStație de tratare apă potabilă și puț de alimentare pentru localitățile Ariniș și Rodina'', comuna Ariniș, județul Maramureș 634,338.98PNDL II
ASUAJU DE SUSModernizare rețea stradală în comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș7,720,029.00PNDL II
BAIA SPRIEDrum de legatură Baia Sprie - Baia Mare10,892,246.00PNDL II
BAIA SPRIEConstrucție și reabilitare drum alternativ pe malul drept al râului Săsar între DC5 și pod str.Viilor, oraș Baia Sprie5,651,276.51PNDL I
BAIA SPRIEModernizare drum comunal DC 25 Satu Nou de Sus, oraş Baia Sprie, judeţul Maramureş804,995.28PNDL I
BĂIŢA DE SUB CODRUModernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de Sub Codru, județul Maramureș4,964,604.00PNDL II
BICAZÎnființare sistem de alimentare cu apă și înfiintare sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Bicaz, comuna Bicaz, județul Maramureș14,364,802.00PNDL II
BOCICOIU MAREAsfaltare străzi în comuna Bocicoiu Mare, sat Lunca la Tisa + Crăciunești615,632.00PNDL II
BOCICOIU MAREReabilitare Școala Gimnazială Lunca la Tisa375,000.00PNDL II
BOGDAN VODĂModernizare dispensar în satul Bogdan Vodă, comuna Bogdan Vodă, județul Maramureș830,620.00PNDL II
BOGDAN VODĂReabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă, în comuna Bogdan Vodă, Județul Maramureș6,164,354.00PNDL II
BOGDAN VODĂReabilitare și modernizare Grădinița și Școala Gimnazială, corpul A și B, loc.Bogdan Vodă, com.Bogdan Vodă, jud.Maramureș4,040,114.35PNDL I
BOIU MAREExtindere alimentare cu apă a localităților Frâncenii Boiului, Românești și Cătunul Boiuț, comuna Boiu Mare616,496.80PNDL I
BOTIZAConstruire poduri în comuna Botiza, județul Maramureș777,835.69PNDL II
BOTIZAModernizare drumuri de interes local comuna Botiza, jud. Maramureș4,923,557.00PNDL II
CĂLINEŞTIConstruirea a 4 poduri cu deschideri de 18 m peste râul Cosau şi un pod cu deschidere de 7 m peste pârâul Văleni în comuna Călineşti, judeţul Maramureş4,107,333.08PNDL II
CĂLINEŞTIExtindere rețea de alimentare cu apă în comuna Călinești, judeţul Maramureș2,222,986.12PNDL II
CĂLINEŞTIÎnființare dispensar în localitatea Văleni, comuna Călinești, județul Maramureș965,491.55PNDL II
CĂLINEŞTIModernizare alimentare cu apă potabilă comuna Călinești, județul Maramureș586,724.47PNDL II
CĂLINEŞTIModernizare drumuri comunale în comuna Călineşti, judeţul Maramureş5,899,315.00PNDL II
CĂLINEȘTIReabilitare grădiniță comuna Călinești, județul Maramureș377,511.76PNDL I
CICÂRLĂUModernizare reţea stradală în comuna Cicârlău, județul Maramureș5,859,965.00PNDL II
CICÂRLĂUReabilitare și modernizare Școala nr.1 din localitatea Ilba, comuna Cicârlău, județul Maramureș815,534.96PNDL II
COAŞModernizare drum de interes local Ogoreni, în localitatea Coaș, jud. Maramureș1,547,267.02PNDL II
COAŞModernizare drumuri de interes local în localitatea Coaș, județul Maramureș2,340,444.00PNDL II
COPALNIC MĂNĂȘTURModernizare drum comunal DC 52 Răzoare - Groape - Preluca Veche - Măgureni,comuna Copalnic Mănăștur jud. Maramureș8,839,202.00PNDL I
COPALNIC MĂNĂȘTURModernizare drum comunal DC43, Preluca Veche - Preluca Nouă - Aspra, comuna Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș5,768,905.00PNDL I
COPALNIC MĂNĂȘTURModernizare drum comunal DC44 Berința-Curtuiușu Mic -Coruia, în comuna Copalnic Mănăștur, jud.Maramureș3,892,259.61PNDL I
