Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiar: Lider parteneriat/ParteneriLocalitate implementare proiectFonduri UETotal valoare proiectStadiu proiect
Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea VestOIR VESTTimisoara3,256,726.023,845,240.00IN IMPLEMENTARE
Sprijin acordat OIR POSDRU - Regiunea Centru pentru achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de dateOIR VESTTimisoara273,710.94323,172.49IN IMPLEMENTARE
Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea Vest 2017 - 2020OIR VESTTimisoara682,871.78806,271.63IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru finantarea cheltuielor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru persoanlul implicat in gestionarea instrumentelor structurale, perioada 2017-2023OIR VESTTimisoara31,817,761.1037,567,461.00IN IMPLEMENTARE
Spune prezent! Viitorul se învață la școală!L: SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA/ P1: Societatea Națională de Cruce roșie din România Filiala Timiș/ P2: UAT Municipiul LUGOJ/ P3: UAT Comuna Biled/ P4:UAT Comuna Foeni/ P5: UAT Comuna Giera

Biled/Foeni/Giera/Lugoj/Timisoara5,579,496.786,564,113.86IN IMPLEMENTARE
CAREER- Consilierea si practica Adaptate
Realitatii Economice, Eficiente si Relevante la locul de munca
L:FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMINT IOAN SLAVICI/P1:CLUSTERUL DE ENERGII SUSTENABILE DIN ROMANIA ROSENC/ROMANIAN SUSTAINABLE
ENERGY CLUSTER ROSENC - ASOCIATIE
Timisoara662,868.16779,844.90IN IMPLEMENTARE
STAGIAR- STAGIi de practica în domeniul AgRicolL:UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI " REGELE MIHAI I AL ROMANIEI " DIN TIMISOARA/P1:PROSPERO SRLJudetul Timis1,342,711.711,594,587.34IN IMPLEMENTARE
Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea VestOIR VESTTimisoara119,238.07140757FINALIZAT
Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării OIR POSDRU - Regiunea VestOIR VESTTimisoara110,110.35129982FINALIZAT
Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare funcționarii Organismului Intermediar Regional pentru programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea VestOIR VESTTimisoara67,396.8779560FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Vest pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structuraleOIR VESTTimisoara3,804,735.284491377FINALIZAT
Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea VestOIR VESTTimisoara49,471.2058411FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Vest pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structuraleOIR VESTTimisoara970,325.201145670FINALIZAT
Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală TimișoaraASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARAMunicipiul Timisoara207,684.25218615FINALIZAT
Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității din Municipiul Lugoj, printr-o abordare integrată și multisectorială – STRICT – Strategie ResponsabIlitate ComuniTateMUNICIPIUL LUGOJ/ P1:THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL/ P2:ARD ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA IN MEDIU RURALLugoj207,884.17222,105.25FINALIZAT