Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
1 DECEMBRIEModernizare drumuri de interes local in comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov "Lucrari de proiectare si executie - reparatii si intretinere strazi"11,227,268.00PNDL I
1 DECEMBRIEExtindere școală-corp nou dedicat claselor gimnaziale (V-VIII), str. 8 Martie, nr. 12, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov4,533,312.64PNDL II
1 DECEMBRIELucrări de reabilitare și extindere canalizare menajeră zona centrală a comunei 1 Decembrie, județul Ilfov4,518,722.66PNDL II
AFUMAŢIExecuție asfaltare strada Dacia281,110.10PNDL II
AFUMAŢIExecuție asfaltare strada Fagului555,848.63PNDL II
AFUMAŢIReabilitare sistem rutier prin asfaltare str. Revoluției440,000.00PNDL II
BALOTESTIProiectare si executie sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Balotesti8,070,357.25PNDL I
BALOTESTISistem alimentare cu apă şi reţea de canalizare menajeră strada Martha Bibescu şi strada Castanilor în comuna Baloteşti532,315.00PNDL I
BERCENIDerularea de investitii privind dezvoltarea urbanistica si socio-economica a comunei Berceni, judetul Ilfov - Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila1,549,634.00PNDL I
BERCENIReabilitare și extindere Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Berceni, Județul Ilfov3,295,207.00PNDL II
BERCENIRealizare clădire grădiniță cu program prelungit Nr.3, în comuna Berceni, județul Ilfov1,383,146.00PNDL II
BRAGADIRUȘcoală gimnazială cu 28 săli de clase, 10 laboratoare, cabinete, spații activități aplicative și program prelungit tip after-school in orașul Bragadiru, jud. Ilfov9,000,000.00PNDL II
CERNICAExtindere, modernizare și reabilitare școala nr.2, sat Tânganu, comuna Cernica, jud.Ilfov2,527,164.00PNDL I
CERNICAReabilitare și modernizare școala generală sat Căldăraru, comuna Cernica județul Ilfov646,758.00PNDL I
CERNICAReabilitare și modernizare școala generală sat Poșta, comuna Cernica județul Ilfov718,261.00PNDL I
CHITILAConstruire și dotare creșă, oraș Chitila, județul Ilfov3,366,004.38PNDL II
CHITILAConstruire și Dotare Gradiniță cu Program Prelungit cu 6 Săli de Grupă, Amenajare iIncintă și Imprejmuire, Utilități, județul Ilfov, Oraș Chitila3,935,431.74PNDL II
CHITILAExtindere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului III2,317,631.94PNDL II
CHITILAExtinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere pe strada Bradului, localitatea Chitila, județul Ilfov316,864.87PNDL II
CIOROGÎRLAExtindere și dotare, Școală Gimnazială nr.1, comuna Ciorogîrla, județ Ilfov3,979,371.36PNDL II
CIOROGÎRLAModernizare sistem rutier - străzi comunale -strada Mihail Sadoveanu, comuna Ciorogîrla, județ Ilfov719,175.74PNDL II
CIOROGÎRLAModernizare sistem rutier - străzi comunale -strada Soarelui, comuna Ciorogîrla, județ Ilfov878,204.00PNDL II
CLINCENICanalizare ape menajere si statii de epurare in comuna Clinceni, judetul Ilfov12,989,486.97PNDL I
CLINCENIRetea de alimentare cu apa comuna Clinceni, judetul Ilfov872,000.00PNDL I
COPĂCENI"Construire corp școală clasele I=IV, refacere împrejmuire teren și amenajări exterioare în incinta, strada Principală, nr. 418, nr. cadastral 3096, comuna Copăceni, jud. Ilfov"1,282,666.13PNDL II
COPĂCENI"Modernizare drumuri în comuna Copăceni strada Cantonului L=370 m, județul Ilfov"374,650.00PNDL II
COPĂCENI"Modernizare drumuri în comuna Copăceni strada Ecluzei L=660 m, județul Ilfov"667,360.00PNDL II
COPĂCENI"Modernizare drumuri în comuna Copăceni strada Miron Cristea L=640 m, județul Ilfov"646,338.39PNDL II
COPĂCENI"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Gârlei L=780m",  comuna Copăceni, județul Ilfov543,782.39PNDL II
COPĂCENI"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Morii L=584m", comuna Copăceni, județul Ilfov439,129.49PNDL II
COPĂCENI"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Sfântul Ioan (prelungire) L=1921 m", comuna Copăceni, jud. Ilfov 1,407,622.51PNDL II
COPĂCENISistem public de canalizare a apelor uzate menajere Pădurii L=1251m",  comuna Copăceni, județul Ilfov922,575.09PNDL II
CORBEANCAModernizarea, repararea si intretinerea retelei stradale si a parcarilor aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Corbeanca24,347,161.00PNDL I
CORNETUModernizare drumuri de interes local în comuna Cornetu, județul Ilfov5,952,082.50PNDL II
DOMNEŞTIConstruire dispensar în comuna Domnești, județul Ilfov788,533.15PNDL II
