Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADÂNCATAExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Adâncata, județul Ialomița1,780,507.00PNDL II
ADÂNCATAExtindere sistem de canalizare menajeră în comuna Adâncata, județul Ialomița2,913,807.00PNDL II
ADÂNCATAModernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Adâncata, jud. Ialomița9,090,827.00PNDL II
ALBEŞTIReabilitare şi extindere sistem alimentare cu apă comuna Albești, județul Ialomița2,101,993.81PNDL I
AMARAModernizare străzi în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa13,911,996.00PNDL I
ANDRĂŞEŞTIConsolidare, reabilitare şi modernizare dispensar uman, comuna Andrăşeşti, județul Ialomita690,504.26PNDL II
ANDRĂŞEŞTIReabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal Andrăşeşti, în comuna Andrăşeşti, județul Ialomita2,100,130.66PNDL II
ANDRĂŞEŞTIAlimentare cu apă şi canalizare în comuna Andrăşeşti1,831,000.00PNDL I
ANDRĂŞEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa601,760.00PNDL I
ARMĂŞEŞTIModernizare drumuri sătești de interes local în satele Armășești, Nenişori și Malu Roșu3,029,374.73PNDL II
AXINTELEModernizare drumuri de interes local comuna Axintele, județul Ialomita5,267,651.62PNDL II
BALACIUModernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu cu satele componente, județul Ialomița8,845,606.00PNDL II
BĂRCĂNEŞTIModernizare școala gimnazială Bărcănești corp A prin extindere, amenajare grupuri sanitare, reabilitare instalație încalzire, consolidare și eficiență energetică în comuna Bărcănești, județul Ialomița2,226,033.00PNDL II
BĂRCĂNEŞTIModernizare școala gimnazială Bărcănești local Condeești prin reabilitare termică, instalație încălzire și eficiență energetică în comuna Bărcănești, județul Ialomița237,675.00PNDL II
BORĂNEŞTIConstruire dispensar uman în comuna Borănești, județul Ialomița726,258.19PNDL II
BORĂNEŞTIExtindere și modernizare Școala Gimnazială Borănești, județul Ialomița3,449,036.50PNDL II
BORĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Borănești, județul Ialomița6,862,265.90PNDL II
BORĂNEŞTISistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Borănești, jud. Ialomița1,416,296.00PNDL I
BORDUŞANIÎnființare rețea canalizare în comuna Bordușani, Jud. Ialomița11,904,418.00PNDL II
BUCUAmenajare trotuare în comuna Bucu, județul Ialomița2,788,008.00PNDL II
BUEŞTIModernizare străzi - Platforma drumului în comuna Buești, Județul Ialomița1,896,620.00PNDL II
BUEŞTIReabilitare rețea de alimentare cu apă în comuna Buești, județul Ialomița4,092,930.00PNDL II
CĂZĂNEŞTIReabilitare sistem rutier strada Școlii Vechi- continuare, Viilor, Prunului, Cireșului, Bentului, Eternității, Pompierilor, Stadionului, Gârlei, Lalelelor, Agricultorilor, Câmpeni, din orașul Căzănești, județul Ialomița5,618,903.00PNDL II
CIOCÂRLIAModernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Ciocârlia, județul Ialomița4,158,638.00PNDL II
CIOCHINAReabilitare și modernizare grădiniță cu program normal comuna Ciochina833,994.84PNDL II
CIOCHINAReabilitare și modernizare secția de învățământ grădiniță cu program normal, sat Orezu, com. Ciochina806,523.48PNDL II
CIOCHINAReabilitare și modernizare secția de învățământ sat Bordușelu - grădinița cu program normal, com. Ciochina, județul Ialomița542,255.93PNDL II
CIOCHINASistem de canalizare și stație de epurare în satul Ciochina, comuna Ciochina, județul Ialomița21,465,325.55PNDL II
CIULNIŢAÎmbunatățirea rețelei de drumuri de interes local în sat Ciulnița, comuna Ciulnița3,510,526.00PNDL II
CIULNIŢAModenizare Sistem Centralizat de Alimentare cu Apă și Extindere Canalizare, comuna Ciulnița, județul Ialomița4,924,857.62PNDL II
COCORAReabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, județul Ialomița1,296,877.32PNDL II
COSÂMBEŞTIModernizarea rețelei de drumuri stradale de interes local în comuna Cosâmbești cu satele componente, județul Ialomița5,522,042.00PNDL II
COSÂMBEŞTIReabilitare și modernizare grădiniță cu program normal, sat Gimbășani, comuna Cosâmbești, județul Ialomița617,502.27PNDL II
COŞERENIModernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Coșereni, județul Ialomița1,030,959.87PNDL II
DRĂGOEŞTIModernizare drumuri în comuna Drăgoești, județul Ialomița4,167,070.60PNDL II
DRIDUGrădinița cu program prelungit 3 grupe, comuna Dridu, județul Ialomița2,700,080.00PNDL II
DRIDUModernizarea rețelei de drumuri de interes local, comuna Dridu, județul Ialomița8,147,464.00PNDL II
DRIDUExtindere și modernizare școală în comuna Dridu, județul Ialomița416,520.00PNDL I
FETEŞTIReabilitare Grădinița cu program prelungit Albă ca Zăpada545,030.72PNDL II
FETEŞTIReabilitare și modernizare străzi municipale5,632,390.00PNDL II
FETEȘTIReabilitare și modernizare școala gimnazială Radu Vodă- corp A și corp B, municipiul Fetești, județul Ialomița2,192,443.00PNDL I
FIERBINŢI-TÂRGModernizare strada Silozului – oraş Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa1,535,698.00PNDL I
GÂRBOVISistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna Gârbovi,judeţul Ialomiţa13,945,065.00PNDL I
GHEORGHE DOJASistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna Gheorghe Doja9,281,627.12PNDL I
GHEORGHE LAZĂRModernizare strada Constantin Caloianu și D.C. 55, Etapa IV, Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița2,201,442.00PNDL II
GHEORGHE LAZĂRModernizare și extindere grădiniță strada Plevnei, nr. 3, Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița1,155,999.00PNDL II
GIURGENIModernizarea drumurilor locale în comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa6,099,513.01PNDL II
GRINDUConstruire grupuri sanitare pentru Școala gimnazială nr. 1 clasele I-VIII corp A302,034.20PNDL II
GRINDUModernizare drumuri sătești de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, județul Ialomița1,431,527.00PNDL II
GRIVIŢAReabilitare și extindere sistem centralizat cu apă în comuna Grivița județul Ialomița1,162,363.55PNDL II
GRIVIŢASistem de canalizare și stație de epurare în comuna Grivița, județul Ialomița27,344,433.00PNDL II
GURA IALOMIŢEIReabilitare și modernizare clădire Grădiniță în comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița539,164.00PNDL II
JILAVELEReabilitare, modernizare, extindere și dotare- Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Constantin M. Cantacuzino” din comuna Jilavele, județul Ialomița1,169,419.00PNDL II
JUDEŢUL IALOMIŢAModernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317,00 – 78+862,004,500,000.00PNDL I
JUDEȚUL IALOMIȚA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚAPod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101 , km 52+7598,267,530.00PNDL II
MAIADrumuri publice în interiorul localității Maia5,594,370.00PNDL II
MAIAExtindere și modernizare rețea de apă în comuna Maia, jud. Ialomița2,547,536.00PNDL II
MAIAExtindere, reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Maia, județul Ialomița351,800.83PNDL II
MAIAExecutie sistem alimentare cu apă şi canalizare in com. Maia2,429,821.00PNDL I
MAIAReabilitare și modernizare școală corp C2 cu clasele I-VIII, Barbu Catargiu în comuna Maia, județul Ialomița487,500.00PNDL I
MANASIAModernizare căi de acces pietonale și trotuare în comuna Manasia, județ Ialomița4,546,779.00PNDL II
MĂRCULEŞTIExtindere rețele de canalizare în comuna Mărculești, județul Ialomița3,151,916.40PNDL II
MĂRCULEŞTIModernizare drumuri și rigole în comuna Mărculești, județul Ialomița8,177,302.00PNDL II
MĂRCULEŞTISistem centralizat de canalizare si statie de epurare in comuna Marculesti1,510,976.98PNDL I
MIHAIL KOGĂLNICEANUExtindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița7,638,920.00PNDL II
MILOŞEŞTIReabilitare și dotare cu echipamente și mobilier specific didactic- gradiniță, comuna Miloșești, județul Ialomița2,104,143.88PNDL II
MILOŞEŞTISistem de canalizare ape menajere și stație de epurare în comuna Miloșești, județul Ialomița15,304,362.00PNDL II
MOLDOVENIAlimentare cu apă si canalizare in comuna Modoveni1,883,034.14PNDL I
MOVILAModernizare străzi locale în comuna Movila, județul Ialomița5,949,204.41PNDL II
MOVILASistem de canalizare și tratare în comuna Movila, județul Ialomița17,088,072.00PNDL II