COPALNIC MĂNĂȘTURModernizare drum comunal DC45, Copalnic - Curtuiușu Mic, comuna Copalnic Mănăștur,jud.Maramureș1,528,252.44PNDL I
COPALNIC-MĂNĂŞTURExtindere alimentare cu apă în localitatea Copalnic, comuna Copalnic Mănăştur, judeţul Maramureş483,432.00PNDL II
COPALNIC-MĂNĂŞTURReabilitare si extindere Școala cu clasele I-VIII comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș3,138,199.00PNDL II
COROIENIAlimentarea cu apă potabilă a comunei Coroieni1,108,603.00PNDL I
DESEȘTIAlimentare cu apă potabilă a comunei Desești954,000.00PNDL I
DRAGOMIREȘTIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești - Corpul A, oraș Dragomirești, jud.Maramureș3,619,957.78PNDL I
FĂRCAȘAExtindere sursă, rețea de alimentare cu apă şi canalizare la depozitul ecologic din localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, județul Maramureș5,657,987.00PNDL I
GIULEŞTICanalizarea apelor menajere în localitățile Berbești și Ferești, comuna Giulești, județul Maramureș16,271,988.22PNDL II
GROȘII ȚIBLEȘULUIModernizare DC19 Groșii Țibleșului - Botiza, com.Groșii Țibleșului,jud. Maramureș4,264,486.45PNDL I
IEUDModernizare rețea stradală în comuna Ieud, județul Maramureș3,700,628.00PNDL II
IEUDModernizare Școala Gimnazială în comuna Ieud, județul Maramureș897,793.00PNDL II
IEUDConstrucţie pod din beton peste Valea Cetatele în comuna Ieud, judeţul Maramureş399,597.00PNDL I
LĂPUŞReabilitare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent în comuna Lăpuș, județul Maramureș1,914,424.00PNDL II
LĂPUŞReabilitare şcoală gimnazială Lăpuș2,211,279.93PNDL II
MIREŞU MAREExtindere rețea de canalizare menajeră în localitățile Dăneștii Chioarului și Lucăcești, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș4,074,888.00PNDL II
MIREŞU MAREReţea de canalizare menajeră şi racorduri de canalizare, în localităţile Mireşu Mare, Iadăra, Remeţi pe Someş şi Tulghieş, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramures27,083,854.00PNDL II
MOISEIModernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Moisei, jud. Maramureș3,802,763.00PNDL II
MOISEIModernizare drum comunal DC1 Dealul Moiseiului - Mănăstirea Moiseiului, comuna Moisei2,236,507.73PNDL I
OARŢA DE JOSExtindere Școala Gimnazială în localitatea Oarţa de Sus537,661.04PNDL II
OARŢA DE JOSModernizare drumuri în comuna Oarța de Jos, județul Maramureș5,189,269.00PNDL II
OCNA ŞUGATAGReabilitare și extindere Liceu Tehnologic Ocna Șugatag2,826,635.32PNDL II
OCNA ȘUGATAGFinalizarea extinderii canalizării din Ocna Șugatag (acoperirea gradului de 95% a populației)3,622,417.70PNDL I
RECEAConstruire străzi inclusiv rețea de apă și canalizare în satul Săsar, comuna Recea, județul Maramureș5,291,716.00PNDL II
RECEAExtindere reţea de canalizare în localitatea Lapuşel, comuna Recea, judeţul Maramureş13,434,223.00PNDL II
REMETEA CHIOARULUIReabilitare și modernizare dispensar în localitatea Remetea Chioarului, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș386,590.97PNDL II
REMETEA CHIOARULUIModernizarea drumului comunal DC 72 -km 0+000-km 2+278, comuna Remetea Chioarului1,915,083.25PNDL I
REMETEA CHIOARULUIProiectare și execuție utilități Școala Berchez, localitate Berchez, comuna Remetea Chioarului704,430.21PNDL I
REMETEA CHIOARULUIProiectare și execuție utilități Școala Berchezoaia, localitate Berchezoaia, comuna Remetea Chioarului424,862.48PNDL I
