Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investiţiiSuma (lei)Program investiţii
LESPEZIAmenajare drumuri de acces la exploatatii agricole, in com. Lespezi, jud. Iasi3,844,762PNDR
DUMESTIImbunatatirea infrastructurii agricole in com. Dumesti, jud. Iasi4,493,861PNDR
TRIFESTIModernizarea si reabilitarea statiei de pompare SPA LUNCA la F.O.U.A.I AQUA LUNCA PRUT, jud. Iasi6,529,200PNDR
BRAESTIModernizare drumuri de exploatatie agricola in cadrul A.D.I Braesti - Lungani, jud. Iasi4,522,195PNDR
HOLBOCAAmenajare drumuri de exploatare in com. Holboca, jud. Iasi4,524,000PNDR
ROMANESTIModernizare drumuri de exploatatie agricola in com. Romanesti, jud. Iasi4,658,495PNDR
BIVOLARIModernizarea si reabilitarea infrastructurii retelei interioare de irigatii la OUAI AQUA Solonet-Nord Bivolari jud. Iasi4,474,946PNDR
COTNARIModernizare drumuri principale in satele Hodora, Cotnari si Horodistea din com. Cotnari, jud. Iasi4,346,564PNDR
DELENIModernizare drumuri de interes local in com. Deleni, jud. Iasi4,513,731PNDR
STRUNGAModerniare drumuri in com. Strunga, jud. Iasi4,524,000PNDR
MIROSLAVAModernizare drumuri de interes local in com. Miroslava, jud. Iasi4,436,655PNDR
SCOBINTIModernizare drumuri de interes local in com. Scobinti, jud. Iasi4,524,000PNDR
STOLNICENI-PRAJESCUModernizare drumuri in com. Stolniceni - Prajescu, jud. Iasi4,507,623PNDR
DUMESTIModernizare drumuri comunale DC 26 (Dumesti-Hoisesti), DC 36A (Hoisesti - DN 28, E503) si drumuri satesti in sat Hoisesti, com. Dumesti, jud. Iasi4,302,663PNDR
MIROSLAVAModernizare si reabilitare corpuri de cladire "Scoala Mica" si "Scoala Mare" din cadrul "Grupului Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu", sat Miroslava, com. Miroslava, jud. Iasi2,164,137PNDR
MIRCESTIModernizare drumuri de interes local in com. Mircesti, jud. Iasi4,520,476PNDR
VICTORIAInfiintare si dotare gradinita in com. Victoria, jud. Iasi1,468,052PNDR
DUMESTIConstruire gradinita in sat Dumesti, com. Dumesti, jud. Iasi1,344,777PNDR
MUNICIPIUL IASIExtindere infrastructura de apa uzata in loc. Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din com. Miroslava, jud. Iasi4,524,000PNDR
HOLBOCAInfiintare si dotare gradinita in sat Dancu, com. Holboca, jud. Iasi1,466,524PNDR
MOSNAConstruire gradinita cu program normal, loc. Mosna, com. Mosna, jud. Iasi1,377,800PNDR
CRISTESTIModernizare drumuri de interes local in com. Cristesti, jud. Iasi4,439,019PNDR
TODIRESTIModernizare si dotare gradinita in sat Todiresti, com. Todiresti, jud. Iasi1,083,927PNDR
TATARUSIInfiintarea (inclusiv dotarea) centrului educational - social tip after school din com. Tatarusi, jud. Iasi1,855,171PNDR
CEPLENITAModernizare drumuri de interes local in com. Ceplenita, jud. Iasi4,418,980PNDR
TRIFESTIConstruire gradinita in sat Trifesti, com. Trifesti, jud. Iasi, bransamente si imprejmuire781,135PNDR
HALAUCESTIConstruire gradinita cu program normal prin finantare de la bugetul Uniunii Europene, prin FEADR, Submasura 7.2 "Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica", com. Halaucesti, jud. Iasi2,268,538PNDR
COMARNAModernizare drumuri de interes local in com. Comarna, jud. Iasi4,538,637PNDR
LETCANIModernizare drumuri de interes local in com. Letcani, jud. Iasi4,510,368PNDR
BARNOVAModernizare drumuri locale in com. Birnova, jud. Iasi4,162,272PNDR
MOTCAAmenajare drumuri satesti in com. Motca, jud. Iasi4,539,000PNDR
BRAESTIModernizare drumuri de interes local in cadrul ADI Braesti-Lungani8,905,336PNDR
BUTEAInfiintare sistem de canalizare in com. Butea, jud. Iasi4,510,068PNDR
CIUREAConstruire gradinita in sat Lunca Cetatuii, com. Ciurea, jud. Iasi2,268,465PNDR
RUGINOASAModernizare strazi in com. Rugionasa, jud. Iasi4,493,365PNDR
CIUREAModernizare drumuri de interes local in satele Lunca Cetatuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului si Slobozia, com. Ciurea, jud. Iasi4,538,877PNDR
ION NECULCEModernizare drumuri de interes local in com. Ion Neculce, jud. Iasi4,539,000PNDR
ION NECULCEConstruire gradinita in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi1,683,488PNDR
BALTATIModernizarea retelei de drumuri de interes local in com. Baltati, jud. Iasi4,389,871PNDR
