Înapoi la pagina județului

Titlu proiectNume beneficiarRezumat proiectRegiuneFonduri UETotal valoare proiectStadiu proiect
Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul MarmatieiCNAIRRevizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele caietului de sarciniRegiunea 6 Nord-Vest913,768.941,468,589.71in implementare
Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul MaramuresUnitatea-Administrativ-Teritorială Județul MaramureșProiectul își propune finalizarea investițiilor începute în Faza 1 (POS Mediu 2007-2013), astfel încât sa fie atinse standardele de conformitate cu cerințele UE referitoare la protecția mediului, precum și țintele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.Regiunea 6 Nord-Vest97,433,833.48162,068,597.23in implementare
Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul MaramureşSC Vital SAProiectul cuprinde investiții pentru opt localități grupate în șase aglomerări în județul Maramureș (aglomerarea Baia Mare cu localitatile Baia Mare, Baia Sprie si Tautii Magheraus, aglomerarea Seini; aglomerarea Târgu Lăpuș; aglomerarea Viseu de Sus; aglomerarea Sighetu Marmatiei si aglomerarea Cavnic) pentru stația de tratare a apei și de alimentare (extindere rețele și construcție / reabilitare stații de tratare a apelor), precum și pentru colectarea și epurarea apelor uzate (inclusiv rețele noi de canalizare, construcție / reabilitare stații de tratare a apelor uzate). • Etapa a II-a/ POIM se va derula în perioada de programare 2014-2020, conform Contract de Finanțare_POIM nr.17/30.12.2016, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea proiectului nr.(cod SMIS 2014) 105327 „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”. Finanțarea este asigurată prin POIM, axa prioritară 3, obiectivul specific 3.2, Fondul de Coeziune, precum și din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat și bugetele locale.
Perioada de implementare a Proiectului (faza II) este de 26 luni, respectiv între data de 01.01.2016 și data de 28.02.2018, la care se adaugă, dacă este cazul și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Regiunea 6 Nord-Vest91,684,028.00142,024,365.00in implementare
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord - Vest, în perioada 2014-2020SC APASERV SATU MARE SASprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord - Vest, în perioada 2014-2020Regiunea 4 Sud-Vest6,344,705.398,882,587.54in implementare
Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020VITAL SA1. Elaborarea studiului de fezabilitate complet, inclusiv elaborarea studiilor de teren
2. Elaborare Aplicatie de Finantare inclusiv a documentelor suport si asigurarea sprijinului in evaluare pana la aprobare
3. Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări si a serviciilor de audit, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru contractele tip FIDIC ROSU
4. Organizare seminarii de prezentare a obiectelor de investitii propuse prin proiec
Regiunea 6 Nord-Vest11,523,008.0016,132,211.20in implementare
Planificarea managementului conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile LăpușuluiAsociația Profesională GEOMMEDCreşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradatRegiunea 6 Nord-Vest2,957,506.343,479,419.22in implementare
Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0285 - Codrii Seculari de la Strâmbu-BăiuţAsociația WWF Programul Dunăre Carpați RomâniaProtecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar prezente in aria naturală protejată ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu – Băiuţ prin inventarierea, monitorizarea, evaluarea si managementul speciilor si habitatelor ţintă, in sensul imbunătăţirii stării de conservare, a diminuării presiunilor asupra ecosistemelor, a cresterii gradului de constientizare în rândul publicului larg şi a susţinerii dezvoltării durabile a comunităţilor locale, asigurand astfel coerenta si eficienta retelei nationale de arii protejate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul 1 – Fundamentarea si dezvoltarea managementului conservativ al SCI Codrii Seculari de la Strâmbu – Băiuţ prin activităţi specifice de colectare şi interpretare a datelor din teren. Termen: al doilea an de implemetare. 2. Obiectivul 2 –Evaluarea ameninţărilor şi presiunilor asupra speciilor şi habitatelor din zona ţintă precum şi identificarea şi promovarea unor oportunităţi bazate pe utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Termen: al doilea an de implementare. 3. Obiectivul 3 – Realizarea planului de management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0285 Codrii seculari de la Strambu Baiut. Termen: al treilea an de implementare. 4. Obiectivul 4 – Creşterea nivelului de informare şi a gradului de conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii în sit şi implicarea comunităţilor locale în managementul ariei naturale protejate. Termen: al treilea an de implementare. 5. Obiectivul 5 - Întărirea capacităţii instituţionale a custodelui de a gestiona aria naturală protejată. Termen: al treilea an de implementare. 6. Obiectivul 6 – Asigurarea managementului de proiect în vederea atingerii tuturor rezultatelor propuse. Termen: al treilea an de implementare.
Regiunea 6 Nord-Vest2,433,441.602,863,045.43in implementare