REMETEA CHIOARULUIReabilitarea și dezvoltarea resurselor de apă și reabilitarea sistemului de distribuție al alimentării cu apă potabilă a comunei Remetea Chioarului - etapele I-VI5,257,713.71PNDL I
REMEŢIReabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Remeți județul Maramureș2,644,154.61PNDL I
REPEDEAReabilitare și Modernizare Liceul Tehnologic Repedea corpul A, B si C, loc. Repedea, com. Repedea, jud. Maramureș2,274,338.12PNDL II
REPEDEAExtinderea alimentării cu apă potabilă a comunei Repedea, judeţul Maramureş2,800,000.00PNDL I
RONA DE JOSModernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Rona de Jos, județul Maramureș4,493,559.00PNDL II
RONA DE JOSRețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Rona de Jos2,598,534.45PNDL I
RONA DE SUSReabilitare rețea de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare pe tronsonul DC 16 în lungime de 450m-comuna Rona de Sus, jud. Maramureș297,310.00PNDL II
RONA DE SUSReabilitare și Modernizare Școala Gimnazială în localitatea Rona de Sus - comuna Rona de Sus, jud. Maramureș1,019,608.00PNDL II
RONA DE SUSCanalizare menajeră cu stație de epurare Rona de Sus, comuna Rona de Sus8,724,929.18PNDL I
ROZAVLEAAsfaltare străzi rurale secundare în comuna Rozavlea, jud. Maramureş3,399,830.00PNDL II
ROZAVLEAMontat AIL LED în comuna Rozavlea564,171.50PNDL II
ROZAVLEAReabilitare Liceul Tehnologic "Octavian Goga"437,196.08PNDL I
ROZAVLEARețea de canalizare și stație de epurare în comuna Rozavlea2,991,899.60PNDL I
RUSCOVAModernizare drumuri de interes local în comuna Ruscova, județul Maramureș9,022,792.23PNDL I
SĂCĂLĂŞENIModernizare Drumuri Sătești I în Comuna Săcălășeni, județul Maramureș1,553,566.87PNDL II
SĂCĂLĂŞENIModernizare Drumuri Săteşti II în Comuna Săcălășeni judeţul Maramureş - obiect strada Mesteacănului din localitate Coruia943,594.14PNDL II
SĂCĂLĂŞENIReabilitare și modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a imobilului Dispensar Uman Săcălășeni, județul Maramureș1,401,621.00PNDL II
SĂCELReabilitare Dispensar Uman, în comuna Săcel, jud. Maramureș495,000.00PNDL II
SĂCELReabilitare Școala și Grădinița-Valea Carelor, în comuna Săcel, jud. Maramureș522,000.00PNDL II
SĂCELReabilitare Școala-Gura Repezii, în comuna Săcel, jud. Maramureș555,000.00PNDL II
SĂLIŞTEA DE SUSGrădiniță cu program prelungit cu 4 Săli de grupă, Săliștea de Sus, județul Maramureș2,379,098.71PNDL II
SĂLSIGReabilitare și modernizare străzi rurale în comuna Sălsig, județul Maramureș3,370,726.00PNDL II
SATULUNGModernizare străzi de interes local în satele Satulung, Finteușul Mic și Arieșu de Pădure, comuna Satulung, județul Maramureș7,258,677.00PNDL II
SEINIModernizarea străzii Tabla din sat Sabisa, oraş Seini369,785.78PNDL II
SEINIPod rutier peste râul Someş, între oraşul Seini şi comuna Pomi, în punctul de trecere cu bacul13,420,837.18PNDL II
ŞIEUAccesibilizare zone prin construirea a trei poduri peste Râul Botiza în comuna Șieu, județul Maramureș1,137,923.00PNDL II
ŞIEUPod peste Râul Botiza cu acces din drumul DJ 171 A în comuna Șieu, județul Maramureș361,409.00PNDL II
ŞIEUReabilitare şcoala gimnazială Șieu510,000.00PNDL II
ȘIEUConstruire poduri în comuna Șieu442,678.00PNDL I
ȘIEUReţea de canalizare și stație de epurare în localitatea Şieu14,731,650.48PNDL I