DOMNEŞTIExtindere sistem de iluminat public pe străzile : Zori de zi, Apusului, Călugăreni, Câmpul cu Flori, Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor în comuna Domnești, județul Ilfov549,687.71PNDL II
DRAGOMIREŞTI-VALEDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic " Vintilă Brătianu" și structurile arondate : Școala Gimnazială nr.1 Dragomirești Vale, Școala Gimnazială nr.2 Dragomirești Deal, Școala Primară Zurbaua și Grădinița cu program prelungit Dragomirești Deal556,058.00PNDL II
GRUIUProiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă sat Gruiu comuna Gruiu județul Ilfov2,220,000.00PNDL I
GRUIURefacere infrastructura si suprastructura drumuri inclusiv lucrari de preluare a apelor pluviale, prin puturi absorbante, com. Gruiu9,872,665.00PNDL I
JILAVAGrădiniță cu program normal, comuna Jilava, județul Ilfov1,650,214.00PNDL II
JILAVAÎnființare creșă în comuna Jilava, Jud. Ilfov2,141,296.01PNDL II
JILAVAReabilitare modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr, 1 Jilava, județul Ilfov2,336,394.07PNDL II
JILAVAReabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială nr.2 Jilava, județul Ilfov1,856,280.50PNDL II
JUDEŢUL PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOVReabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov- DJ401 , km 6+520 (centura Bucuresști)- km 19+000 (limita județului Giurgiu)38,375,204.00PNDL II
MOARA VLĂSIEIModernizare sistemului de iluminat public stradal din comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov676,267.88PNDL II
MOARA VLĂSIEIModernizare strazi în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov4,890,981.88PNDL II
MOGOȘOAIAAsfaltare străzi în lungime de 8,207 km comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov6,212,214.00PNDL I
NUCIModernizare străzi în comuna Nuci, judeţul Ilfov5,682,101.00PNDL I
PANTELIMON Modernizare străzi în orașul Pantelimon lot II",  județul Ilfov5,728,519.67PNDL II
PANTELIMON"Modernizare străzi în orașul Pantelimon lot I",  județul Ilfov3,046,020.00PNDL II
PANTELIMONLucrări de reabilitare parte carosabilă a străzilor Roma, Bujorului, Corneliu Coposu, Iosif Sava, oraș Pantelimon, județul Ilfov2,627,073.00PNDL II
PERIŞModernizare drumuri comunale în comuna Periș3,413,481.71PNDL II
PERIȘReabilitare prin asfaltare drumuri Calugarului, Dorobantului, Haraboc, Polona, Sondei,Pelicanului, Lupilor, Profesor Ionita Ion, comuna Periș5,954,718.00PNDL I
PETRĂCHIOAIAModernizare iluminat public, 600 lampi, 2.0 km extindere, comuna Petrăchioaia, jud. Ilfov681,321.65PNDL II
SNAGOVModernizare strada Nufărului, sat Snagov, comuna Snagov1,155,625.00PNDL I
SNAGOVRealizare sistem de canalizare pentru preluarea apei uzate menajere pe strada Socului, din strada Nufărului, satul Snagov, comuna Snagov627,258.00PNDL I
SNAGOVExtinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în comuna Snagov, satul Ghermănești - strada Plevnei, județul Ilfov564,015.00PNDL II
SNAGOVExtinderea rețelelor de canalizare în comuna Snagov, satul Ghermănești - strada Grivița, jud.  Ilfov159,565.00PNDL II
SNAGOVExtinderea rețelelor de canalizare în comuna Snagov, satul Ghermănești - strada Vaslui, județul Ilfov836,147.00PNDL II
SNAGOVExtinderea rețelelor de canalizare în comuna Snagov, satul Snagov - strada Panseluțelor, județul Ilfov105,521.00PNDL II
SNAGOVModernizare strada Plopilor, comuna Snagov, județul Ilfov560,311.00PNDL II
SNAGOVSistem de canalizare ape uzate menajere și ape pluviale strada Plopilor, comuna Snagov, județul Ilfov477,007.00PNDL II
SNAGOVȘcoală clasele I-VIII - construcție nouă, sat Ghermănești, comuna Snagov, jud. Ilfov2,340,631.02PNDL II
ŞTEFĂNEŞTII DE JOSModernizare infrastructură rutieră pe strada Dudului, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov428,388.10PNDL II
ŞTEFĂNEŞTII DE JOSModernizare infrastructură rutieră pe strada Măceșului, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov366,666.47PNDL II
TUNARISistematizare verticală, amenajare străzi și sistem de canalizare pentru apele meteorice din tarlaua 31, comuna Tunari, județul Ilfov (Cartier Tineret)9,869,308.00PNDL I
TUNARIExtindere și supraetajare grădiniță1,544,439.00PNDL II
VOLUNTARIModerizarea infrastructurii, achiziția de dotări, echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 2, Grădinița nr. 3, Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 2, Școala Gimnazială nr. 3, Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu", Grădiniță și creșă- B-dul Dunarii nr. 71 din orașul Voluntari, județul Ilfov3,752,352.16PNDL II