MOVILIŢAGrupuri sanitare la Școala Gimnazială Movilița, comuna Movilița164,376.06PNDL II
MOVILIŢAModernizare rețea de drumuri locale în comuna Movilița, jud. Ialomița9,985,885.00PNDL II
MOVILIŢASistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în comuna Movilița, județul Ialomița1,320,295.54PNDL I
PERIEŢIModernizare drumuri de interes local în comuna Perieți, sat Perieți și Păltinișu, județul Ialomița, străzile: Poștei,Morii și Școlii1,318,899.00PNDL II
PLATONEŞTIÎnființare gospodărie de apă și rețea de distribuție Sat Lăcusteni, Com. Platonești Județ Ialomița3,826,228.98PNDL II
RĂDULEŞTIReabilitare drumuri de interes local în interiorul localității Rădulești1,827,913.00PNDL II
REVIGAExtindere rețea de canalizare în comuna Reviga, județul Ialomița4,670,616.00PNDL II
REVIGAModernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Reviga cu satele componente, jud. Ialomița6,702,740.00PNDL II
SĂRĂŢENISistem de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna Sărățeni județul Ialomița3,695,564.00PNDL II
SĂRĂŢENIModernizarea rețelei de drumuri stradale de interes local în comuna Sărăţeni6,281,643.00PNDL I
SĂRĂŢENISistem centralizat de canalizare şi extindere alimentare cu apă în comuna Sărăţeni1,149,680.00PNDL I
SĂVENIReabilitare, modernizare și dotare clădire dispensar uman , cabinete medicale, comuna Săveni, județul Ialomița1,204,034.00PNDL II
SCÂNTEIAReabilitare și modernizare, clădire cabinet medical și centru de permanență și dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente1,306,744.00PNDL II
SFÂNTU GHEORGHEExtindere front captare și rețele de alimentare cu apă în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița2,375,971.00PNDL II
SLOBOZIAExtindere şi reabilitare sistem de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele : Bora şi Slobozia Nouă, municipiul Slobozia1,200,000.00PNDL I
SLOBOZIAExtindere şi reabilitare sistem de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele : Gării, Dimitrie Cantemir, Nordului, Viitor, Platforma industrială Vest, municipiul Slobozia1,600,000.00PNDL I
STELNICAÎnființare dispensar medical în comuna Stelnica, județul Ialomița1,638,358.00PNDL II
STELNICAModernizarea drumurilor publice din comuna Stelnica, județul Ialomița3,608,755.00PNDL II
SUDIŢIReabilitare, extindere și dotare clădire dispensar uman în comuna Sudiți, județul Ialomița2,019,020.32PNDL II
SUDIŢISistem de canalizare ape menajere și stație de epurare în comuna Sudiți15,590,184.00PNDL II
ŢĂNDĂREIDotări cu echipamente specifice și mobilier didactic și de laborator pentru Liceul Teoretic Paul Georgescu Țăndărei613,851.00PNDL II
ŢĂNDĂREIEchipamente specific didactice pentru Școala Gimnazială Spiru Haret Țăndărei109,755.00PNDL II
ŢĂNDĂREIModernizare și reabilitare drumuri în orașul Țăndărei, județul Ialomița3,000,000.00PNDL II
TRAIANSistem de canalizare și stație de epurare în comuna Traian, jud. Ialomița18,482,982.80PNDL II
URZICENIDotarea cu mobilier, echipament specific de laborator și alte dotări pentru sala de sport a Școlii Gimnaziale Alexandru Odobescu din municipiul Urziceni, județul Ialomița413,000.00PNDL II
URZICENIReabilitare și modernizare corpuri clădiri grădinița Raza de Soare din municipiul Urziceni, județul Ialomița340,213.51PNDL II
URZICENIReabilitare, modernizare și dotări la Școala Gimnazială Alexandru Odobescu Urziceni, județul Ialomița652,495.72PNDL II
VALEA CIORIIÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița6,434,086.00PNDL II
VALEA CIORIIReabilitare sistem de alimentare cu apă, sat Valea Ciorii, comuna Valea Ciorii, județul Ialomița2,307,771.00PNDL II
VALEA CIORIIExtindere, reabilitare și modernizare școala gimnazială Valea Ciorii, comuna Valea Ciorii, județul Ialomița2,950,667.00PNDL I
VALEA MĂCRIŞULUIModernizarea rețelei de drumuri de interes local, în comuna Valea Măcrișului, județul Ialomița, străzile Caișilor și Panseluței616,745.00PNDL II
VALEA MĂCRIŞULUIRenovare exterioară școală și extindere corp anexă - grupuri sanitare și sală de clasă, şcoala Valea Măcrișului, județul Ialomița511,441.85PNDL II