ŞIȘEŞTIModernizare Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu”-corp vechi în localitatea Șișești, comuna Șișești, județul Maramureș412,485.00PNDL II
ȘIȘEȘTIModernizare Școala Gimnazială Cetățele400,356.66PNDL I
ȘIȘEȘTIModernizare Școala Gimnazială Dănești338,463.77PNDL I
ȘIȘEȘTIModernizare Școala Gimnazială Șurdești684,264.88PNDL I
ȘIȘEȘTIModernizare Școala Gimnazială Vasile Lucaciu Șișești470,327.67PNDL I
ȘIȘEȘTIModernizare Școala Primară Negreia411,907.59PNDL I
ȘIȘEȘTIModernizare Școala Primară Plopiș431,140.97PNDL I
ȘOMCUTA MAREReabilitare DC64 + DL33 + DL55 Șomcuta Mare - Vălenii Șomcutei - 15km, oraș Șomcuta Mare6,515,515.62PNDL I
ȘOMCUTA MAREReabilitare și modernizare grădinița cu program prelungit nr.1, oraș Șomcuta Mare, județul Maramureș613,650.27PNDL I
ȘOMCUTA MAREReabilitare și modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, oraș Șomcuta Mare, județul Maramureș1,676,576.12PNDL I
STRÂMTURAConstruire grădiniță cu program prelungit în comuna Strâmtura, județul Maramureș1,634,159.00PNDL II
STRÂMTURAExtindere rețea de canalizare în localitățile Slătioara, Glod și Strâmtura, comuna Strâmtura, județul Maramureș9,096,547.00PNDL II
STRÂMTURARealizare și reabilitare podețe în comuna Strâmtura, județul Maramureș2,846,581.20PNDL II
SUCIU DE SUSPod de beton armat peste Râul Suciu în pășunea comunală Barloita cu acces din DJ 171, km 51+620722,584.00PNDL II
SUCIU DE SUSRețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Suciu de Sus, județul Maramureș9,340,740.00PNDL II
TÂRGU LĂPUŞReabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit, Târgu Lăpuș, str. Mihai Eminescu, nr. 2, jud. Maramureș1,149,625.03PNDL II
TÂRGU LĂPUŞReabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Corp B, Târgu Lapuș, str. Mihai Eminescu, nr. 3-5, jud. Maramureș1,061,057.12PNDL II
TÂRGU LĂPUŞReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nicolae Steinhardt, Corp B, Târgu Lăpuș, sat Rohia, nr. 152, jud. Maramureș548,302.71PNDL II
TĂUȚII MĂGHERĂUȘExtindere pe verticală a liceului tehnologic Traian Vuia P+1E din orașul Tăuții Măgherăuș2,519,898.00PNDL I
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞModernizare străzi oraş Tăuţii Măgherăuş Lot 19,436,129.99PNDL II
ULMENIExtindere rețea de canalizare în satele aparținătoare orașului Ulmeni (Mînău, Arduzel, Someș-Uileac ), orașul Ulmeni, județul Maramureș6,666,798.88PNDL II
ULMENIReabilitare și Modernizare Școala Primară , loc. Tohat, Orașul Ulmeni, jud. Maramureș355,776.56PNDL II
ULMENIReabilitare şi Modernizare Școala Primară nr. 1, loc. Chelința, Orașul Ulmeni, Maramureș598,455.20PNDL II
ULMENIPod peste râul Someş în oraşul Ulmeni jud Maramureş10,703,530.00PNDL I
VADU IZEIAlimentare cu apă potabilă și canalizare apă menajeră în comuna Vadu Izei, județul Maramureș3,644,037.20PNDL I
VALEA CHIOARULUIConstruire 2 poduri peste Bârsău în localitatea Valea Chioarului1,430,127.30PNDL II
VALEA CHIOARULUIReabilitare și extindere la Școala Gimnazială Mihai Viteazu Valea Chioarului – Structura Fericea, din comuna Valea Chioarului, jud.Maramureș728,875.00PNDL I
VIMA MICĂConstruirea unor poduri/podețe în Comuna Vima Mică, jud. Maramureș1,746,000.00PNDL II
VIMA MICĂModernizare drum comunal DC 50 în comuna Vima Mică, jud. Maramureş2,716,000.00PNDL II
VIŞEU DE SUSModernizare străzi în cartierul Țipțerai (German), localitatea Vișeu de Sus, jud. Maramureș19,318,570.00PNDL II