Înapoi la pagina județului

      
Titlu proiectDenumire beneficiar: Lider parteneriat/ParteneriLocalitate implementare proiectFonduri UE proiectTotal valoare proiectStadiu proiect
Scoala pentru Viaţă – Program integrat de acces egal la educaţie pentru copiii din comuna Ciulniţa, judeţul IalomiţaL: COMUNA CIULNITA/ P1: Şcoala Gimnazială Ciulniţa/ P2: Asociaţia Ajutor Umanitar şi Caritabil din Ciulniţa

Ciulnita3,261,756.203,837,360.23in implementare
EduMix - Masuri integrate de sprijin a
copiilor vulnerabili aflaþi în risc educaþional
din comuna Scânteia, judeþul Ialomiþa
L:COMUNA SCÂNTEIA/ P1: ASOCIAȚIA CENTRUL DE SUPORT ȘI FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI SOCIETĂȚI ECHITABILE/ P2: Liceul Tehnologic SCÂNTEIA/ P3: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE, INOVAȚIE, CULTURĂ ȘI ANTREPRENORIATScânteia/4,554,808.685,358,598.45in implementare
"Vino la scoala!"-Proiect pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educaþieL: Centrul de Instruire și Consultanță –LABOR/P1: Liceul Tehnologic „Sfântă Ecaterina”
Urziceni1,666,372.781,960,438.56in implementare
TehniCOOL – Îmbunataþirea accesului la activitaþi de învaþare în mediul de muncareal pentru elevii învaþamântului profesionalsi tehnic din judeþul IalomiþaL: Inspectoratul scolar judetean Ialomita/P1: SERVEL SRL/P2: Asociația Arte 21-Poveștile lumii
Slobozia/Urziceni/Reviga/1,793,004.962,126,738.84in implementare
Împreuna inovam - masuri integrate de dezvoltare si incluziune sociala în comunaTraian, judetul IalomitaCOMUNA TRAIAN/ P1 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE, INOVATIE, CULTURA SI ANTREPRENORIAT/ P2 SERVEL S.R.L./ P 3 SCOALA PROFESIONALA TRAIAN/P 4 ASOCIATIA ARES'ELTraian18,243,110.7721,598,012.52in implementare
EUROCOMUNA - DEZVOLTARE
COMUNITARA PRIN MASURI INTEGRATE ÎN COMUNA VALEA CIORII, JUDETUL IALOMITA
COMUNA VALEA CIORII/ P1 ASOCIATIA CENTRUL DE SUPORT SI FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI SOCIETATI/ P2 SCOALA GIMNAZIALA - VALEA CIORIII / P 3 INTRATEST S.A./P 4 SERVEL S.R.L.Valea Ciorii19,339,889.5823,074,566.15in implementare
Functionare GAL ”SLOBOZIA 2017”ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ " SLOBOZIA 2017 "Slobozia1,324,745.791,679,733.25in implementare
Sprijin pregatitor în vederea elaborarii Strategiei de dezvoltare locala pentru reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate din Municipiul Slobozia
MUNICIPIUL SLOBOZIA/
P 1 AGRAFICS COMMUNICATION SRL/ P2 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI INCLUZIUNE SOCIALA
Slobozia207,241.82221,772.77finalizat