MOTCAInfiintare si dotare centru tip after - school sat Motca, com. Motca, jud. Iasi981,722PNDR
DELENIDesfiintare constructie existenta, construire si dotare cladire gradinita in sat Feredeni, com. Deleni, jud. Iasi727,697PNDR
VALEA LUPULUIConstruire si dotare gradinita cu program prelungit in com. Valea Lupului, jud. Iasi1,795,574PNDR
HOLBOCAAmenajare drumuri de interes local in com. Holboca, jud. Iasi4,340,519PNDR
PROBOTAModernizare drumuri de interes local in com. Probota, jud. Iasi4,468,941PNDR
DELENIConstruire si dotare after-school in com. Deleni, jud. Iasi1,051,314PNDR
HORLESTIConstruire gradinita in sat Bogdanesti, com. Horlesti, jud. Iasi1,165,906PNDR
TATARUSIModernizare drumuri de interes local in com. Tatarusi, jud. Iasi4,432,211PNDR
BRAESTIExtindere retea de canalizare menajera in satele Cristesti si Braesti, com. Braesti, jud. Iasi4,470,665PNDR
VICTORIAExtindere retea de canalizare loc. Victoria, com. Victoria, jud. Iasi4,538,269PNDR
RACHITENIInfiintare sistem de canalizare in com. Rachiteni, jud. Iasi4,097,260PNDR
BIVOLARIModernizare drumuri de interes local in com. Bivolari, jud. Iasi4,563,127PNDR
BUTEAModernizare drumuri de interes local in com. Butea, jud. Iasi4,653,711PNDR
BELCESTIModernizare drumuri locale in com. Belcesti, jud. Iasi4,532,269PNDR
TOMESTIExtinderea si modernizarea retelei de strazi in com. Tomesti, jud. Iasi4,633,093PNDR
SCOBINTIConstruire si dotare after-school in com. Scobinti, jud. Iasi1,524,494PNDR
TIBANESTIExtindere sistem de canalizare in sat Tibanesti si infiintare sistem de canalizare in sat Jighoreni din com. Tibanesti, jud. Iasi4,602,533PNDR
SIPOTEExtindere sistem de canalizare in com. Sipote, jud. Iasi4,604,196PNDR
DAGATAConstruire si dotare gradinita in sat Dagita, com. Dagita, jud. Iasi si racord electric961,813PNDR
CIUREAReabilitare, extindere si dotare camin cultural Ciurea, com. Ciurea, jud. Iasi1,300,989PNDR
SCANTEIAAchizitia de dotari si echipamente corporale si necorporale pentru caminul cultural din sat Borosesti, com. Scanteia, jud. Iasi702,125PNDR
MOTCAReabilitare si dotare camin cultural Boureni932,946PNDR
SCHITU DUCARestaurare si consolidare biserica "Duminica tuturor sfintilor"1,782,574PNDR
STOLNICENI-PRAJESCUReabilitare si modernizare camin cultural Cozmesti1,336,273PNDR
BALTATIReabilitare camin cultural in com. Baltati, jud. Iasi2,240,587PNDR
TODIRESTIReabilitare, modernizare si dotare a cladirii caminului cultural, sat Todiresti, com. Todiresti, jud. Iasi1,708,471PNDR
COZMESTIModernizare si dotare camin cultural in com. Cozmesti, jud. Iasi586,003PNDR
BRAESTIModernizarea si dotarea caminului cultural din com. Braesti, judetul Iasi805,818PNDR
CUCUTENIRestaurare, conservare si dotare monument istoric de clasa B - biserica de lemn "Sfanta Treime" din sat Baiceni, com. Cucuteni, jud. Iasi1,156,142PNDR
HELESTENIModernizare si dotare camin cultural in sat Helesteni, com. Helesteni, jud. Iasi1,461,159PNDR
TIGANASIModernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din loc. Tiganasi, com. Tiganasi, jud. Iasi1,743,339PNDR
MIRCESTIReabilitare si dotare camin cultural, sat Iugani, com. Mircesti, jud. Iasi998,757PNDR
COTNARIModernizare si dotare camin cultural in loc. Cotnari, com. Cotnari, jud. Iasi1,522,132PNDR
VICTORIADotare asezamant cultural, sat Victoria, com. Victoria, jud. Iasi652,423PNDR
CUCUTENIReabilitare, modernizare si dotare camin cultural in com. Cucuteni, jud. Iasi1,141,258PNDR
HOLBOCAReabilitare si dotare camin cultural in com. Holboca, jud. Iasi2,307,136PNDR
PROBOTAModernizare si dotare camin cultural in sat Probota, com. Probota, jud. Iasi1,097,794PNDR
CIORTESTIReabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat Ciortesti, com. Ciortesti, jud. Iasi1,468,643PNDR
MIROSLOVESTIModernizare si dotare camin cultural in sat Soci, com. Miroslovesti, jud. Iasi1,029,873PNDR
SCHEIAModernizare si dotare camin cultural in sat Scheia, com. Scheia, jud. Iasi902,855PNDR
HORLESTIReabilitare, modernizare si dotare camin cultural in sat Horlesti, com. Horlesti, jud. Iasi2,120,116PNDR
MIROSLOVESTIModernizarea si dotarea caminului cultural din sat Miroslovesti, com. Miroslovesti, jud. Iasi1,295,063PNDR
RUGINOASAModernizare si dotare camin cultural in sat Dumbravita, com. Ruginoasa, jud. Iasi2,286,909PNDR