Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarLocalitateValoarea UE a proiectului (LEI)Total valoare proiectStadiu proiect
ProEducatie – masuri integrate pentru copii, parinti, educatori si personal de sprijin, in vederea cresterii participarii la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si reducerii parasirii timpurii a scolii.L: PRIMARIA ORAŞ ROVINARIRovinari5,203,608.336,121,892.15in implementare
Practica pentru viitor.L: Centrul de Calcul SA/P1: Universitatea ,, Constantin Brâncuşi ” din Târgu Jiu/P2: Asociaţia pentru Şanse Egale

Târgu Jiu1,107,033.411,334,807.54in implementare
PACT – Parteneriat pentru activitaþi de calificare a tinerilorL: SOFTTEHNICA SRL/P1: Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie/P2: Universitatea Constantin Brancusi
Gorj1,441,738.651,752,526.91in implementare